Uudisvoog.postimees.ee: Valitsuse 9. nädala eelinfo

29.02.2016Pressiteade

Peaminister
Esmaspäev, 29. veebruar 2016 Kell 14.00 vastuvõtt vabadusvõitlejatele Eesti Vabariigi 98. aastapäeva puhul

Teisipäev, 01. märts 2016 Kell 11.00 kohtumine EAS välisinvesteeringute meeskonnaga

Kell 13.00 kohtumine puuetega inimeste esindajatega

Kell 14.00 Teadus- ja Arendusnõukogu istung

Kolmapäev, 02. märts 2016 Kell 9.00 Eesti Tööandjate Keskliidu aastakonverents Tuulelohe lend “Welcome to Estonia? Sisserändest paanikavabalt” avamine

Kell 9.30 kohtumine Läti Vabariigi peaministri hr Māris Kučinskis’ega. Lisainfo: Ave Tampere, 5688 4345 või ave.tampere[at]riigikantselei[dot]ee

Kell 10.15 Eesti ja Läti peaministrite ühine pressikonverents

Kell 12.00 osalemine Eri Klasi ärasaatmisel Estonia kontserdisaalis

Kell 18.00 Ida-Virumaa Kutseõppekeskuse külastus Jõhvis

Neljapäev, 03. märts 2016 Kell 10.00 valitsuse väljasõiduistung ja kabinetinõupidamine Narvas

Kell 13.00 avalik pressikonverents Tartu Ülikooli Narva kolledžis. Pressikonverentsil saavad kõik huvilised ministritele küsimusi esitada. Otseülekanne aadressil http://valitsus.ee/et/pressikonverentsid

Reede, 04. märts 2016 Peaminister on ringkäigul Läänemaal
Lisainfo: Ave Tampere, 5688 4345 või ave.tampere[at]riigikantselei[dot]ee

Riigikantselei
Teisipäev, 01. märts 2016 Kell 13 avatud valitsemise partnerlust koordineeriva kogu nõupidamine Stenbocki majas. Koordineeriv kogu otsustab, milline saab olema 2016-2018 tegevuskava prioriteetvaldkond. Vaata ka www.valitsus.ee/avp. Lisainfo: Kristiina Tiimus, 53 0304 53, kristiina.tiimus[at]riigikantselei[dot]ee

Neljapäev, 03. märts 2016 Kell 10 valitsuse väljasõiduistung Narvas. Kommenteeritud päevakord http://valitsus.ee/et/uudised-istungite-info/istungite-paevakorrad

Kell 13 avalik valitsuse pressikonverents Tartu Ülikooli Narva kolledžis. Otseülekanne aadressil http://valitsus.ee/et/pressikonverentsid

Haridus- ja Teadusministeerium
Esmaspäev, 29. veebruar 2016 Kell 14 tutvustavad ministeeriumi välishindamise osakonna juhataja Kristin Hollo ja üldharidusosakonna peaekspert Mariann Rikka Haridus- ja Teadusministeerumi Tallinna esinduses toimuval pressikonverentsil juhendmaterjali koolidele tehtavate annetuste ja ebamõistlike rahastamispraktikate kohta. Pressikonverentsil osalevad ka Riigikontrolli, Õiguskantsleri ja Harju Maavalitsuse esindajad. Kõik ajakirjanikud on oodatud!

Haridus- ja Teadusministeeriumi Tallinna esindust külastab Uus-Meremaa haridusminister Hekia Paratale, kellele pakuvad huvi Eesti õpilaste head tulemused PISA testides.

USA suursaadik Eestis, James D. Melville kohtub Tartus Haridus- ja Teadusministeeriumi kõrghariduse ja teaduse asekantsleri Indrek Reimandi, teadusosakonna juhataja Taivo Raua, nõunik Jaak Antoni ning EL ja rahvusvahelise koostöö osakonna juhataja Kalmar Kursiga.

Teisipäev, 01. märts 2016 Kell 14 osalevad haridus- ja teadusminister Jürgen Ligi ja asekantsler Indrek Reimand Teadus- ja Arendusnõukogu koosolekul Stenbocki majas.

Kolmapäev, 02. märts 2016 Haridus- ja Teadusministeeriumi koolivõrgu juht Kalle Küttis osaleb Eesti Koolijuhtide Ühenduse üldkogu koosolekul Paide kultuurikeskuses. Lähem info: http://ekjy.ee/blog/article-15

Neljapäev, 03. märts 2016 3.-4. märtsil osaleb haridus- ja teadusminister Jürgen Ligi 6. rahvusvahelisel OECD õpetajahariduse tippkohtumisel Berliinis, kuhu on kutsutud 21 maailma parima haridussüsteemiga riiki. Kohtumisel jagatakse kogemusi tulemusliku õpetajahariduse poliitikate ja parimate praktikate kohta.

Reede, 04. märts 2016 4.-5. märtsil toimub Põltsamaa Ühisgümnaasiumis vabariiklik gümnaasiumiõpilaste kõnevõistlus Kuldsuud. Lähem info: http://www.poltsamaa.edu.ee/Uudised/KULDSUUD_POLTSAMAAL_2016

Justiitsministeerium
Neljapäev, 03. märts 2016 Toimub advokatuuri iga-aastane üldkogu. Justiitsminister Urmas Reinsalu ütleb tervitussõnad.

Reede, 04. märts 2016 Justiitsminister Urmas Reinsalu ütleb tervitussõnad kohtutäiturite ja pankrotihaldurite korralisel ameti- ja kutsekogul.

Kaitseministeerium
Esmaspäev, 29. veebruar 2016 29. veebruaril ja 1. märtsil kohtub kaitseministeeriumi kantsler Jonatan Vseviov Helsingis oma Soome kolleegi Jukka Juustiga. Lisainfo: pressiesindaja Andres Sang, press[at]kaitseministeerium[dot]ee, 717 0167, 56 481 759

Mereväe laevastiku tuukrigrupi miinituukrid osalevad 28. veebruarist kuni 4. märtsini Soome mereväe poolt korraldatavas süvasukeldumislaagris Ojamo kaevanduses Lohjas. Lisainfo: leitnant Aivo Vahemets; mereväe teabeohvitser; tel. 7177207; e-mail: aivo.vahemets[at]mil[dot]ee

Teisipäev, 01. märts 2016 Kalevi pataljon viib koos Scoutspataljoniga läbi miinipildujarühma lahinglaskmised Sirgalas. Lisainfo: reamees Sander Mändoja, 1. jalaväebrigaadi teabeohvitseri ülesannetes; tel.56977041; e-mail: sander.mandoja[at]mil[dot]ee

Kolmapäev, 02. märts 2016 2. ja 3. märtsil toimub kaitseväe keskpolügoonil Tagalapataljoni jalaväetaktika baaskursuse lõpulaager. Lisainfo: reamees Sander Mändoja, 1. jalaväebrigaadi teabeohvitseri ülesannetes; tel.56977041; e-mail: sander.mandoja[at]mil[dot]ee

Neljapäev, 03. märts 2016 Kaitseministeeriumi kaitsepoliitika asekantsler Miko Haljas osaleb koos välisministeeriumi poliitikaküsimuste asekantsleri Kyllike Sillaste-Ellinguga Roomas kahapoolsetel kohtumistel Itaalia välis- ja kaitseministeeriumites, arutamaks aktuaalseid rahvusvahelisi küsimusi. Lisainfo: pressiesindaja Andres Sang, press[at]kaitseministeerium[dot]ee, 717 0167, 56 481 759

Laupäev, 05. märts 2016 Kaitseliidu kool tähistab 15. aastapäeva vabatahtlike instruktorite seminari ja seejärel sünnipäevapeoga Alu mõisas Raplamaal. Lisainfo: KL kooli pealik Erik Reinhold, erik.reinhold[at]kaitseliit[dot]ee, 53038806

Keskkonnaministeerium
Esmaspäev, 29. veebruar 2016 Keskkonnaameti kiirguskaitse büroo juhataja Karin Muru osaleb Tuumaohutuse konventsiooni 7. aruandekoosoleku ettevalmistuskoosolekul, mis toimub 29. veebruarist 3. märtsini Viinis, Austrias.
Lisainfo: Karin Muru, karin.muru[at]keskkonnaamet[dot]ee, 5306 3562.

Teisipäev, 01. märts 2016 Teisipäeval korraldab Maa-amet Tallinnas (Mustamäe tee 51) seminari, mis tutvustab ruumiandmete ja ruumiandmeteenuste uuendamise projekti tulemusi.
Lisainfo: Maili Hirlak, Maa-ameti geoinfosüsteemide büroo peaspetsialist, 665 0610, Maili.Hirlak[at]maaamet[dot]ee.

Kolmapäev, 02. märts 2016 Algusega kell 15 toimub Luhasoo looduskaitseala kaitse-eeskirja eelnõu avalik arutelu Rõuge Vallavalitsuses (Ööbikuoru 4, Rõuge alevik).
Lisainfo: Kerttu Elm, Keskkonnaameti kaitse planeerimise spetsialist, kerttu.elm[at]keskkonnaamet[dot]ee, 680 7913.

Reede, 04. märts 2016 Keskkonnaminister Marko Pomerants osaleb Brüsselis toimuval keskkonnanõukogu istungil, kus peamised teemad on ringmajanduse strateegia, säästva arengu tegevuskava ning COP21.

Kultuuriministeerium
Esmaspäev, 29. veebruar 2016 Kell 12.00 kohtub kultuuriminister Indrek Saar väliskaubanduskodadega Kultuuriministeeriumis ühiskonna tolerantsi teemadel.
Lisainfo: Anne-Ly Reimaa, Kultuuriministeeriumi kultuurilise mitmekesisuse asekantsler, anne-ly.reimaa[at]kul[dot]ee, 5223305

Kultuuriministeeriumi arhitektuuri- ja disaininõunik Veronika Valk osaleb Brüsselis EU BIM Task Group peassambleel, kus koos Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi kolleegidega edendatakse Eesti võimalusi E-ehituse visiooni väljatöötamiseks ja rakendamiseks.
Lisainfo: Veronika Valk, Kultuuriministeeriumi arhitektuuri- ja disaininõunik, veronika.valk[at]kul[dot]ee, 5515153

Teisipäev, 01. märts 2016 Kell 13.00 osaleb Kultuuriministeeriumi välisvahendite ekspert, ministeeriumi esindaja Ida-Virumaal Eduard Odinets Ida-Virumaa rahvuskultuuriseltside ümarlaua korralisel koosolekul Ida-Viru maavalitsuses (Jõhvi, Keskväljaku 1).
Lisainfo: Eduard Odinets, Kultuuriministeeriumi välisvahendite ekspert, eduard.odinets[at]kul[dot]ee, 5018934

Kolmapäev, 02. märts 2016 Kolmapäeval, 2. märtsil külastab kultuuriminister Indrek Saar tööandjate aastakonverentsi Tuulelohe Lend 2016.
Lisainfo: Piret Hartman, kultuuriministri nõunik, piret.hartman[at]kul[dot]ee, 5340 5002

2. – 6. märtsil osaleb Kultuuriministeeriumi muusikanõunik Juko-Mart Kõlar Hiinas Hong Kong Arts Festivalil, kus koos SA Eesti Kontsert esindajatega kohtutakse festivali peakorraldajaga.
Lisainfo: Juko-Mart Kõlar, Kultuuriministeeriumi muusikanõunik, juko-mart.kolar[at]kul[dot]ee; 56668415

2.-4. märtsini toimuvad Venemaal Moskvas Eesti jazzi päevad.
Lisainfo: Dimitri Mironov, Eesti kultuuriesindaja Venemaal, +79253237412, dimitri.mironov[at]mfa[dot]ee

Neljapäev, 03. märts 2016 Kell 11.30-12.15 toimuval Eesti Regionaalse Kultuuripoliitika Nõukoja kohtumisel Rahvakultuurikeskuses (J.Vilmsi 55, Tallinn) esineb Kultuuriministeeriumi raamatukogunõunik Ülle Talihärm ettekandega “Maavanema haldusjärelevalve maakonnaraamatukogudes. Tulemused ja ettepanekud.”
Lisainfo: Ülle Talihärm, Kultuuriministeeriumi raamatukogunõunik, ulle.taliharm[at]kul[dot]ee, 55588110

3.-4. märtsini osalevad Kultuuriministeeriumi audiovisuaalnõunik Mati Kaalep, Eesti kultuuriesindaja Belgias Eike Eller ja Tehnilise Järelevalve Ameti side- ja meediateenuste osakonna nõunik meediateenuste alal Peeter Sookruus Hollandi EL eesistumise raames Amsterdamis toimuval audiovisuaalvaldkonna konverentsil.
Lisanfo: Eike Eller, Eesti kultuuriesindaja Belgias, eike.eller[at]mfa[dot]ee +324 7387 7867

Laupäev, 05. märts 2016 Venemaal, Moskvas leiab aset eesti keele päev, mis toimub kultuurikeskuses Meridian.
Lisainfo: Dimitri Mironov, Eesti kultuuriesindaja Venemaal, +79253237412, dimitri.mironov[at]mfa[dot]ee

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium
Teisipäev, 01. märts 2016 Minister Liisa Oviir osaleb Kadrioru Kunstimuuseumis toimuval EstFundi rahastamislepingu allkirjastamisel. Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi, EIF-i ja KredExi vahel allkirjastatakse varase arengufaasi ettevõtete finantseerimisele suunatud fondifondi rahastamisleping. Lisainfo: Heidi Ojamaa, 6256335, heidi.ojamaa[at]mkm[dot]ee

Minister Liisa Oviir osaleb Teadus- ja Arendusnõukogu istungil. Lisainfo: Heidi Ojamaa, 6256335, heidi.ojamaa[at]mkm[dot]ee

Kolmapäev, 02. märts 2016 Minister Liisa Oviir kohtub Hispaania suursaadik Fernando García Casas’ega. Lisainfo: Heidi Ojamaa, 6256335, heidi.ojamaa[at]mkm[dot]ee

Minister Kristen Michal osaleb tööandjate aastakonverentsil Tuulelohe Lend 2016 välistööjõu teemalisel arutelul. Lisainfo: Rasmus Ruuda, 6256429, rasmus.ruuda[at]mkm[dot]ee

Maaeluministeerium
Esmaspäev, 29. veebruar 2016 Ministeeriumi väikses saalis toimub põllumajanduse ja maaelu arengu nõukogu istung.

Kolmapäev, 02. märts 2016 2.-3. märtsil toimub Tartus Eesti Maaülikoolis konverents “Terve loom ja tervislik toit 2016”. Lisainfo http://terveloomjatervisliktoit.ee/programm/

Rahandusministeerium
Esmaspäev, 29. veebruar 2016
Rahandusminister Sven Sester ja asekantsler Dmitri Jegorov kohtuvad Prantsusmaa parlamendi saadiku Hervé Maritoniga (Mariton)

Kantsler Veiko Tali puhkab 22. veebruarist 3. märtsini

Teisipäev, 01. märts 2016
Rahandusminister Sven Sester osaleb Teadus- ja Arendusnõukogu istungil

Rahandusminister Sven Sester osaleb Eesti Panga nõukogu istungil

Riigihalduse minister Arto Aas osaleb Pärnus toimuval ärihommikusöögil. Sündmust korraldab Eesti Kaubandus-Tööstuskoja Pärnu esindus

Kolmapäev, 02. märts 2016
Rahandusminister Sven Sester
ja riigihalduse minister Arto Aas osalevad Eesti Tööandjate Keskliidu aastakonverentsil “Tuulelohe lend”

Siseministeerium
Teisipäev, 01. märts 2016 Kantsler Lauri Lugna ja korrakaitse-ja migratsioonipoliitika asekantsler Raivo Küüt osalevad Stockholmis Rootsi Justiitsministeeriumi justiits-ja migratsiooniministri kantsleri Lars Westbratti ning siseministri kantsleri Ann Lindega. Arutletakse mõlemale poolele tähtsatel teemadel nagu ränne, piirikontroll, küberkaitse, tsiviil-ja kriisihaldus ning NATO. Kohtutakse ka Rootsi Migratsiooniameti direktoriga ning külastatakse varjupaigataotlejate majutuskeskuse ning vastuvõtu osakonda Märstas.

Siseminister Hanno Pevkur tunnustab vabatahtlikke päästjaid, merepäästjaid ning abipolitseinikke ja nende toetajaid Siseministeeriumis toimuval tunnustusüritusel.

Kolmapäev, 02. märts 2016 2.-3. märtsil osaleb sisejulgeolekupoliitika asekantsler Erkki Koort sisejulgeolekualase operatiivkoostöö alalise kommitee (COSI) istungil ja COSI ühisistungil poliitika- ja julgeolekukomiteega (PSC) Brüsselis. COSI istungil arutatakse Euroopa sisejulgeolekustrateegia ning raske ja organiseeritud kuritegevuse EL poliitikatsükli rakendamist. Lisaks arutatakse terrorismivastase võitluse meetmete elluviimist, tulirelvade salakaubanduse tõkestamist ja infosüsteemide koostalitusvõime arendamist ning valmistatakse ette nõukogu järeldused migrantide smugeldamise kohta. COSI-PSC ühisistungil 3. märtsil arutatakse samuti migrantide smugeldamise ja inimkaubanduse vastase võitlusega seonduvat ning koostööd Alžeeriaga terrorismivastase võitluse valdkonnas.

Välisministeerium
Esmaspäev, 29. veebruar 2016 29.02-2.03 viibib välisminister Marina Kaljurand koos Soome välisministri Timo Soiniga ühisvisiidil Austraalias

Teisipäev, 01. märts 2016 Tallinnas toimuvad Eesti ja Poola välis- ja kaitseministeeriumi vahelised konsultatsioonid. Põhilisteks teemadeks on NATO, Ukraina-Vene konflikt, julgeolek Euroopas, küberkaitse ja regionaalne koostöö.

Kolmapäev, 02. märts 2016 02.-03.03 sõidavad välisministeeriumi diplomaadid Põlvamaa koolidesse, kus eesmärgiks on tutvustada noortele välisministeeriumi erinevaid töövaldkondi, õpetada neid targalt reisima ning luua kontakte kohalikul tasandil.

Neljapäev, 03. märts 2016 Roomas toimuvad Eesti ja Itaalia välis- ja kaitseministeeriumi vahelised konsultatsioonid. Põhilisteks teemadeks on julgeolekuküsimused, kaitsekoostöö, Euroopa julgeolek, Ukraina-Vene konflikt ja olukord Lähis-Idas.

03.-04.03 viibib välisminister Marina Kaljurand koos Soome välisministri Timo Soiniga ühisvisiidil Aucklandis, Uus-Meremaal.

Lisainfo
Valitsuse kommunikatsioonibüroo
press[at]riik[dot]ee

valitsus.ee