Uudisvoog.postimees.ee: Eurotoetusi saab nüüdsest taotleda elektroonilises keskkonnas

10.04.2016Pressiteade

Rahandusministeeriumi pressiteade
11.4.2016

Rahandusministeerium sai valmis elektroonilise E-toetuse taotluskeskkonna, mis võimaldab esitada Euroopa Liidu struktuurivahendite rakendusüksustele taotlusi elektrooniliselt.

Eri taotlusvoore koondava keskkonnaga on pilootprojektina liitunud SA Keskkonnainvesteeringute Keskus ja SA Innove.

„E-toetuse keskkond teeb eurotoetuste saamise taotlejale lihtsamaks ja tõhusamaks,“ ütles rahandusminister Sven Sester. „Uus keskkond põhineb juba varem olemas olnud struktuuritoetuse registril, mis on seni olnud kättesaadav eurotoetustega tegelevatele ametnikele. Nüüd oleme lisanud sellele juurdepääsu, mis arvestab taotleja vajadustega.“

Taotlejate jaoks on E-toetuse taotluskeskkonnas ühtlustatud taotlusvormid, mille põhiosa on sama olemata sellest, millisest voorust toetust taotletakse.

“See lihtsustab taotleja jaoks taotluse esitamist. Taotlusvormidega ühtlustatud nõuded tagavad lihtsuse, selguse ja arusaadavuse, vähendades seeläbi nõutavate andmete esitamise koormust,” selgitas rahandusministeeriumi välisvahendite osakonna juhataja asetäitja Maari Helilaid. „Oleme loonud palju selgitavaid tekste, mis abistavad taotlejat taotluse kirjutamisel ning seeläbi aitavad tõsta taotluste kvaliteeti.“

Samas on loodud võimalus lisada taotlusvormidele valdkonnast tulenevat infot. Keskkonna vahendusel on taotlejatel võimalik jälgida ka taotluse edasisi menetlusetappe ning näha jooksvalt taotlustega seotud andmestikku. Samuti toimub projektipõhine suhtlus taotlejate ja rakendusüksuste vahel uue keskkonna kaudu.

Alates eelmise aasta novembrist on KIKi ja Innove piloottaotlusvoorudes rakendusüksustesse jõudnud E-toetuse vahendusel üle 130 taotluse.

„Oleme E-toetuse keskkonna kaudu viinud läbi kaks taotlusvooru ning käimas on veel kuus vooru. Kokku on taotlejad meile E-toetuse kaudu esitanud 46 taotlust. Tegemist on väga oodatud uuendusega, mis lihtsustab taotlemist ning ka edasist menetlemist,“ ütles Keskkonnainvesteeringute Keskuse juhatuse liige Andrus Kimber.

„Elektrooniline taotluskeskkond on kindlasti hõlbustanud taotluse esitamist ja informatsiooni vahetamist toetuse taotlejaga,“ kommenteeris Innove struktuuritoetuste agentuuri vanemkoordinaator Katre Laagriküll. „Samas vajab keskkond kindlasti kogemuste analüüsimist ja selle põhjal edasiarendamist, et muutuda veelgi kasutajasõbralikumaks nii taotlejatele kui toetuse vahendajatele.“

E-toetuse keskkonda arendatakse pidevalt edasi. Aja jooksul lisanduvad keskkonda täiendavad võimalused juba toetuste saajatele projektiga seotud andmete esitamiseks – näiteks maksetaotlused ja projektiaruanded. Samuti käib regulaarne suhtlus rakendusüksustega, et muuta keskkond toetuse taotlejatele veel kasutajasõbralikumaks.

E-toetuse keskkonna loomist on rahastatud EL struktuuri- ja investeerimisfondidest.

Eurotoetuste rakendusüksused, mis vastutavad toetuste jõudmise eest taotlejani, on rahandusministeeriumi välisvahendite rakendamise osakond, Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus, SA Keskkonnainvesteeringute Keskus, SA Innove, Riigi Infosüsteemi Amet, SA KredEx, SA Archimedes ja Tehnilise Järelevalve Amet.

E-toetuse keskkonda saab sisse logida ID-kaardi või mobiil-IDga struktuurifondide veebilehelt:

· E-toetus

Lisainfo:

Ott Heinapuu
avalike suhete osakond
Rahandusministeerium
tel 611 3035 | 56 659 980
ott.heinapuu@fin.ee
www.fin.ee | Endla 13, 10122 Tallinn
twitter.com/rahandus | blogi.fin.ee