Uudisvoog.postimees.ee: Sester: Eesti toetab võitlust maksude vältimise vastu

08.03.2016Pressiteade

Sester: Eesti toetab võitlust maksude vältimise vastu

Rahandusministeeriumi pressiteade
8.03.2016

Täna kogunes Brüsselis Euroopa Liidu rahandus- ja majandusküsimuste nõukogu (Ecofin), kus rahandusministrid kiitsid heaks maksualase automaatse teabevahetuse direktiivi muudatuse.

„Eesti toetab direktiivi, sest see aitab paremini võidelda maksude vältimisega. Direktiivi muudatuse jõustumisel hakkavad suured kontsernid esitama aruandeid, mis annavad riikidele ettevõtete tegevusest terviklikuma pildi,“ ütles rahandusminister Sven Sester. Aruandeid tulude ja tasutud maksude kohta riikide lõikes hakkavad esitama rahvusvahelised ettevõtted, kelle kogutulu ületab 750 miljonit eurot aastas. Direktiivi muudatusega võetakse ELi õigusesse üle Majandusliku Koostöö ja Arengu Organisatsiooni (OECD) üleilmne riigipõhise aruandluse teabevahetuse standard.

Lisaks arutasid ministrid liikmesriikide riigirahanduse jätksuutlikkust, mille kohta võeti vastu Euroopa Liidu Nõukogu järeldused. Tõdeti, et murekoht on liikmesriikide kõrge riigivõlg ning praegust soodsat madalate intressimäärade keskkonda tulekski ära kasutada selle vähendamiseks ja majanduskasvu investeerimiseks.

Euroopa poolaasta protsessi raames avaldas Euroopa Komisjon 26. veebruaril 18 riigi süvaanalüüsid, mille põhjal vaadeldi riikide arengut. Eestis analüüsiti kiiret kinnisvarahindade tõusu ja tööjõukulude kasvu. Euroopa Komisjon keskendus analüüsi kokkuvõttes vajadusele tegeleda rohkem regulatiivsete tõkete eemaldamisega investeeringutelt, mis muudaks investeerimiskeskkonna soodsamaks ja toetaks ühtlasi majanduskasvu. Süvaanalüüside põhjal avaldab komisjon täna otsused riikide kohta eelarvepuudujääkide ja makromajanduslike tasakaalustamatuste kohta.

Eile kohtusid Brüsselis euroala rahandusministrid ehk eurorühm. Küpros teatas, et väljub 2013. aastal alanud Euroopa Stabiilsusmehhanismi (ESM) abiprogrammist, mis algas 2013. aastal. Küprosele on algselt üheksamiljardilisest finantsabiprogrammist on välja makstud umbkaudu 70 protsenti. Pärast Küprose programmi lõppu on ainus euroala finantsstabiilsusabi saaja Kreeka. Programmid on juba varem lõppenud Iirimaal, Hispaanias ja Portugalis.

Lisainfo: http://www.consilium.europa.eu/et/meetings/ecofin/2016/03/08/

Liisi Poll
avalike suhete osakond
Rahandusministeerium
tel 611 3049 | 57 831 881
liisi.poll@fin.ee
www.fin.ee | twitter.com/rahandus | blogi.fin.ee