Uudisvoog.postimees.ee: Riigikontrolör Alar Karis kohtub Riigikogu liikme Juhan Partsiga, et arutada Euroopa Kontrollikoja liikme võimaliku kandidaadi teemal

26.11.2015Pressiteade

TALLINN, 27. november 2015 – Riigikontrolör Alar Karis kutsus Riigikogu liikme Juhan Partsi järgmise nädala teisipäeval, 1. detsembril Riigikontrolli kohtumisele seoses rahandusministri palvega kujundada arvamus Partsi kui Euroopa Kontrollikoja liikme võimaliku kandidaadi suhtes.

Riigikontrolör soovib kohtumisel Juhan Partsiga teada saada, mida Parts arvab võimalikust tööst Euroopa Kontrollikojas, milline on tema hinnang kontrollikoja praeguse töö kohta, mida ja kuidas oleks tema arvates kontrollikoja töös vaja muuta, et tagada väljundite maksimaalne kasutegur nii Euroopa Liidu üldisel kui ka liikmesriikide tasandil. Samuti on riigikontrolör huvitatud Juhan Partsi arusaamast, kuidas oleks sobilik kujundada Euroopa Kontrollikoja ja liikmesriikide kõrgeimate auditiasutuste omavahelisi suhteid ning parandada koostööd.

Taustaks

Rahandusminister Sven Sester on esitas täna riigikontrolör Alar Karisele palve avaldada arvamust, kas on sobilik esitada vabariigi valitsusele Euroopa Kontrollikoja liikme kandidaadiks Riigikogu liige Juhan Parts. Rahandusministri palve aluseks on vabariigi valitsuse reglemendi § 12 p 3, mis ütleb, et Euroopa Kontrollikoja liikme kandidaadi esitab rahandusminister, kuulanud ära riigikontrolöri arvamuse. Vabariigi valitsuse seaduse § 202 lg 2 sätestab, et Euroopa Kontrollikoja liikme kandidaadi esitamisel tutvub vabariigi valitsus eelnevalt riigikontrolöri arvamusega.

Parimate tervitustega

Toomas Mattson

Riigikontrolli kommunikatsiooniteenistuse juhataja

+372 640 0777
+372 513 4900
toomas.mattson@riigikontroll.ee
press@riigikontroll.ee