Uudisvoog.postimees.ee: Eesti on Maailmapanga ettevõtluskeskkonna edetabelis 16. kohal

27.10.2015Pressiteade

Rahandusministeeriumi pressiteade
28.10.2015

Eile avalikustatud Maailmapanga raport Doing Business 2016 paigutab Eesti äritegemise lihtsuse poolest maailmas 16. kohale. Raport analüüsib 189 riigi ettevõtlus- ja õiguskeskkonda, sealhulgas regulatsioone, ettevõtete kulusid, neile esitatavaid nõudeid ja ettevõtjatele vajalikeks protseduurideks kuluvat aega.

„Eesti jätkuvalt kõrge koht äritegemise lihtsuse edetabelis teeb loomulikult rõõmu,“ ütles rahandusminister Sven Sester. „Samas näitab uuring kätte ka mõned kitsaskohad, mille lahendamisega saaks ettevõtluskeskkonda veelgi parandada, bürokraatiat vähendada ja asjaajamist kiirendada. Üks algatus õiges suunas on näiteks nelja ministri algatatud nullbürokraatia projekt, mille käigus kogutakse 1. detsembrini ettevõtjate ettepanekuid halduskoormuse vähendamiseks ja aruandluse lihtsustamiseks.“

Maailmapanga uuringus mõõdetakse eri riikide ettevõtjate arvamusi küsides neilt, kui lihtne ja kiire on riigis alustada ettevõtlusega, saada ehitusluba, elektriühendust ja laenu, registreerida vara, maksta makse, tegeleda piiriülese kaubandusega, jõustada lepinguid, lahendada maksejõuetust ja kuivõrd kaitstud on vähemusinvestorite huvid. Arvesse võeti ka ettevõtluskeskkonda parandavaid reforme, mis jõustusid vahemikus 2014. aasta juulist 2015. aasta juunini. Riike, kus on tehtud palju reforme, tunnustatakse pingereas täiendavalt.

Eesti on kõrgeimatel kohtadel vara registreerimise (4. koht), lepingute jõustumise (11. koht) ja ettevõtlusega alustamise (15. koht) alajaotustes. Sel aastal on võrreldes varasematega täiendatud metoodikat ja täpsustatud indikaatoreid. 2014. aastal avaldatud raportis oli Eesti 17. kohal, muudetud metoodikaga aastases võrdluses samuti praegusel 16. kohal.

Raport on kättesaadav siit: http://www.doingbusiness.org/reports/global-reports/doing-business-2016

Lisainfo:

Liisi Poll
avalike suhete osakond
Rahandusministeerium
tel 611 3049 | 57 831 881
liisi.poll@fin.ee
www.fin.ee | twitter.com/rahandus | blogi.fin.ee