Uudisvoog.postimees.ee: Rahandusminister teeb valitsusele ettepaneku nimetada Euroopa Kontrollikoja liikmeks Juhan Parts

26.11.2015Pressiteade

Rahandusministeeriumi pressiteade
27.11.2015

Rahandusminister Sven Sester teeb valitsusele ettepaneku esitada Euroopa Kontrollikoja liikmeks Juhan Parts. Euroopa Kontrollikoda on üks viiest Euroopa Liidu institutsioonist Euroopa komisjoni, ELi nõukogu, Euroopa parlamendi ja Euroopa kohtu kõrval. Kontrollikoja ülesanne on auditeerida ELi institutsioonide arvepidamist ja tagada seeläbi liidu finantsjuhtimise usaldusväärsus.

„Euroopa Kontrollikoda täidab Euroopa Liidus sama rolli, mis Riigikontroll Eestis. Tegemist on täitevvõimust sõltumatu auditeerimisega, mis peab andma maksumaksjatele erapooletu kinnituse, kas avalikku raha kasutatakse seaduslikult ja tulemuslikult,“ ütles Sester. „Vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingule valitakse kontrollikoja liikmeks isikud, kes oma riigis kuuluvad või on kuulunud kontrolliasutustesse või kes on eriti pädevad selle ametikoha jaoks. Nende sõltumatus peab olema väljaspool kahtlust. Leian, et Juhan Parts täidab nimetatud tingimused. Endise riigikontrolörina tunneb ta avalikku sektori auditeerimist ning on palju panustanud sellesse, kuidas see täna Eestis toimib.“

Vastavalt vabariigi valitsuse seadusele esitab Euroopa Kontrollikoja liikme kandidaadi valitsus rahandusministri ettepanekul, tutvudes eelnevalt riigikontrolöri arvamusega. Pärast valitsuse heakskiitu esitatakse Euroopa kontrollikoja Eesti-poolse esindaja kandidatuur Euroopa Liidu nõukogule. Kontrollikoja liikme kinnitab nõukogu pärast konsulteerimist Euroopa Parlamendiga.

1977. aastal loodud kontrollikoda toimib kolleegiumina, kus on 28 liiget – üks liige igast liikmesriigist. Liikmed nimetab nõukogu pärast nõupidamist Euroopa Parlamendiga. Liikmete ametiaeg kestab kuus aastat ja neid saab ametisse tagasi nimetada. Liikmed valivad endi seast kolmeks aastaks presidendi, keda saab tagasi valida. Senise Eesti esindaja Kersti Kaljulaidi volitused Euroopa Kontrollikojas kestavad 2016. aasta maikuuni.

Liisi Poll
Avalike suhete osakond
Rahandusministeerium
tel 611 3049 | 57831881
liisi.poll@fin.ee
www.rahandusministeerium.ee | Endla 13, 10122 Tallinn