Uudisvoog.postimees.ee: Sester: majandusarengu üks aluseid on lihtne maksusüsteem

11.10.2015Pressiteade

Rahandusministeeriumi pressiteade
12.10.2015

Rahandusminister Sven Sester osales nädalavahetusel Limas lõppenud Maailmapanga ja Rahvusvahelise Valuutafondi aastakoosoleku raames Maailmapanga arengukomitee koosolekul, kus räägiti ÜRO säästva arengu eesmärkidest ja arenguriikide toetamisest nendeni jõudmisel.

„Arenguriikide jaoks on tähtis õige majanduspoliitika – näiteks erasektori arendamine, ettevõtlust soosivate maksusüsteemide korralik tööle rakendamine ja varimajanduse piiramine,“ ütles rahandusminister Sven Sester. „Lihtne ja selge maksusüsteem oli ka üks Eesti arengu mootoreid.“

ÜRO säästva arengu eesmärgid, mis loodetakse saavutada aastaks 2030, lepiti kokku tänavu septembris. Nende hulgas on ambitsioonikad globaalsed sihid nagu vaesuse kaotamine, sooline võrdsus, kliimamuutustega võitlemine, innovatsiooni toetamine. Arengukomitee rõhutas, et eesmärke saab saavutada vaid ühiselt ning vaesuse kaotamisel on tähtis kõigi riikide pingutus.

Koosolekul räägiti ka Lähis-Ida pagulaskriisist. Kaheksa Põhja- ja Baltimaad, nende hulgas ka Eesti, kutsusid ühisavalduses Maailmapanka üles kasutama oma olemasolevaid ressursse ja teadmisi, et kriisile kiiresti reageerida.

Üks olulisi teemasid juba arenenud riikide jaoks on demograafiliste muutustega kohanemine, mis on päevakorras ka Eestis.

Maailmapanga arengukomitee koondab panga aktsionärriikide ministreid. Arengukomitee eesistuja on Poola keskpanga juht Marek Belka, kohtumine toimus Maailmapanga ja Rahvusvahelise Valuutafondi aastakoosoleku raames, kus Eestit esindasid rahandusministeeriumi ja Eesti Panga esindajad.

Lisainfo:

Liisi Poll
avalike suhete osakond
Rahandusministeerium
tel 611 3049 | 57 831 881
liisi.poll@fin.ee
www.fin.ee | twitter.com/rahandus | blogi.fin.ee