Uudisvoog.postimees.ee: Rahandusministeeriumi eelinfo 23.5–27.5.2016

20.05.2016Pressiteade

Esmaspäev, 23. mai

· Riigihalduse minister Arto Aas annab riigikogu Euroopa Liidu asjade komisjonile ülevaate Eesti seisukohtadest Euroopa Liidu linnaarengu ministrite mitteametlikul kohtumisel Amsterdamis 30. juunil.

· Kantsler Veiko Tali osaleb rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise valitsuskomisjoni koosolekul.

· Asekantsler Agris Peedu osaleb ASi Tallinna Sadam nõukogu istungil.

· Kell 11 toimub statistikaametis eelmise aasta rändetrende tutvustav pressikonverents, millel statistikaameti peametoodik Ene-Margit Tiit annab ülevaate rahvastikustatistikas kasutatavast uuest metoodikast, vanemanalüütik Alis Tammur teeb ülevaate 2015. aasta välisrändest ning peaanalüütik Mihkel Servinski räägib 2015. aasta Eesti-sisesest rändest.

Teisipäev, 24. mai

· Rahandusminister Sven Sester viibib 24.–27. mail lähetuses Kasahstanis Astanas. Rahandusministrit asendab sotsiaalkaitseminister Margus Tsahkna.

· Rahandusminister Sven Sester peab Avaliku Halduse Akadeemia tudengitele Astanas Kasahstanis loengu riigireformist, haldusreformist, e-valitsemisest ja korruptsiooni ennetamisest.

· Riigihalduse minister Arto Aas kohtub Tartu valla Vahi alevikus Tartu maakonna omavalitsusjuhtidega ja tutvustab neile Tartu maavanema kandidaati Reno Laidret.

· Riigihalduse minister Arto Aas kohtub Jõgeva maavalitsuses Jõgeva maakonna omavalitsusjuhtidega.

· Kantsler Veiko Tali osaleb vabariigi valitsuse kriisikomisjoni koosolekul

· Asekantsler Märten Ross osaleb euroala rahandusministrite ehk eurorühma kohtumisel Brüsselis.

· Asekantsler Agris Peedu osaleb statistikaameti registripõhise rahva ja eluruumide loenduse juhtrühma koosolekul statistikaametis.

· Asekantsler Kaia Sarnet osaleb Lääne-Eesti piirkondliku komisjoni istungil Lääne maavalitsuses Haapsalus.

· Kell 11 toimub maksu- ja tolliametis pressikohtumine, millel maksu- ja tolliameti teenindusosakonna juhtivspetsialist Hannes Udde teeb kokkuvõtte möödunud aasta tulude deklareerimisest. Pressikohtumiselt saab muu hulgas vastused küsimusele, kas üüritulu ja selle deklareerijate arv on aastaga kasvanud, kui palju deklareeriti ettevõtlustulu ja milline on keskmiselt aastas annetatav summa.

Kolmapäev, 25. mai

· Rahandusminister Sven Sester esineb Siiditee foorumil Astanas Kasahstanis kõnega Eesti logistikaalastest väljavaadetest ja võimalustest.

· Asekantsler Agris Peedu osaleb bürokraatia vähendamise rakkerühma koosolekul majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumis.

· Asekantsler Märten Ross osaleb Euroopa Liidu rahandusministrite nõukogu (Ecofin) kohtumisel Brüsselis.

· Asekantsler Märten Ross osaleb mõttekoja Bruegel korraldataval seminaril „USA varajase monetaar- ja rahandusajaloo õppetunnid euro jaoks“ („Lessons for the euro from early US monetary and financial history“) Brüsselis.

· Asekantsler Kaia Sarnet osaleb Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse nõukogu koosolekul.

Neljapäev, 26. mai

· Riigihalduse minister Arto Aas osalevad valitsuse istungil ja valitsuskabineti nõupidamisel.

· Rahandusminister Sven Sester esineb Siiditee foorumi paneelis Astanas Kasahstanis ettekandega professionaalse avaliku teenistuse olulisusest institutsionaalsetes reformides.

· Asekantsler Agris Peedu osaleb ASi Eesti Loots auditikomitee istungil.

Reede, 27. mai

· Asekantsler Märten Ross osaleb Šveitsis Genfis 18. maailmamajanduse konverentsil „Likviidsuslõks: mis selle vastu pihta hakata?“ (“The Liquidity Trap: What to do about it?”)

Maksu- ja tolliamet

Pressiteadete ja uudistega saab tutvuda maksu- ja tolliameti veebilehel: http://www.emta.ee

Lisainfo: Mailin Aasmäe, pressiesindaja, tel 676 1115, mobiil 58 137 759, e-post: mailin.aasmae@emta.ee

Teisipäeval, 24. mail kell 11 toimub maksu- ja tolliametis pressikohtumine, millel maksu- ja tolliameti teenindusosakonna juhtivspetsialist Hannes Udde teeb kokkuvõtte möödunud aasta tulude deklareerimisest. Pressikohtumiselt saab muu hulgas vastused küsimusele, kas üüritulu ja selle deklareerijate arv on aastaga kasvanud, kui palju deklareeriti ettevõtlustulu ja milline on keskmiselt aastas annetatav summa.

Statistikaamet

Pressiteadete, väljaannete ja statistika andmebaasi nädala avaldamiskalendriga saab tutvuda statistikaameti veebilehel: http://www.stat.ee/avaldamiskalender

Lisainfo: Anu Ots, kommunikatsioonijuht, tel 625 9296, e-post: anu.ots@stat.ee

Esmaspäeval, 23. mail kell 11 toimub statistikaametis eelmise aasta rändetrende tutvustav pressikonverents, millel statistikaameti peametoodik Ene-Margit Tiit annab ülevaate rahvastikustatistikas kasutatavast uuest metoodikast, vanemanalüütik Alis Tammur teeb ülevaate 2015. aasta välisrändest ning peaanalüütik Mihkel Servinski räägib 2015. aasta Eesti-sisesest rändest.

Lisainfo:

Ott Heinapuu
avalike suhete osakond
Rahandusministeerium
tel 611 3035 | 56 659 980
ott.heinapuu@fin.ee
www.fin.ee | Endla 13, 10122 Tallinn
twitter.com/rahandus | blogi.fin.ee