Uudisvoog.postimees.ee: Rahandusminister Sester teeb ettepaneku metallisektori käibemaksupettustega võitlemiseks

07.04.2016Pressiteade

Rahandusministeeriumi pressiteade
07.04.2016

Rahandusministeerium teeb valitsusele ettepaneku täiendada käibemaksuseadust metallide pooltoodete pöördmaksustamise sättega, et võidelda maksupettustega metallisektoris.

Pöördmaksustamine tähendab seda, et kauba või teenuse maksustatavalt väärtuselt arvutab käibemaksu müüja, kuid deklareerib ja tasub ostja. Pöördmaksustamist rakendatakse vaid juhul, kui kaup või teenus müüakse teisele käibemaksukohustuslasele.

„Seadusemuudatuse ajend on metallisektori ettevõtete soov pöördmaksustada rauda, terast ning nende pooltooteid. Maksupettused on sektoris suured ning seetõttu on ettevõtetel, kes ausat äri ajavad, väga raske konkurentsis püsida,“ ütles rahandusminister Sven Sester.

Enamlevinud maksupettuseks metallisektoris on puhverettevõtete kasutamine. Puhverettevõte märgib arvele käibemaksu, mida ta hiljem riigi tuludesse ei tasu. Enamikul juhtudest käive küll deklareeritakse, kuid tasumisele kuuluvat käibemaksu vähendatakse fiktiivsete soetuste võrra või jäetakse tasumisele kuuluv käibemaks riigi tuludesse tasumata. Kauba soetaja deklareerib arvel näidatud käibemaksu sisendkäibemaksuna ning vähendab selle võrra oma maksustavalt käibelt arvestatud käibemaksu.

„Käibedeklaratsiooni lisa (nn 1000-euroste arvete muudatus) abil õnnestus ainuüksi eelmisel aastal vähendada käibemaksupettustele kaotatavat osa suurusjärgus 100 miljonit eurot, mille tulemusel on oma käibeid saanud kasvatada korrektsed ettevõtjad,“ ütles Sester. „Siiski on veel üksikuid sektoreid, kus suurte käibemahtude tõttu on muuhulgas kuritegelikud ühendused valmis riskeerima ajutise hõlptulu nimel. Teistest enam on konkurentsi pärssivat mõju tajunud metallisektori ettevõtted, kelle esindajad on teinud juba varem ettepaneku selles sektoris pöördkäibemaks kehtestada,“ lisas Sester.

Tulenevalt käibemaksudirektiiviga sätestatud lihtsustuse erandist peab liikmesriik vastava soovi korral pöördmaksu sisse viima hiljemalt 1. jaanuarist 2017. Vastasel juhul tuleb pöördmaksu sisseviimise luba taotleda tavakorras, mis võib nõuda aega.

Toormetallidele ja metallide pooltoodetele on pöördmaks kehtestatud Poolas, Austrias, Slovakkias, Saksamaal, Ungaris ja Tšehhis.

Rahandusministeerium esitas seadusemuudatuse materjalid valitsuskabinetile 5. aprillil.

Lisainfo:

Maria Murakas
Avalike suhete osakond
Rahandusministeerium
tel 611 3027, 56 706 868
maria.murakas@fin.ee
www.rahandusministeerium.ee | Endla 13, 10122 Tallinn
twitter.com/rahandus | blogi.fin.ee