Uudisvoog.postimees.ee: Rahandusminister Sven Sester on euroala ja ELi rahandusministrite kohtumistel

08.11.2015Pressiteade

Rahandusministeeriumi pressiteade
9.11.2015

Täna Brüsselis algaval eurorühma kohtumisel saavad euroala rahandusministrid ülevaate Kreeka abiprogrammi seisust ja Hispaania programmi järelseire tulemustest. Samuti räägitakse Euroopa Komisjoni ettepanekutest majandus- ja rahandusliidu süvendamiseks.

„Euroopa majandus- ja rahaliit on tunduvalt tugevam kui enne finantskriisi, kuid ebakõlad eri riikide majandusjuhtimise vahel on endiselt suured. Seetõttu on Euroopa Komisjon teinud ettepanekud liidu süvendamiseks ja koostöö parandamiseks,“ ütles rahandusminister Sven Sester. „Eesti toetab ettepanekute eesmärke, näiteks eelarvereeglite järelevalve tõhustamist ja üldist liidu konkurentsivõime parandamist. Tähtis on, et paraneks eelkõige sisuline koordineerimine ja ei lisanduks keerukaid bürokraatlikke protseduure.“

Euroopa Komisjoni poolt 21. oktoobril välja pakutud meetmete paketi aluseks on viie ELi institutsiooni juhi raport, mis avalikustati selle aasta esimeses pooles. Komisjoni pakett sisaldab ideid riikide majandusarengut ja eelarvetegevust seirava Euroopa poolaasta protsessi tõhustamiseks, soovitust riiklike konkurentsivõimeasutuste loomiseks ja Euroopa eelarvenõukogu asutamist. Samuti peetakse vajalikuks euroala ühtsemat esindatust rahvusvaheliste finantsinstitutsioonide juures. Pakett kirjeldab ka meetmeid pangandusliidu lõpuleviimiseks, eelkõige Euroopa hoiuste tagamise skeemi kaudu, ja meetmeid riskide edasiseks vähendamiseks pangandussüsteemis.

Veel tutvustab Euroopa Komisjon euroala ministritele täna oma värsket majandusprognoosi ning mõttevahetus toimub inflatsiooni ja euro vahetuskursi üle.

Homsel ELi majandus- ja rahandusküsimuste nõukogu (Ecofin) kohtumisel on kavas kinnitada järeldused Euroopa Komisjoni kapitaliturgude liidu loomise tegevuskava ja kliimamuutuste tagajärgedega võitlemise ja ärahoidmise rahastamise kohta. Samuti soovitakse saavutada poliitiline kokkulepe pankade ühtse kriisilahenduskorra üleminekurahastamises. Veel teavitatakse ministreid pangandusliidu rakendamise seisust ning Limas toimunud G20 ja Rahvusvahelise Valuutafondi (IMF) koosolekute tulemustest.

Lisainfo:

Eurorühm

Ecofini päevakord

Liisi Poll
avalike suhete osakond
Rahandusministeerium
tel 611 3049 | 57 831 881
liisi.poll@fin.ee
www.fin.ee | twitter.com/rahandus | blogi.fin.ee