Uudisvoog.postimees.ee: Valitsuse nädala eelinfo

29.11.2015Pressiteade

Peaminister
Esmaspäev, 30. november 2015
Peaminister viibib Pariisis ÜRO kliimamuutuste raamkonventsiooni osaliste konverentsi 21. istungil, kus soovitakse jõuda ülemaailmse kokkuleppe sõlmimiseni. Pariisi kokkuleppe eesmärk on aidata maailmal liikuda vähese CO2-heite ning kliimamuutustele vastupanuvõimelise tuleviku poole. Selleks tuleb heitkoguseid vähendada piisavalt kiiresti, et hoida 2100. aastaks ülemaailmse keskmise temperatuuri tõusu alla 2°C; samuti tuleb riikidel kohaneda kliimamuutuste vältimatu mõjuga (üleujutused, tormid, jm äärmuslikud ilmastikuolud, mere taseme tõus, õhukvaliteedi halvenemine, inimeste tervise halvenemine, enneaegsed surmad, toidu vähenemine jne).

Lisainfo: Ave Tampere, valitsuse meedianõunik, tel +372 5340 5030 või ave.tampere@riigikantselei.ee

Kolmapäev, 2. detsember 2015 Kell 12.00 sõnavõtt e-residentsuse 1. aasta sünnipäeva üritusel

​Kell 14.00 Teadus- ja arengusnõukogu istung

Neljapäev, 3. detsember 2015 Kell 10.00 valitsuse istung

Kell 12.00 valitsuse pressikonverents

Kell 14.30 kohtumine maakonnalehtede peatoimetajatega.

Reede, 4. detsember 2015
Peaminister on ringkäigul Valgamaal. Külastatakse Kääriku spordikeskust, Otepää gümnaasiumi, Tõikamäe radarposti ning ettevõtet UPM-Kymmene Otepää AS. Peaminister kohtub ka Valgamaa omavalitsusjuhtidega ning annab üle auhinnad maakonna parimatele ettevõtetele.

Riigikantselei
Kolmapäev, 2. detsember 2015
Kell 16 tippjuhtide valikukomisjoni koosolek Stenbocki majas. Päevakorras on kaitseministeeriumi kaitsepoliitika asekantsleri ning majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi majandusarengu asekantsleri konkurssidele laekunud avaldustega tutvumine. Lisainfo: Kristiina Tiimus, 53 0304 53, kristiina.tiimus@riigikantselei.ee

Neljapäev, 3. detsember 2015
Kell 10 valitsuse istung Stenbocki majas. Kommenteeritud päevakordhttp://valitsus.ee/et/uudised-istungite-info/istungite-paevakorrad
Kell 12 valitsuse pressikonverents Stenbocki majas. Otseülekanne aadressil http://valitsus.ee/et/pressikonverentsid

Haridus- ja teadusministeerium
Teisipäev, 1. detsember 2015 Haridus- ja teadusminister Jürgen Ligi osaleb Brüsselis Euroopa Liidu konkurentsivõime nõukogu istungil.

Kolmapäev, 2. detsember 2015 Tallinnas, Meriton Tallinn hotellis algab kell 10 konverents „Kaasav haridus – kõikide laste huvides“. Konverents on osa Euroopa Majanduspiirkonna toetusprogrammist „Riskilapsed ja -noored“.
Lähem teave: http://www.entk.ee/riskilapsedjanoored/rahvusvaheline-konverents-kaasav-…

Minister Jürgen Ligi osaleb kell 14 Teadus- ja Arendusnõukogu koosolekul Riigikantseleis.

Neljapäev, 3. detsember 2015 Tallinna Tehnikakõrgkooli aulas algab kell 10 Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutuse seminar „Hüpe hüperreaalsusse“, mis on osa sarjast „Võrgustik võrgutab“.
Lähem teave: http://www.innovatsioonikeskus.ee/et/hupe-huperreaalsusesse

Tallinnas, Radisson Blu Olümpia hotellis algab kell 10.30 konverents „Eesti Balti, Põhjamaade ja Läänemere teaduskoostöös“. Konverentsi korraldab Eesti Teadusagentuur.
Lähem teave: http://www.etag.ee/rahvusvaheline-koostoo/horisont-2020/konverents-eesti…

Tallinnas, Telliskivi loomelinnakus algab kell 11 koolitajate mitte-konverents „Õppimise koht“.
Lähem teave: https://www.facebook.com/events/902760689806194/

Haridus- ja Teadusministeeriumi Peeter Põllu saalis (Tartu, Munga 18) tutvustatakse kell 14 üliõpilaste eesti keele oskuse uuringu tulemusi.

Minister Jürgen Ligi on Vabariigi Valitsuse istungil ja kabinetinõupidamisel.

Reede, 4. detsember 2015
Tallinna Tehnikaülikooli spordihoones algab terve nädalavahetuse vältav Põhja-Euroopa suurim robotivõistlus Robotex. Korraldab Tallinna Tehnikaülikool koostöös Tartu Ülikooli ning Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutusega.
Lähem teave: http://www.robotex.ee/_new/et

Tallinnas, Eesti Näituste messikeskuses avatakse kell 10 noorte infomess Teeviit. Korraldab Eesti Noorsootöö Keskus.
Lähem teave: http://www.teeviit.ee/

Laupäev, 5. detsember 2015 Haapsalu Viigi Kool tähistab 55. sünnipäeva.

Justiitsministeerium
Esmaspäev, 30. november 2015 30. novembrist kuni 4. detsembrini viibib kriminaalpoliitika asekantsler Kristel Siitam-Nyiri Strasbourgis Euroopa Nõukogu kriminaalprobleemide komitee (CDPC) plenaaristungil.

Teisipäev, 1. detsember 2015 Kell 11.30 toimub justiitsministeeriumis represseeritute komisjoni kohtumine.

Kell 17.00 osaleb justiitsminister Urmas Reinsalu Jaapani suursaatkonna vastuvõtul.

Neljapäev, 3. detsember 2015 Justiitsminister Urmas Reinsalu osaleb Brüsselis toimuval Euroopa justiits- ja siseküsimuste nõukogu istungil.

Kaitseministeerium
Esmaspäev, 30. november 2015
Kaitseminister Hannes Hanso osaleb Londonis Ühendekspeditsiooniväe (Joint Expeditionary Force, JEF) vastastikkuse mõistmise memorandumi allkirjastamisel. Lisainfo: Artur Jugaste, strateegilise kommunikatsiooni osakonna juhataja asetäitja, 5854 0355, artur.jugaste@kaitseministeerium.ee

Teisipäev, 1. detsember 2015 Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuste Kõrgem Sõjakool mälestab rivistusega Tallinnas Tondi kasarmute ees 1924. aasta 1. detsembri riigipöördekatses langenud kadette. Lisainfo: kapten Kristjan Kostabi, Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuste teabeohvitser; tel: 520 3180; e-mail: kristjan.kostabi@mil.ee

Neljapäev, 3. detsember 2015 3. – 4. detsembril kohtuvad Riias Eesti, Läti ja Leedu kaitseministeeriumite poliitika planeerimise asekantslerid, et arutada arenguid julgeolekukeskkonna ja NATO heidutushoiakuid. Lisainfo: pressiesindaja Andres Sang, press@kaitseministeerium.ee, 717 0167, 56 481 759.

3.-4. detsembril toimub Tartus Dorpati konverentsikeskuses Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuste sõja -ja katastroofimeditsiinikeskuse korraldatud rahvusvaheline konverents „Sõja –ja katastroofimeditsiin“, kus esinevad oma ala spetsialistid Ukrainast, Rootsist, Hollandist, Soomest, Inglismaalt, Ameerika Ühendriikidest ja Eestist. Lisainfo: kapten Kristjan Kostabi, Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuste teabeohvitser; tel: 520 3180; e-mail:kristjan.kostabi@mil.ee

Reede, 4. detsember 2015 1. jalaväebrigaadi Viru jalaväepataljon üksuse tähistab 98. aastapäeva piduliku jalutuskäiguga Jõhvi linnas ning rivitusega Jõhvi keskväljakul. Lisainfo: reamees Sander Mändoja, 1. jalaväebrigaadi teabeohvitseri ülesannetes; tel: 56977041; e-mail: sander.mandoja@mil.ee

4.-6. detsembril toimub Pärnumaal Lääne maakaitseringkonna malevate ühisõppus „Orkaan 10“. Lisainfo: Karri Kaas; tel: 5911 7898; e-mail: karri.kaas@kaitseliit.ee

Keskkonnaministeerium
Esmaspäev, 30. november 2015 – 30. novembrist 11. detsembrini toimub Pariisis ÜRO kliimamuutuste kõrgetasemeline konverents, mille peamiseks teemaks on ülemaailmse kliimakokkuleppe saavutamine ehk kuidas hoida maailma keskmise temperatuuri tõusu pikemas perspektiivis alla 2°C.
Lisainfo: Liis Raadla, Keskkonnaministeerium avalike suhete osakonna juhataja, liis.raadla@envir.ee, 626 2917, 5305 1554.

– Algusega kell 11 toimub Keskkonnaministeeriumi 7. korruse saalis metsandusnõukogu koosolek. Päevakorras on RMK juriidilise vormi võimalik muutmine ning puiduenergeetika.
Lisainfo: Kadri Masing, Keskkonnaministeeriumi avalike suhete osakonna nõunik, kadri.masing@envir.ee, 626 2910.

– Algusega kell 16 toimub Alam-Pedja looduskaitseala koostöökogu moodustamise koosolek Palupõhja looduskoolis Tartumaal.
Lisainfo: Katrin Kaldma, Keskkonnaameti kaitse planeerimise spetsialist, katrin.kaldma@keskkonnaamet.ee

Teisipäev, 1. detsember 2015 – Keskkonnaminister Marko Pomerants osaleb Helsingis toimuval Soome lahe aasta lõpetamisele pühendatud konverentsil.
Lisainfot Soome lahe aasta kohta leiab siit http://www.gof2014.fi/et/.

– Algusega kell 11 korraldab Maa-amet Ida-Viru Maavalitsuse saalis (Keskväljak 1, Jõhvi) maareformi infopäeva eesmärgiga tutvustada maa munitsipaalomandisse andmist, e-Katastri virtuaalkontori võimalusi katastriüksuste moodustamiseks, hoonestusõiguse seadmist ja muid reformi korraldamisega seotud küsimusi.
Lisainfo ja registreerimine: http://www.maaamet.ee/index.php?lang_id=1&page_id=656.

– Algusega kell 11 toimub Keskkonnaameti veekaitse teabepäev Tartus Atlantise Konverentsikeskuses, kuhu on oodatud KOVide esindajad, paisuomanikud ja teised veekogude heast seisundist huvitatud isikud.
Lisainfo ja registreerumine: http://www.keskkonnaamet.ee/uudised-ja-artiklid/175202/.

– Algusega kell 15 toimub Vilsandi rahvuspargi koostöökogu koosolek Loona mõisas Saaremaal.
Lisainfo: Kaja Lotman, Keskkonnaameti Hiiu-Lääne-Saare regiooni juhataja, kaja.lotman@keskkonnaamet.ee

– Algusega kell 18 toimub Tartu loodusmajas loeng “Kes on kliimapagulased”. Seminari avab Riigi Ilmateenistuse kliimateadlane Ain Kallis, kes seletab kliimamuutuste dünaamikat ja mõju, vaadates lähemalt Lähis-Ida olusid. Loeng avab pagulaskriisi tagamaid pikemas perspektiivis, vaatab, miks inimesed on sunnitud oma kodudest lahkuma ja milline roll on selles kliimamuutustel.
Lisainfo: Kadri Kauksi, Keskkonnaagentuuri pressiesindaja,kadri.kauksi@envir.ee, 5330 3448.

– KIK korraldab Haapsalus seminari „Energiasäästlik tänavavalgustus“. Seminaril võetakse kokku 7 linna tänavavalgustuse uuendamise projekt ning jagatakse ettevõtmisest saadud kogemusi. Tasuta seminarile oodatakse osalema kohalike omavalitsuste esindajaid.
Lisainfo: Saile Mägi, KIKi kommunikatsioonispetsialist,saile.magi@kik.ee, 5685 3685.

Kolmapäev, 2. detsember 2015 – Maa-amet korraldab kohalike omavalitsuste esindajatele Tartus Keskkonnaameti kontoris (Aleksandri tn 14) maamaksu infosüsteemi (MAKIS) koolituse. Samad koolitused toimuvad veel neljapäeval, 3. detsembril Pärnus Keskkonnaameti Pärnu kontoris (Roheline tn 64) ja reedel, 4. detsembril Tallinnas Maa-ameti II korruse saalis (Mustamäe tee 51)
Lisainfo: Katrin Edasi, Maa-ameti kinnisvara hindamise osakonna peaspetsialist, Katrin.Edasi@maaamet.ee.

– Tartus toimub Tiigi seltsimajas ajalookonverents METOBS150, et tähistada 150 aasta möödumist pidevate organiseeritud meteoroloogiliste mõõtmiste algusest Eestis.
Kava ja registreerimine:https://sisu.ut.ee/metobs150/ajalookonverents.
Lisainfo: Kadri Kauksi, Keskkonnaagentuuri pressiesindaja,kadri.kauksi@envir.ee, 5330 3448.

Neljapäev, 3. detsember 2015 – Tallinna Tehnikaülikoolis toimub ülikooli teadlaste eestvedamisel Läänemere akustilise peal- ja allveemüra uuringute teemaline seminar.
Lisainfo: Kadri Masing, Keskkonnaministeeriumi avalike suhete osakonna nõunik, kadri.masing@envir.ee, 626 2941.

– Algusega kell 18 paneb Öökulli akadeemias Loodusmuuseumi geoloog Kairi Põldsaar kiivri pähe, kaitseprillid ette ning võtab kätte vasara, et koos kuulajatega kaevata välja nii mõnigi põnev saladus, mida kivid meie jalge all räägivad. Juttu tuleb Eestis toimunud maavärinatest. Sissepääs muuseumipiletiga.
Lisainfo: agnes.karlson@loodusmuuseum.ee või 5373 1799.

– Algusega kell 15 toimub Otepää looduspargi kaitse-eeskirja eelnõu teine avalik arutelu Otepää Gümnaasiumi 2. korruse saalis. Koosolekul tutvustatakse eelnõus tehtud parandusi ja muudatusi.
Lisainfo ja materjalid: http://www.keskkonnaamet.ee/uudised-ja-artiklid/otepaa-looduspargi/.

– Tõravere Observatooriumis toimub Eesti geofüüsika konverents, mis on pühendatud METOBS150-le.
Kava: http://metobs150.to.ee/est/ajakava.
Lisainfo: Kadri Kauksi, Keskkonnaagentuuri pressiesindaja,kadri.kauksi@envir.ee, 5330 3448.

Reede, 4. detsember 2015 – Keskkonnaminister Marko Pomerants osaleb Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja poolt kokku kutsutud ümarlaual „Veeseaduse muudatuste mõju põllumajandussektorile“.
Lisainfo: Kadri Masing, Keskkonnaministeeriumi avalike suhete osakonna nõunik, kadri.masing@envir.ee, 626 2941.

Kultuuriministeerium
Esmaspäev, 30. november 2015 Kultuuriminister Indrek Saar viibib visiidil Ida-Harjumaal. Kohtumistel omavalitsuste esindajatega ning piirkonna kultuuri- ja spordirahvaga räägitakse kultuurivaldkonna aktuaalsetest teemadest, eelkõige keskendutakse Kultuuriministeeriumis väljatöötamisel olevale noorte huvitegevuse toetussüsteemile.

Visiidi käigus toimuvad alljärgmised kohtumised:

09.30- 10.00 kohtumine Harju maavanema Ülle Rajasaluga Harju Maavalitsuses
11.00 -12.00 kohtumine Jõelähtme valla kultuuri-, spordi-, muusemi- ja raamatukogutöötajatega Kostivere kultuurimõisas
13.45 – 15.00 tutvumine Kose muusikakooli, raamatukogu ja kultuurikeskusega ja nende töötajatega
15.30-16.00 Tutvumine Pikavere mõisahoonega
16.30 – 17.30 Huvihariduse kontseptsiooni tutvustamine Aruküla Rahvamajas Ida-Harju piirkonna huvihariduse spetsialistidele.
Lisainfo: Piret Hartman, kultuuriministri nõunik,piret.hartman@kul.ee, 5340 5002

Teisipäev, 1. detsember 2015 Kell 17.00 osaleb kultuuriminister Indrek Saar Jaapani Keisri sünnipäeva tähistaval vastuvõtul Mustpeade majas Jaapani Suursaadik T.E. Hr. Tetsuro Kai kutsel.
Lisainfo: Kadri Jauram, Kultuuriministeeriumi välissuhete osakonna juhataja, kadri.jauram@kul.ee, 5565 2788

1.-22. detsembrini toimub Moskvas Eesti dokumentaalfilmide festival DocuFEst. Kokku toimub 10 seanssi , mille käigus näidatakse 55 filmi. Rohkem infot:https://www.facebook.com/events/1692633870979992/
Lisainfo: Dimitri Mironov, Eesti kultuuriesindaja Venemaal, +79253237412, dimitri.mironov@mfa.ee

Neljapäev, 3. detsember 2015 Kell 14.00-17.00 toimub Kultuuriministeeriumis Muinsuskaitse Nõukogu koosolek. Osalevad Kultuuriministeeriumi kultuuriväärtuste asekantsler Tarvi Sits ja ministeeriumi muinsuskaitsenõunik Liina Jänes
Lisainfo: Tarvi Sits, Kultuuriministeeriumi kultuuriväärtuste asekantsler, tarvi.sits@kul.ee; 5124253

Kell 11.00-14.00 toimub maakonnaraamatukogude ja Tallinna, Tartu, Narva, Sillamäe ja Kohtla-Järve rahvaraamatukogude direktorite aastakoosolek, ülevaate Kultuuriministeeriumi raamatukogude valdkonna aktuaalsetest teemadest ja tegevustest 2016. aastal annab Kultuuriministeeriumi raamatukogunõunik Ülle Talihärm.
Lisainfo: Ülle Talihärm, Kultuuriministeeriumi raamatukogunõunik,ulle.taliharm@kul.ee, 55588110

3.- 4. detsembril toimub Londonis, Eesti Vabariigi Suursaatkonnas vastuvõtt eesti kirjanduse sõpradele ja kohalikele kirjastajatele. Osalejatele tutvustatakse eelseisvaid plaane nii 2016. aastal kui ka järgnevatel aastatel. Osaleb Kultuuriministeeriumi kirjandusnõunik Asta Trummel.
Lisainfo: Asta Trummel, Kultuuriministeeriumi kirjandusnõunik,asta.trummel@kul.ee, 5144666

Reede, 4. detsember 2015 Kell 11.00 kohtub kultuuriminister Indrek Saar Austria Suursaadik T.E. Pr. Doris Danleriga.
Lisainfo: Kadri Jauram, Kultuuriministeeriumi välissuhete osakonna juhataja, kadri.jauram@kul.ee, 5565 2788

Kell 12.00 kohtub kultuuriminister Indrek Saar Kultuuri Koja ja loomeliitude esindajatega kultuuriministeeriumis.
Lisainfo: Regina Viljasaar, Kultuuriministeeriumi kunstide osakonna peaspetsialist, regina.viljasaar@kul.ee, 6282237

Kell 20.00 osaleb kultuuriminister Indrek Saar Eesti arhitektuuripreemiate galaõhtul Kultuurikatlas.
Lisainfo: Veronika Valk, Kultuuriministeeriumi arhitektuuri-ja disaininõunik, veronika.valk@kul.ee, 6282207

4. detsembril toimuval projekti “Tammistu taas särama!” lõpuüritusel osaleb Kultuuriministeeriumi mõisakoolide programmi juht Riin Alatalu ettekandega: “Mõisakool – säilitamine läbi kasutamise”. Osalevad samuti projekti Norra partneri esindaja Ingunn Rogstad, Mõisakoolide ühenduse eestvedaja Tõnu Kiviloo ja Maire Koppel MTÜst Iseseisev Elu, EAS-i ja Sotsiaalministeeriumi esindajad.
Lisainfo: Riin Alatalu, Kultuuriministeeriumi mõisakoolide programmi juht, riin.alatalu@kul.ee, 5119439

Maaeluministeerium
Esmaspäev, 30. november 2015 Kell 10 kohtub minister Kruuse sektori esindusorganisatsioonidega, et arutada põllumajandustoodete töötlemise ja turustamise investeeringutoetuse suurprojekti meetme ettevalmistamise hetkeseisu.

Kell 13 toimub Maaeluministeeriumis põllumajanduse ja maaelu arengu nõukogu istung.

Kolmapäev, 2. detsember 2015 Kell 14 toimub Maaeluministeeriumis piimandussektori ümarlaud, kus arutatakse turuolukorda ja 2016. aastaks kavandatud tegevusi.

Neljapäev, 3. detsember 2015 Minister Kruuse osaleb valitsuse istungil ja kabinetinõupidamisel.

Rahandusministeerium
Esmaspäev, 30. november 2015
Riigihalduse minister Arto Aas kohtub Türgi suursaadiku Hayriye Kumaşcıoğluga.

Teisipäev, 1. detsember 2015
Rahandusminister Sven Sester osaleb loenduskomisjoni koosolekul.

Riigihalduse minister Arto Aas osaleb struktuurivahendite 2007-2013 perioodi regionaalarengule analüüsi esitluse paneelarutelul. Esitlus toimub Riigikogu konverentsisaalis, aadressil Lossi plats 1a

Kolmapäev, 2. detsember 2015
Rahandusminister Sven Sester
kohtub Eesti Pangaliiduga.

Rahandusminister Sven Sester osaleb Teadus- ja Arendusnõukogu istungil.

Riigihalduse minister Arto Aas kohtub Austria suursaadiku Doris Danleriga.

Kantsler Veiko Tali osaleb Vabariigi Valitsuse kriisikomisjoni 2015. a IV kvartali istungil.

Maksu- ja tollipoliitika asekantsler Dmitri Jegorov osaleb e-Residendi 1. aasta sünnipäeval e-Estonia Showroomis aadressil Lõõtsa 2a Tallinn.

Neljapäev, 3. detsember 2015
Rahandusminister Sven Sester ja riigihalduse minister Arto Aas osalevad valitsuse istungil ja kabinetinõupidamisel.

Halduspoliitika asekantsler Agris Peedu osaleb neljapäevast reedeni Euroopa halduspoliitika asekantslerite kohtumisel
Luksemburgis.

Maksu- ja tollipoliitika asekantsler Dmitri Jegorov osaleb e-Residendi nõukogu koosolekul majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumis.

Reede, 4. detsember 2015
Rahandusminister Sven Sester osaleb avalikul koosolekul Narva Kolledžis. Koosolekul tutvustab minister 2016. aasta riigieelarvet, ning madalapalgaliste maksutagastuse põhimõtet.

Riigihalduse minister Arto Aas osaleb haldusreformi ekspertkomisjoni koosolekul.

Siseministeerium
Teisipäev, 1. detsember 2015 1. detsember on sisejulgeoleku päev. 91 aastat tagasi, 1. detsembril 1924 toimus Eestis kommunistide mässukatse, millega püüti kukutada Eesti valitsust. Mäss suruti samal päeval maha, rahutuste käigus hukkus 21 valitsuse jõudude liiget ja tsiviilisikut.

Korrakaitse- ja migratsioonipoliitika asekantsler Raivo Küüt osaleb 1.–3. detsembris Londonis toimuval transpordi julgeoleku messil Transec 2015. Sel aastal on messi üheks olulisemaks teemaks piirijulgeolek.

Minister Hanno Pevkur annab siseministeeriumi suures saalis üle missioonimedalid. Medalitega tunnustatakse siseministeeriumi valitsemisala praeguseid ja endiseid eksperte, kes on pikalt rahvusvahelisel missioonil olnud. Üritusel osaleb ka sisejulgeolekupoliitika asekantsler Erkki Koort.

Kolmapäev, 2. detsember 2015 Siseminister Hanno Pevkur, kantsler Lauri Lugna ja päästepoliitika asekantsler Hannes Kont osalevad valitsuse kriisikomisjoni kohtumisel.

Siseminister Hanno Pevkur osaleb Luukase missioonipreemia pidulikul üleandmisel.

Neljapäev, 3. detsember 2015 Siseminister Hanno Pevkur osaleb valitsuse istungil.

Siseminister Hanno Pevkur osaleb kaitse- ja julgeolekutööstuse aasta foorumil, mis toimub Mustpeade majas. Pevkur osaleb paneelis, kus lahatakse Euroopa kaitse- ja julgeoleku sektori trende.

Reede, 4. detsember 2015 Siseminister Hannes Pevkur osaleb Brüsselis toimuval justiits- ja siseministrite nõukogu kohtumisel. Kohtumisel soovitakse kinnitada Europoli määruse ning teadus- ja õpirände direktiivi poliitiline kokkulepe ning eduaruanded PNR direktiivi, ümberpaigutamise püsimehhanismi ja turvaliste päritoluriikide eelnõude kohta.

Kantsler Lauri Lugna kohtub Soome siseministeeriumi kantsleri Päivi Nergiga, et arutada ühistel päevakajalistel teemadel. Lisaks külastab kantsler Helsingi lähedal asuvat Punavuori pagulaste vastuvõtukeskust. Kantslerit saadab visiidil korrakaitse- ja migratsioonipoliitika asekantsler Raivo Küüt.

Sotsiaalministeerium
Esmaspäev, 30. november 2015 E-teenuste arengu ja innovatsiooni asekantsler Ain Aaviksoo osaleb Pariisis OECD Patsiendiandmete töögrupi kohtumisel.

Tööala asekantsler Egle Käärats osaleb SA Innove nõukogu koosolekul.

Teisipäev, 1. detsember 2015 Sotsiaalkaitseminister Margus Tsahkna, tervise- ja tööminister Jevgeni Ossinovski, kantsler Marika Priske, e-teenuste arengu ja innovatsiooni asekantsler Ain Aaviksoo, tööala asekantsler Egle Käärats ning terviseala asekantsler Ivi Normet osalevad töövõimereformi juhtrühma koosolekul.

Sotsiaalkaitseminister Margus Tsahkna avab Radisson Blu Hotel Olümpias konverentsi „Deinstitutsionaliseerimine Eestis, senised kogemused ja väljakutsed edaspidiseks“.

Sotsiaalkaitseminister Margus Tsahkna osaleb Sotsiaalkindlustusameti ja Sotsiaalministeeriumi koostöös korraldatud tugiisikute päeval Radisson Blu Hotel Olümpias. Tugiisikute päeval tunnustatakse raske ja/või sügava puudega lastega töötavaid tugiisikuid.

Tervise- ja tööminister Jevgeni Ossinovski ja terviseala asekantsler Ivi Normet kohtuvad Moldova terviseministriga.

Tervise- ja tööminister Jevgeni Ossinovski osaleb Eesti Õdede Liidu kongressil.

Kolmapäev, 2. detsember 2015 Sotsiaalala asekantsler Rait Kuuse osaleb Hotell Euroopas Pensioniseminaril.

Terviseala asekantsler Ivi Normet osaleb programmi TerVe nõukogu viimasel koosolekul.

Terviseala asekantsler Ivi Normet esineb konverentsil „Alkoholitarvitamise häire ravi Eestis“ sõnavõtuga teemal „Riigi tugi alkoholisõltuvuse ravisüsteemi juurutamisel“.

E-teenuste arengu ja innovatsiooni asekantsler Ain Aaviksoo osaleb seminaril „Ekslemine internetis – kuidas leida kvaliteetsed vastused ja hoida tervist?“.

Neljapäev, 3. detsember 2015 Sotsiaalkaitseminister Margus Tsahkna ning tervise- ja tööminister Jevgeni Ossinovski osalevad Vabariigi Valitsuse istungil ning Valitsuskabineti nõupidamisel.

E-teenuste arengu ja innovatsiooni asekantsler Ain Aaviksoo osaleb E-tervise SA seminaril.

Tööala asekantsler Egle Käärats osaleb vahemikus 3.-4. detsember Sofias tööministrite konverentsil.

Reede, 4. detsember 2015 Tervise- ja tööminister Jevgeni Ossinovski osaleb Riigikogu Euroopa Liidu asjade komisjoni istungil.

Tööala asekantsler Egle Käärats osaleb Sofias tööministrite konverentsil.