Uudisvoog.postimees.ee: Sester: Maailma majanduskasvu oluliseks aluseks on Euroopa ja Aasia koostöö

09.06.2016Pressiteade

Rahandusministeeriumi pressiteade
10.6.2016

Rahandusminister Sven Sester osales 9. ja 10. juunil Aasia ning Euroopa (ASEM) rahandusministrite kohtumisel Mongoolia pealinnas Ulaanbaataris.

„Seekordsel kohtumisel olid kõne all Aasia ja Euroopa partnerlus, täpsemalt makromajanduse arengud ja väljavaated ning finantsstabiilsuse tagamine regionaalsel ja globaalsel tasandil. Euroopa ja Aasia koostöö ning kaubavahetuse edendamine üleilmse majanduskasvu taastamiseks on väga oluline,“ ütles rahandusminister Sven Sester.

Täna toimunud ASEMi riikide ministrite kohtumise avas Mongoolia peaminister Saikhanbileg Chimed ning tervitussõnad andis edasi riigi rahandusminister Bolor Bayarbaatar. Oma avakõnes rõhutas Mongoolia rahandusminister piirkondade omavahelise koostöö olulisust. Bayarbaatari sõnul on oluline tegeleda üheskoos ka majanduslike väljakutsetega.

Täiskogu esimesel istungil olid kõne all makromajanduse arengud ja väljavaated Aasias ja Euroopas. Ettekandega esinesid IMFi asedirektor Mitsuhiro Furusawa, Jaapani asepeaminister ning rahandusminister Taro Aso ja Euroopa Komisjoni asepresident Valdis Dombrovskis.

Riikide rahandusministrid märkisid, et maailma majandus on silmitsi keerulise ajaga, kus majanduse taastumine riikides ning piirkondades on aeglane ja ebaühtlane. Majanduskasv arenevates riikides on viimastel aastatel aeglustunud, arenenud riikides majanduskasv taastub ning majanduse väljavaated jäävad riikides ka edaspidi erinevaks. Ministrid nõustusid, et mõlema regiooni arengut mõjutavad nii Hiina majanduse tasakaalukam majanduskasv, energia ja tarbekaupade madalad hinnad kui ka USA rahapoliitilised otsused. Samuti leiti, et geopoliitiliste konfliktide kasv ning põgenikevoo jätkumine võib süvendada rahvusvahelist ebastabiilsust ning takistada maailmamajanduse kasvu. Oldi rahul meetmete rakendamisega, mis aitavad kaasa Euroopa ja Aasia piirkondade terviklikule ja stabiilsele arengule. See aitab pikemas perspektiivis kaasa ka globaalse finantssüsteemi tugevdamisele.

Teisel täiskogu istungil oli teemaks finantsstabiilsuse tagamine regionaalsel ja globaalsel tasandil Aasia ja Euroopa näitel. Oluline roll on siin finantsstabiilsust tagavatel asutustel, nagu Rahvusvaheline Valuutafond (IMF), Euroopa stabiilsusmehhanism (ESM), ASEANi riikide, Hiina, Lõuna-Korea ja Jaapani valuutavahetusleping (Chiang Mai algatus), ja nendevahelisel koostööl. Ministrid tunnistasid vajadust jätkata rahvusvahelisel tasandil kokkulepitud finantssektori regulatsioonide rakendamist, et täita õigeaegselt ja järjekindlalt finantssektori järelevalve ning infovahetuse nõudeid. Lisaks võidelda ka terrorismi rahastamise ja rahapesu vastu ning tegeleda maksude vältimise, agressiivse maksuplaneerimise ja korruptsiooni vähendamisega.

Koostöö suurendamisel kahe regiooni vahel pidasid ministrid tähtsaks regioonidevaheliste investeeringute ja kaubanduse tõhustamist. Eelkõige on regioonide ühendamise parandamiseks vajalikud taristuinvesteeringud, mis on üheks pikaajalise majanduskasvu ja töökohtade loomise mootoriks ning vaesuse ja riikide arenguerinevuste vähendajaks. Ka Euroopa ja Aasia eraettevõtetelt oodatakse julgemat panustamist jätkusuutlikku majanduskasvu.

Rahandusminister kohtus kahepoolselt ka Mongoolia rahandusministri Bolor Bayarbaatariga. Ministrid arutasid riikide majandusolukorda ja riigirahanduse seisu. Muu hulgas andis Sven Sester ülevaate Eesti e-lahendustest, mille vastu tunti suurt huvi.

Tänavuaastane Aasia ja Euroopa riikide rahandusministrite kohtumine oli kaheteistkümnes.

ASEMi kohtumise kohta täpsemalt http://www.aseminfoboard.org/

Riikide rahandusministrite kohtumisest täpsemalt http://finmm12.mof.gov.mn/

Lisainfo:

Maria Murakas
Avalike suhete osakond
Rahandusministeerium
tel 611 3027 | 567 06868
maria.murakas@fin.ee
www.rahandusministeerium.ee | Endla 13, 10122 Tallinn
twitter.com/rahandus | blogi.fin.ee