Uudisvoog.postimees.ee: Valitsuse nädala eelinfo

15.11.2015Pressiteade

Eelinfo on leitav ka veebist http://valitsus.ee/et/eelinfo 

Lisainfo ministeeriumitest https://valitsus.ee/et/ministeeriumite-pressikontaktid

Peaminister
Esmaspäev, 16. november 2015 Kell 10.00 Reformierakonna fraktsiooni nõupidamine

Kell 13.00 valitsuse kabinetinõupidamine

Kell 19.00 osaleb peaminister Eesti Kaitseväe 97. aastapäeva pidulikul tähistamisel

Teisipäev, 17. november 2015 Kell 10.00 ettekanne Euroopa Liidu poliitika teostamisest Riigikogus

Kell 14.00 kohtumine uue Venemaa suursaadiku hr Aleksandr Petroviga

Kell 15.00 kohtumine Eesti Tööandjate Keskliidu ja Eesti Kaubandus-Tööstuskoja esindajatega

Kolmapäev, 18. november 2015 Kell 13.00 infotund Riigikogus

Neljapäev, 19. november 2015 Kell 10.00 valitsuse istung

Kell 12.00 valitsuse pressikonverents

Kell 14.00 kohtumine Tartu Ülikooli strateegilise juhtimise magistrantidega

Kell 16.00 valitsuse kabinetinõupidamine
Reede, 20. november 2015 Kell 9.45 osaleb peaminister Digital 5 aastakonverentsil innovatsiooni- ja ettevõtluskeskuses Mektory. Digital 5 on viie maailma kõrgelt arenenud e-valitsemise tasemega riigi koostöövõrgustik.

Pärastlõuna siirdub peaminister töövisiidile Hiina Rahvavabariiki, kus toimub Hiina ning Kesk- ja Ida-Euroopa riikide tippkohtumine. Toimuvad kohtumised Hiina peaministri ja presidendiga, peaminister osaleb Hiina ning Kesk-ja Ida-Euroopa riikide majandus- ja kaubandusfoorumil, esineb Shanghai ülikoolis ja kohtub kohalike eestlastega. Peaministrit saadab äridelegatsioon. Lisainfo: Tauno Tõhk, valitsuse meedianõunik, tel +372 554 2797 või tauno.tohk@riigikantselei.ee

Laupäev, 21. november 2015 Laupäev, 21. november – reede 27. november viibib peaminister visiidil Hiina Rahvavabariigis.
Lisainfo: Tauno Tõhk, valitsuse meedianõunik, tel +372 554 2797 või tauno.tohk@riigikantselei.ee

Riigikantselei
Kolmapäev, 18. november 2015 Kell 14.30 tippjuhtide valikukomisjoni koosolek Stenbocki majas. Päevakorras on kultuuriministeeriumi spordi asekantsleri konkursile laekunud 18 avaldusega tutvumine. Lisainfo: Kristiina Tiimus, 53 0304 53, kristiina.tiimus@riigikantselei.ee

Neljapäev, 19. november 2015 Kell 10 valitsuse istung Stenbocki majas. Kommenteeritud päevakordhttp://valitsus.ee/et/uudised-istungite-info/istungite-paevakorrad

Kell 12 valitsuse pressikonverents Stenbocki majas. Otseülekanne aadressil http://valitsus.ee/et/pressikonverentsid

​Kell 16.00 valitsuse kabinetinõupidamine

Haridus- ja teadusministeerium
Esmaspäev, 16. november 2015 Eestisse saabub visiidile Euroopa Liidu loodusteaduste olümpiaadi EUSO (European Union Science Olympiad) president doktor Michael A Cotter, kes tutvub tuleva aasta mais Eestis korraldatava olümpiaadi ettevalmistustega.
Lähem teave: http://euso2016.ee/welcoming-address/

Kolmapäev, 18. november 2015 Kell 10 algab Haridus- ja Teadusministeeriumi Peeter Põllu saalis (Tartu, Munga 18) 15 maakonna ja 4 suurema linna kohalike omavalitsusliitude esindajate infoseminar, mis seotud õpetajate aineühendustele, koolijuhtide ühistegevusele ja õpilasüritustele omavalitsusliitude kaudu makstavate toetustega. Sel teemal on enne algavat aastat vaja arutada poolte ootusi ja probleeme ning jagada parimaid praktikaid. Lisaks annab ministeerium ülevaate Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse kavandatavatest muudatustest.

Neljapäev, 19. november 2015 Tallinna Lauluväljaku klaassaalis algab kell 10.30 konverents „Mida üks ei või, seda üheksa võivad“. Konverentsil annab haridus- ja teadusminister Jürgen Ligi üle teaduse populariseerimise riiklikud auhinnad ning teadusajakirjanduse sõbra auhinna „Ökul“.
Lähem teave: http://www.etag.ee/teadpop/koostookonverents-2015/

Haridus- ja teadusminister Jürgen Ligi osaleb Vabariigi Valitsuse istungil ja kabinetinõupidamisel.

Laupäev, 21. november 2015 Tartu Ülikooli Philosophicumis (Tartu, Jakobi 2) algab kell 10 võõrkeeleõpetajate konverents „Digiajastu võõrkeeleõpetus ja -õpetaja“. Avaettekande peab Haridus- ja Teadusministeeriumi keeleosakonna juhataja Piret Kärtner.
Lähem teave: http://www.voorkeelteliit.eu/

Justiitsministeerium
Esmaspäev, 16. november 2015 Kell 16 toimub Coca-Cola Plaza kinos Just Filmi lapse õiguste programmi pidulik avamine. Lapse õiguste filmiprogramm on valminud PÖFFi, lasteombudsmani, justiitsministeeriumi ja lastekaitse liidu koostöös. Programm linastub PÖFFil juba viiendat aastat.

16.-20. novembrini osaleb õiguspoliitika asekantsler Kai Härmand Londonis toimuval patendikohtunike koolitusel.

Teisipäev, 17. november 2015 Kell 13 kohtub justiitsminister Urmas Reinsalu Austria suursaadiku Doris Danleriga.

Kell 18 osaleb justiitsminister Urmas Reinsalu Tartu Kirjanduse Majas toimuval Lennart Meri raamatu “Ütlemisi” esitlusel.

Neljapäev, 19. november 2015 Justiitsminister Urmas Reinsalu osaleb valitsuse istungil ja kabinetinõupidamisel. Justiitsminister töötab neljapäeval koos töövarjuga.

Kaitseministeerium
Esmaspäev, 16. november 2015 16. novembril tähistab Eesti kaitsevägi oma 97. aastapäeva välijumalateenistusega kaitseväe kalmistul ning vastuvõtuga Estonia kontserdisaalis. Lisainfo: nooremleitnant Simmo Saar, kaitseväe peastaabi pressijaoskonna staabiohvitser, tel: 5302 4226; e-mail:simmo.saar@mil.ee

16.-20. novembril toimub Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuste matkekeskuses NATO küberõppus Cyber Coalition, kus testitakse NATO ja partnerriikide võimet seista vastu erinevatele küberrünnakutele. Lisainfo: nooremleitnant Simmo Saar, kaitseväe peastaabi pressijaoskonna staabiohvitser, tel: 5302 4226; e-mail:simmo.saar@mil.ee

Teisipäev, 17. november 2015 17. novembril osaleb Kaitseminister Hannes Hanso Euroopa Liidu kaitseministrite kohtumisel Brüsselis. Lisainfo: Andres Sang, Kaitseministeeriumi pressiesindaja, 717 0167, 56 481 759,press@kaitseministeerium.ee

Kolmapäev, 18. november 2015 Kaitseminister Hannes Hanso avab kaitseväe keskpolügonile rajatud väljaõppetaristu. Lisainfo: Andres Sang, Kaitseministeeriumi pressiesindaja, 717 0167, 56 481 759, press@kaitseministeerium.ee

Toimub kaitseväe Tapa keskpolügoonil uute tankiteede ja sildade avamine. Lisainfo: nooremleitnant Simmo Saar, kaitseväe peastaabi pressijaoskonna staabiohvitser, tel: 5302 4226; e-mail:simmo.saar@mil.ee

Reede, 20. november 2015 Eesti merevägi tähistab oma 97. aastapäeva rivistusega Miinisadamas. Lisainfo: Leitnant Aivo Vahemets, mereväe teabeohvitser; tel: 717 7207; mobiil: 5699 4750; e-mail: aivo.vahemets@mil.ee

Keskkonnaministeerium
Esmaspäev, 16. november 2015 Esmaspäevast reedeni toimuvad Eesti-Vene kalandusläbirääkimised Peipsi-, Lämmi- ja Pihkva järve 2016. aasta püügivõimaluste üle.
Lisainfo: Berit-Helena Lamp, Keskkonnaministeeriumi pressiesindaja,berit-helena.lamp@envir.ee, 626 2910, 5303 6253.

Teisipäev, 17. november 2015 Keskkonnaminister Marko Pomerants avab Tallinnas toimuva Soome lahe teadusliku foorumi.
Lisainfot leiab aadressil: http://www.gof2014.fi/et/uudised/soome-lahe-kolmepoolse-koostoo-ja-balti….

Algusega kell 12 toimub Jõhvi Vallavalitsuses (Kooli tänav 2) KIKi tänavavalgustuse rekonstrueerimise projekti pidulik lõpuüritus.
Lisainfot: KIKi kodulehel (https://www.kik.ee/et/seitse-eesti-linna-saab-2015-aasta-sugiseks-uue-ta…) või KIKi projektikoordinaator Eduard Sizov, Eduard.Sizov@kik.ee, 627 4189.

Algusega kell 10 korraldab Keskkonnaamet seminari “Väärtuslikud maastikud ja nende kasutamine”, mis toimub Tartu loodusmajas (Lille 10).
Lisainfot leiab aadressil: http://www.keskkonnaamet.ee/uudised-ja-artiklid/175224/.

Algusega kell 11 toimub Keskkonnaameti veekaitse teabepäev Jäneda mõisas, kuhu on oodatud kohalike omavalitsuste esindajad, paisuomanikud ja teised veekaitse huvilised. Lisainfo:http://www.keskkonnaamet.ee/uudised-ja-artiklid/175149/

Algusega kell 13 toimub Kivinõmme maastikukaitseala (uue nimega Jõuga MKA) kaitse-eeskirja avalik arutelu Illuka vallamajas Illuka külas, kus tutvustatakse laekunud ettepanekuid.
Lisainfo: Iti Jürjendal, Keskkonnaameti Viru regiooni kaitse planeerimise spetsialist, iti.jyrjendal@keskkonnaamet.ee, 733 4163.

Kolmapäev, 18. november 2015 Algusega kell 11 toimub Keskkonnaministeeriumis ÜRO Pariisi kliimakonverentsi teemaline taustabriifing, mille käigus tutvustatakse Pariisi kliimakonverentsi eesmärke, lisaks puudutakse põgusalt ka siseriiklikku kliimapoliitikat. Lisainfo: Liis Raadla, Keskkonnaministeeriumi avalike suhete osakonna juhataja,liis.raadla@envir.ee, 626 2917.

Keskkonnaminister Marko Pomerants osaleb Riigikogus toimuval pakendiseaduse muutmise esimesel lugemisel.
Lisainfo: Berit-Helena Lamp, Keskkonnaministeeriumi pressiesindaja,berit-helena.lamp@envir.ee, 626 2910, 5303 6253.

Maa-ametit külastavad kolleegid Soome Maamõõduametist (Maanmittauslaitos), kes tutvuvad Maa-ameti juhtimise ja x-teega. Samuti uuendatakse 2013. aastal sõlmitud koostöölepingut.
Lisainfo: Agnes Jürgens, Maa-ameti avalike suhete nõunik,agnes.jyrgens@maaamet.ee, 665 0630.

Maa-amet korraldab Tartus Keskkonnaameti Tartu kontoris (Aleksandri 14) maareformi koolituse eesmärgiga tutvustada maa munitsipaalomandisse andmist, e-Katastri virtuaalkontori võimalusi katastriüksuste moodustamiseks, hoonestusõiguse seadmist ja muid reformi korraldamisega seotud küsimusi.
Lisainfot leiab Maa-ameti kodulehelt:http://www.maaamet.ee/index.php?lang_id=1&page_id=656.

Neljapäev, 19. november 2015 Algusega kell 18 esineb Öökulli akadeemia loodusõhtul zooloog Aleksander Miljutin, kes kõneleb metsseast ja tema sugulastest ehk kokkuvõtvalt maailma sigalastest.
Lisainfo: Agnes Karlson, agnes.karlson@loodusmuuseum.ee või 5373 1799.

Keskkonnaagentuuri koosseisus oleva Riigi Ilmateenistuse juhtivspetsialist Kai Rosin ja ilmaprognooside osakonna juhataja Tiina Josepson osalevad Helsingis toimuval Põhjamaade ilmateenistuste lennumeteoroloogiateenuse osutajate konsortsiumi (NAMCON) ühise lennumeteoroloogilise tehnoloogia uuendamise projekti – NAMCON Joint SESAR Deployment Project – finantseerimise taotluse koostamise ja planeerimise kohtumisel.
Lisainfo: Kadri Kauksi, Keskkonnaagentuuri pressiesindaja,kadri.kauksi@envir.ee, 5330 3448.

Algusega kell 10 toimub veekaitse teabepäev Keskkonnaameti Pärnu kontoris (Roheline 64, Pärnu), kuhu on oodatud kohalike omavalitsuste esindajad, paisuomanikud ja teised veekaitse huvilised.
Lisainfot leiab aadressil: http://www.keskkonnaamet.ee/uudised-ja-artiklid/175201/.

Reede, 20. november 2015 Algusega kell 16 osaleb keskkonnaminister Marko Pomerants kell 16 Kadrina Keskkoolis toimuval kõrgkoolide ja Kadrina Keskkooli võistkondade arvutijoonestamise võistlusel. Keskkonnaminister on ühtlasi ka ürituse patroon. CADrina nimelise ürituse eesmärk on propageerida inseneriõpet.
Lisainfot leiab aadressil: http://www.cadrina.ee/cadrina/cadrina-2015/.

Loodusmuuseumi trepigaleriis avatakse kell 16 geoloogi ja tunnustatud loodusfotograafi Tõnis Saarde fotonäitus Eesti Loodusmuuseumi geoloogiliste kogude eksemplaridest.
Lisainfo: Ethel Tamm, ethel.tamm@loodusmuuseum.ee või 641 1625.

Kultuuriministeerium
Esmaspäev, 16. november 2015 Kell 13.00 osaleb kultuuriminister Indrek Saar Riigikogus Euroopa Liidu Asjade Komisjoni koosolekul.
Lisainfo: Airiin Lehtmets, Kultuuriministeeriumi EL asjade nõunik,airiin.lehtmets@kul.ee , 56358381

16. novembril linastub Brüsselis, kinos Aventure Vladimir Loginovi dokumentaalfilm “Sipelgapesa”. Samas toimub ka režissööri kohtumine publikuga.
Lisainfo: Eike Eller, kultuurinõunik Brüsselis, eike.eller@mfa.ee

Teisipäev, 17. november 2015 Kell 16.00 kohtub kultuuriminister Indrek Saar noorte huvitegevuse toetamise kontseptsiooni teemal EOK ja spordi alaliitudega.
Lisainfo: Piret Hartman, kultuuriministri nõunik,piret.hartman@kul.ee, 5340 5002

Kultuuriministeeriumi arhitektuuri- ja disaininõunik Veronika Valk kohtub Riias Läti ja Leedu kultuuriministeeriumite esindajate ning Baltimaade ühispaviljoni kuraatoritega Veneetsia 2016. arhitektuuribiennaali väljapaneku ettevalmistuse teemal.
Lisainfo: Veronika Valk, Kultuuriministeeriumi arhitektuuri- ja disaininõunik, veronika.valk@kul.ee, 5515153

Kultuuriministeeriumi kirjandusnõunik Asta Trummel koos Kirjanduse Teabekeskuse, Kirjastuste Liidu ja Briti Nõukogu esindajatega kohtuvad Riias Läti ja Leedu kolleegidega, et arutada Londoni raamatumessi ettevalmistusega seonduvat.
Lisainfo: Asta Trummel, Kultuuriministeeriumi kirjandusnõunik,asta.trummel@kul.ee, 5144666

Kolmapäev, 18. november 2015 18.-21. novembrini osalevad Kultuuriministeeriumi kultuurilise mitmekesisuse osakonna nõunik Pille Penk ja ministeeriumi välisvahendite ekspert Eduard Odinets Maltal toimuval Euroopa Liidu välispiiride haldamiseks ning ühtse varjupaiga- ja rändepoliitika rakendamiseks loodud üldprogrammi „Solidaarsus ja rändevoogude juhtimine“ (SOLID) fondide vastutavate asutuste konverentsil.
Lisainfo: Eduard Odinets, Kultuuriministeeriumi välisvahendite ekspert, eduard.odinets@kul.ee, 5018934

18. novembril esineb Brüsseli jazzklubis The Music Village jazztrio Carrot Lights.
Lisainfo: Eike Eller, kultuurinõunik Brüsselis, eike.eller@mfa.ee

18. novembril toimub Helsinki Musiikkitalos Eesti muusikaklubi, kus annab kontserdi jazzansambel Estonian Voices.
Lisainfo: Grete Ahtola, Eesti Instituudi Soome esinduse juhataja, +358 451 316 992, grete.ahtola@estinst.ee

18.- 25. novembril toimub Pariisis koostöös Eesti saatkonnaga Pariisis, France-Estonie assotsiatsiooniga ja Pariisi Ida-Keelte ja Kultuuride Instituudiga (INALCO) „Seto nädal“, mille vältel toimuvad erinevad kontserdid, kirjandusõhtud ja konverentsid.
Lisainfo: Rea Rannu-Ideon, Eesti kultuuriesindaja Pariisis, +331 5662 2205, rea.rannu@mfa.ee

Neljapäev, 19. november 2015 Kell 11.00 osaleb Kultuuriministeeriumi raamatukogunõunik Ülle Talihärm rahvusvahelisel teabepäeval „Kuidas oma tööd hinnata, et ka teised mõistaksid?“ Eesti Rahvusraamatukogus. Täpsem kava ja registreerimine Rahvusraamatukogu kodulehel:http://www.nlib.ee/index.php?id=25652.
Lisainfo: Ülle Talihärm, Kultuuriministeeriumi raamatukogunõunik,ulle.taliharm@kul.ee, 55588110

Kultuuriminister Indrek Saarega on kaasas kaks töövarju – GAGi õpilane ning Kiviõli Keskkooli õpetaja.
Lisainfo: Piret Hartman, kultuuriministri nõunik,piret.hartman@kul.ee, 5340 5002

19. novembril toimub kontsert-etendus DIIVA Moskva Kirjanike Majas. Lavastaja: Paavo Piik. Esinemist toetab Kultuuriministeerium Eesti Kultuur Maailmas programmist.
Lisainfo: Dimitri Mironov, Eesti kultuuriesindaja Moskvas, dimitri.mironov@mfa.ee, +79253237412

Reede, 20. november 2015 Kell 19.00 osaleb kultuuriminister Indrek Saar Itaalia suursaadiku vastuvõtul Itaalia saadiku residentsis.
Lisainfo: Kadri Jauram, Kultuuriministeeriumi välissuhete osakonna juhataja, kadri.jauram@kul.ee, 5565 2788

Kultuuriministeeriumi kultuuriväärtuste asekantsler Tarvi Sits osaleb Saaremaa Muuseumis Kuressaare kindluse restaureerimisprojekti lõpuüritusel.
Lisainfo: Tarvi Sits, Kultuuriministeeriumi kultuuriväärtuste asekantsler, tarvi.sits@kul.ee; 5124253

Laupäev, 21. november 2015 Kultuuriminister Indrek Saar osaleb Soomes Helsingis toimuval Tuglase Seltsi poolt korraldataval traditsioonilisel mardilaadal.
Lisainfo: Madis Järv, Kultuuriministeeriumi välissuhete osakonna juhataja asetäitja, madis.jarv@kul.ee, 5060157

21. novembril esineb Pariisis Jazzycolors festivalil ansambel Carrot Lights. 23. novembril esineb ansambel Carrot Lights samuti Jazz sur la ville festivalil.
Lisainfo: Rea Rannu-Ideon, Eesti kultuuriesindaja Pariisis, +331 5662 2205, rea.rannu@mfa.ee

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium
Esmaspäev, 16. november 2015 Minister Liisa Oviir kohtub Eesti Väike- ja Keskmiste Ettevõtjate Assotsiatsiooni esindaja Kersti Krachtiga. Räägitakse mikro- ja väikeettevõtluse seisust Eestis. Lisainfo: Heidi Ojamaa, 6256335,heidi.ojamaa@mkm.ee

Minister Liisa Oviir kohtub Eesti Piimaliidu juhatuse esimehe Jaanus Murakaga ja tegevjuhi Tiina Saroniga. Räägitakse Jaapani-Eesti piimatoodete ekspordi lepingust, ühistulisest piimatööstusest Eestis ja sektori üldisest olukorrast ning väljavaadetest. Lisainfo: Heidi Ojamaa, 6256335, heidi.ojamaa@mkm.ee

Minister Liisa Oviiril on töövari.

Teisipäev, 17. november 2015 Minister Kristen Michal on 17.-18. novembril Pariisis IEA enegeetikaministrite kohtumisel. Lisainfo: Rasmus Ruuda, 6256429,rasmus.ruuda@mkm.ee

Neljapäev, 19. november 2015 Ministrid Liisa Oviir ja Kristen Michal osalevad Vabariigi Valitsuse kabinetinõupidamisel ja istungil.

Minister Kristen Michalil on töövari.

Minister Kristen Michalil on Digital 5 raames kahepoolsed kohtumised Korea ja Uus-Meremaa esindajatega.
Lisainfo: Rasmus Ruuda, 6256429, rasmus.ruuda@mkm.ee

Minister Kristen Michalil kohtub Euroopa Lennuohutusameti peadirektoriga. Lisainfo: Rasmus Ruuda, 6256429,rasmus.ruuda@mkm.ee

Reede, 20. november 2015 Minister Liisa Oviir osaleb 21. Tallinna rahvusvahelisel tootearendus-, tootmistehnika-, tööriista-, allhanke- ja tehnohooldusmessi „Instrutec 2015“ avamisel. Lisainfo: Heidi Ojamaa, 6256335,heidi.ojamaa@mkm.ee

Minister Kristen Michal osaleb Digital 5 konverentsil. Lisainfo: Rasmus Ruuda, 6256429, rasmus.ruuda@mkm.ee

Maaeluministeerium
Esmaspäev, 16. november 2015 Maaeluminister Urmas Kruuse osaleb EL põllumajandus- ja kalandusministrite nõukogul. Arutuse all on turuolukord ja kriisiabimeetme rakendamine piimandus- ja seakasvatussektoris.

Kell 11 osaleb toiduohutuse osakonna juhataja Martin Minjajev Riigikogu maaelukomisjoni istungil, kus arutatakse toiduabi ja toiduraiskamise teemal.

Teisipäev, 17. november 2015 Minister Urmas Kruuse ja maaeluministeeriumi osakonnajuhatajad kohtuvad Prantsusmaa põllumajandusesindaja Jean-Louis Bueriga, et arutada muuhulgas EL ühise põllumajanduspoliitika ja Atlandi-ülese kaubandus- ja investeerimispartnerlusega (TTIP) seotud küsimusi.

Kell 14 osaleb kantsler Ants Noot Riigikogu maaelukomisjoni istungil, kus arutatakse biomajanduse arengukava ettevalmistamist.

Kolmapäev, 18. november 2015 Veterinaar- ja Toiduametis koguneb riiklik loomatauditõrjekomisjon, kus arutatakse sigade Aafrika katkuga seotud küsimusi, antakse ülevaade hetkeolukorrast ning kohalikes komisjonides üleskerkinud küsimustest.

Minister Kruuse osaleb Tartus, Dorpati konverentsikeskuses toimuval Äripäeva põllumajanduskonverentsil „Põllumajanduse äriplaan 2016.“

Neljapäev, 19. november 2015 Minister Kruuse osaleb valitsuse istungil ja kabinetinõupidamisel.

Põllumajandus- ja maaelupoliitika asekantsler Illar Lemetti osaleb ja teeb ettekande Tartumaal, Reolas toimuval viljelusvõistluse lõpukonverentsil „Parimad teadmised viljelusvõistluse põldudelt.“

Reede, 20. november 2015 Minister Kruuse osaleb Sangaste lossis toimuval rahvusvahelisel rukkikonverentsil „Krahv Friedrich Georg Magnus von Berg 170 ning talirukki sordiaretus ja kasvatus kaasajal“

Rahandusministeerium
Esmaspäev, 16. november 2015 Rahandusminister Sven Sester vastab kell 15 riigikogu liikmete arupärimistele Riigimetsa Majandamise Keskuse tuleviku kohta.

Teisipäev, 17. november 2015 Rahandusminister Sven Sester osaleb Konrad Adenaueri Fondi tulevikufoorumi lõunasöögil hotellis Telegraaf.

Asekantsler Kaie Koskaru-Nelk on Eesti Loto nõukogu koosolekul.

Kolmapäev, 18. november 2015 Riigihalduse minister Arto Aas tutvustab Tartu Maavalitsuse haldusreformi teemalisel minikonverentsil „Üheksa korda mõõda, üks kord liida“ haldusreformi kava.

Rahandusminister Sven Sester vastab kell 13 küsimustele riigikogu infotunnis.

Rahandusminister Sven Sester on riigikogus tagatisfondi seaduse esimesel ugemisel.

Asekantsler Agris Peedu on Tallinna Lennujaama nõukogu koosolekul.

Asekantsler Agris Peedu on Tallinna Sadama nõukogu koosolekul.

Finantsturgude poliitika osakonna juhataja Thomas Auväärt on Helsingis Euroopa Komisjoni korraldatud ELi kapitaliturgude liidu teemalisel seminaril.

Neljapäev, 19. november 2015 Rahandusminister Sven Sester ja riigihalduse minister Arto Aas osalevad valitsuse istungil ja valitsuskabineti nõupidamisel.

Kantsler Veiko Tali on Eesti Energia nõukogu koosolekul ja väljasõidul Ida-Virumaal.

Reede, 20. november 2015 Riigihalduse minister Arto Aas peab kohalike kogukondade ja omavalitsuste foorumil Rakveres avakõne valitsuse plaanidest kohaliku võimutasandi ajakohastamiseks ja seosest avatud valitsemisega.

Siseministeerium
Esmaspäev, 16. november 2015 Korrakaitse- ja migratsioonipoliitika asekantsler Raivo Küüt ja piirivalvepoliitika osakonna juhataja Viljar Kärk on külastavad Leedu siseministeeriumit. Kokku saadakse selleks, et vahetada kogemusi korrakaitse, piirivalve ja migratsiooni teemadel ning külastada Leedu-Valgevene piiri.

Teisipäev, 17. november 2015 Siseminister Hanno Pevkur osaleb esimese piiriposti pidulikul paigaldamisel, mis toimub Võrumaal Misso vallas Pedetsi jõe kaldal.

Kolmapäev, 18. november 2015 Siseministeeriumi juhtkond osaleb siseministeeriumi ja välisministeeriumi kantslerite ja asekantslerite iga-aastasel kohtumisel.

Päästepoliitika asekantsler Hannes Kont osaleb Brüsselis toimuval NATO tsiviilõnnetuste planeerimise komitee plenaaristungil.

Neljapäev, 19. november 2015 Siseminister Hanno Pevkur osaleb valitsuse istungil ja põhiseaduskomisjoni istungil.

Reede, 20. november 2015 Siseministeeriumi usuasjade osakond korraldab 25. sünnipäeva puhul ettekandeseminari, mis toimub Pirita kloostris. Teiste seas osalevad seminaril siseminister Hanno Pevkur ning korrakaitse- ja migratsioonipoliitika asekantsler Raivo Küüt.