Uudisvoog.postimees.ee: Sester: Euroopa Komisjoni analüüs näitab, et Eesti riigi rahandus on korras

16.11.2015Pressiteade

Rahandusministeeriumi pressiteade
15.11.2015

Euroopa Komisjoni hinnangu kohaselt on Eesti 2016. aasta eelarvekava kooskõlas stabiilsuse ja kasvu pakti ennetusliku osa nõuetega. Kokku vastasid komisjoni hinnangul stabiilsuse ja kasvu pakti nõuetele täielikult lisaks Eestile veel Saksamaa, Luksemburgi, Hollandi ja Slovakkia järgmise aasta eelarvekavad.

„Euroopa Komisjoni analüüs näitab, et Eesti riigi rahandus on korras. Eesti on üks viiest euroala riigist, kelle eelarve vastab täielikult stabiilsuse ja kasvu pakti nõuetele, mis tähendab, et see on tehtud konservatiivsetel alustel ning vastutustundlikult,“ ütles rahandusminister Sven Sester.

Euroopa Komisjoni hinnangul ületab Eesti 2014.–2016. aasta valitsussektori eelarve struktuurne ülejääk riigieelarve seaduses sätestatud keskpikka eelarve-eesmärki. Riske eesmärgi täitmisel hindab komisjon väikeseks. 2016. aasta riigieelarve aluseks olev rahandusministeeriumi majandusprognoos ning Euroopa Komisjoni prognoosid on sarnased ning komisjoni oma on tänavu aastaks optimistlikum.

Euroopa Komisjon tõstab oma hinnangus esile Eesti valitsuse aja jooksul kogutud reserve ning Euroopa Liidu madalaimat võlataset, mis on prognoosi järgi tänavu 10 protsenti sisemajanduse koguproduktist (SKP) ja langeb järgmisel aastal 9,6 protsendile.

Kogu euroalale soovitab Euroopa Komisjon tegeleda tööjõu maksukoormusega ning konkurentsivõime tõstmisega.

„Euroala rahandusministrid on võtnud eesmärgiks tegeleda kõrgest tööjõu maksukoormusest tulenevate struktuursete probleemidega ning võtta suund töötajatele palga maksmiselt tasutavate maksude vähendamisele. Eestis suureneb kooskõlas selle eesmärgiga järgmisel aastal maksuvaba tulu määr ning rakendub madalapalgaliste tagasimakse,“ ütles Sester.

Tööjõu maksukoorma vähendamiseks kehtestab Eesti valitsus madalapalgaliste tagasimakse ning suurendab järgmisel aastal maksuvaba tulu ligi 10 protsenti, 170 eurole kuus võrreldes praeguse 154 euroga. Need meetmed vastavad Euroopa Komisjoni tänavusele soovitusele rakendada meetmeid, mis suunaksid madalapalgalisi inimesi töötama.

Komisjoni hinnang on osa Euroopa poolaasta majanduskoordinatsiooni protsessist, mille käigus Euroopa Komisjon ja liikmesriikide ministritest koosnev Euroopa Liidu nõukogu hindavad liikmesriikide eelarve- ja majanduspoliitikat, annavad selle kohta soovitusi ja hindavad soovituste täitmist.

„Euroopa Liidu majanduspoliitika koordineerimise raamistik on andnud häid tulemusi, aidates tagada majanduskasvu ning korras riigi rahandust,“ ütles Sester. „Kõik riigid peavad reegleid täitma.“

Euroopa poolaasta käivitab Euroopa Komisjon, kes novembris avaldab iga-aastase majanduskasvu analüüsi ja häiremehhanismi aruande. Majanduskasvu analüüs annab raamistiku majanduspoliitikale üldiselt. Häiremehhanismi aruanne omakorda käivitab makromajanduslike tasakaalustamatuste protseduuri. Seejärel otsustab Euroopa Komisjon, kas on põhjust koostada riigi kohta süvaanalüüs. Makromajanduslike tasakaalustamatuste protseduur loodi selleks, et selgitada välja ohtlikud majandusarengud, mis võivad takistada liikmesriigi, Euroopa Liidu või euroala majanduste efektiivset toimimist, ning neile reageerida.

Stabiilsuse ja kasvu pakt on Euroopa Liidu liikmesriikide kokkulepe, mis piirab valitsussektori eelarvepuudujääki ja võlataset, et tagada vastutustundlik valitsussektori rahanduse juhtimine ja hoida liikmesriikide eelarvepoliitika omavahel kooskõlas.

Lisainfo:

Ott Heinapuu
avalike suhete osakond
Rahandusministeerium
tel 611 3035 | 56 659 980
ott.heinapuu@fin.ee
www.fin.ee | Endla 13, 10122 Tallinn
twitter.com/rahandus | blogi.fin.ee