Uudisvoog.postimees.ee: Riigikassa tähistas 20 aasta täitumist taasasutamisest

31.03.2016Pressiteade

Riigikassa tähistas 20 aasta täitumist taasasutamisest

Rahandusministeeriumi pressiteade
1.4.2016

Rahandusministeeriumi osakonnana tegutseval riigikassal täitus täna taasasutamisest 20 aastat. Rahandusminister Sven Sester tänas riigikassat Eesti riigi raha hea haldamise eest ja rõhutas, et hästi töötav riigikassa on riigi toimimiseks väga tähtis.

„Riigikassa on oma ülesannetega hästi toime tulnud ja riigi raha on hästi hallatud,“ ütles Sven Sester.

Minister ütles, et riigi rahavoogude juhtimisel on vajalikud instrumendid ka riigi võlakirjad ja laenud. „Pidades silmas maksumaksja raha efektiivset kasutamist, tuleb alati kalkuleerida, milline finantstoode läheb maksumaksjale vähem maksma. Võlakiri ega laen ei saa olla eesmärk omaette, vaid vahend selge eesmärgi täitmiseks ja siin on riigikassa valitsusele ja rahandusministrile oluline nõuandja,“ ütles rahandusminister Sven Sester.

„Riigikassa missioon on kanda hoolt, et Eesti riigi maksed oleksid alati tasutud,“ ütles riigikassa osakonna juhataja Katrin Rasmann. „Vajadusel suudab riigikassa katta ka riigi üheksa kuu negatiivse rahavoo, kui peaks, nagu näeb ette meie kriisistsenaarium.“

Riigikassa tegeleb riigi rahavoo juhtimise, likviidsuse kindlustamise, varade paigutamise ja riskide juhtimisega. E-riigikassa teenindamisel on 177 klienti valitsussektorist. Aastas töötleb riigikassa 3 miljonit makset ja 3,5 miljonit laekumist, kuine maksete maht on 700–800 miljonit eurot. Riigikassas töötab 13 inimest.

Aastal 1996 taastati rahandusministeeriumis riigikassa osakond. Riigikassa alustas samal aastal riigikassa ministeeriumide ja riiklike agentuuride teenindamist oma kontorites: toona oli 14 kontorit maakondades, viis kontorit Tallinnas ja peakontor kokku rohkem kui saja töötajaga. Viimane maakondlik kontor suleti aastal 2005.

Ühtse maksesüsteemi võttis riigikassa kasutusele aastal 2000 ning aastatel 2009–2012 võeti kasutusele internetipõhine e-riigikassa süsteem, mis koondas kõik erinevad infosüsteemid ja kontrollfunktsioonid ühtsele platvormile.

1918. aasta lõpul tööd alustanud Eesti Vabariigi rahaministeeriumi kuulus ühe struktuuriüksusena riigikassa. Ministeeriumi koosseisu kuulusid toona veel ministeeriumi kantselei, otsekoheste maksude peavalitsus, aktsiisi peavalitsus ja tolli peavalitsus.

Lisainfo:

Ott Heinapuu
avalike suhete osakond
Rahandusministeerium
tel 611 3035 | 56 659 980
ott.heinapuu@fin.ee
www.fin.ee | Endla 13, 10122 Tallinn
twitter.com/rahandus | blogi.fin.ee