Uudisvoog.postimees.ee: Esimestelt erialaliitudelt laekusid ettepanekud riigibürokraatia vähendamiseks

17.11.2015Pressiteade

Rahandusministeeriumi pressiteade
18.11.2015

Rahandusministeerium ootab ettevõtlusorganisatsioonidelt 1. detsembriks halduskoormuse ja aruandluse vähendamise ettepanekuid. Praeguseks on esimeste erialaliitudena ettepanekud esitanud Eesti Liisingühingute Liit ning Eesti Metsa- ja Puidutööstuse Liit. Kõige rohkem ettepanekuid on laekunud Balti Uuringute Instituudilt ning lisaks on neid tulnud ka otse ettevõtetelt.

Rahandusministeeriumile seni laekunud ettepanekud saab jaotada kaheks: vähendada ettevõtjate koormust ja dubleerimist aruandluses ning suurendada esitatud andmete kättesaadavust avalikkusele. Näiteks esitati ettepanek eeltäita statistikaameti aruandevormid ja teha aruannete täitmine kasutajasõbralikuks. Ettepaneku järgi võiks ettevõtja esitatud andmeid asutused omavahel vahetada ning jagada. Lisaks soovitati suurendada ettevõtete majandusandmete kättesaadavust äriregistris. Riigi aruandluse ühtlustamiseks laekus ettepanek esitada kõik tšekid ja arved riigile digitaalselt.

„Esimesed ettepanekud on hea alus edasiseks analüüsiks – samas ootame ettevõtjate liitudelt veelgi aktiivsemat tagasisidet, “ ütles riigihalduse minister Arto Aas. „Riigibürokraatia vähendamine on hea näide avaliku ja erasektori koostööst, kus erialaliitudesse koondunud teadmised ja kogemused aitavad piirata halduskoormust ning muuta seda ettevõtjasõbralikumaks.“

„Ettevõtja käekäik on majanduskasvu alus, seepärast peab nende elu olema Eestis võimalikult takistustevaba. Hindan kõrgelt erialaliitude ja ettevõtjate panust bürokraatia vähendamisel ning tunnustan neid kaasamõtlemise ning ettepanekute eest, mis aitavad teha äritegevust Eestis lihtsamaks,“ lisas rahandusminister Sven Sester.

Majandus- ja taristuminister Kristen Michal, ettevõtlusminister Liisa Oviir, rahandusminister Sven Sester ja riigihalduse minister Arto Aas algatasid halduskoormuse vähendamise ehk nullbürokraatia projekti, millel on kaks põhisuunda: riigile esitatava aruandlusvajaduse kriitiline ülevaatus ning ettevõtjate halduskoormuse vähendamine andmeedastuse kaudu.

Erialaliitude ja ettevõtjate esindusorganisatsioonide juba laekunud ning veel koondamisel ettepanekud kogub detsembri alguseks kokku rahandusministeerium, kes edastab need vastutavatele ministeeriumitele. Seejärel annavad ministeeriumid järgmise aasta 1. veebruariks hinnangu, kas need kiidetakse heaks ning võetakse töösse. Veebruaris koguneb ministrite ja ettevõtjate esindajate komisjon, kes vaatab läbi ettepanekud, mida rakendada ei saa. Arutelu tulemusel teeb komisjon otsuse, kas ministeeriumi seisukoht on põhjendatud või tuleb vastutaval ministeeriumil siiski ettepanekuga arvestada.

Ettevõtjate liitude ettepanekuid oodatakse vabas vormis. Ettepanekuid saab esitada hiljemalt tänavu 1. detsembriks aadressile nullbyrokraatia@fin.ee, täpsustavat infot saab Marlen Piskunovilt või Joonas Taraselt (telefonil 611 3810 või 611 3761).

Kristina Haavala
Avalike suhete osakond
Rahandusministeerium
tel 611 3448 | 51 87 899
kristina.haavala@fin.ee
www.rahandusministeerium.ee | Endla 13, 10122 Tallinn
twitter.com/rahandus | blogi.fin.ee​