Uudisvoog.postimees.ee: Valitsuse nädala eelinfo

30.07.2015Pressiteade

Eelinfo on leitav ka veebist http://valitsus.ee/et/eelinfo 

Lisainfo ministeeriumitest https://valitsus.ee/et/ministeeriumite-pressikontaktid

Peaminister
Esmaspäev, 3. august 2015 Peaminister puhkab

Teisipäev, 4. august 2015 Peaminister puhkab

Kolmapäev, 5. august 2015 Kell 12.00 Kohtumine kodutütardega
Kell 14.00 Kohtumine välisajakirjanikega

Neljapäev, 6. august 2015 Kell 10.00 Valitsuse istung
Kell 12.00 Valitsuse pressikonverents
Kell 16.00 Valitsuse kabinetinõupidamine

Reede, 7. august 2015 Kell 10.00 Kohtumine USA Kongressi delegatsiooniga

Ekskursioonid Stenbock’i maja lahtiste uste päeval

Riigikantselei
Neljapäev, 6. august 2015 Kell 10 valitsuse istung Stenbocki majas. Kommenteeritud päevakord http://valitsus.ee/et/uudised-istungite-info/istungite-paevakorrad

Kell 12 valitsuse pressikonverents Stenbocki majas. Otseülekanne aadressil http://valitsus.ee/et/pressikonverentsid

Kaitseministeerium
Esmaspäev, 3. august 2015 3. – 6. augustini on kaitseminister Sven Mikser visiidil Malis, kus tutvub seal viibivate kaitseväelaste teenistusega. Lisainfo: kaitseministeeriumi strateegilise kommunikatsiooni osakonna juhataja kolonelleitnant Peeter Tali, 56 477 532,peeter.tali@kaitseministeerium.ee

3. –6. augustini toimub Pärnus merepäästeõppus Baltic Bikini, millel osalevad Eesti, Läti ja Leedu õhuväelased ning PPA helikopter ja Pärnu lahe merepäästeseltsi liikmed. Lisainfo õhuväe teavitusspetsialist Alar Laats – alar.laats@mil.ee, 5621 5885

Teisipäev, 4. august 2015 4. kuni 8. augustini korraldab Kaitseliit Võrumaal rahvusvahelise Admiral Pitka luurevõistluse. Täpsem info: Admiral Pitka luurevõistluse teabeohvitser nooremleitnant Karri Kaasi, 59117989,karri.kaas@kaitseliit.ee

Reede, 7. august 2015 Kaitseministeeriumi kantsler Mikk Marran kohtub viieliikmelise USA kongressi delegatsiooniga, mida juhib vabariiklasest kongresmen Rob Wittman (VA). Kongresmen Wittman on USA esindajatekoja Armed Services Committee’ liige ning valmisoleku allkomitee (Readiness Subcommittee) esimees. Lisainfo: Artur Jugaste, kaitseministeeriumi strateegilise kommunikatsiooni osakonna juhataja asetäitja, 717 0137, 5854 0355,artur.jugaste@kaitseministeerium.ee

Keskkonnaministeerium
Esmaspäev, 3. august 2015 Keskkonnaminister Marko Pomerants kohtub Jaapani suursaadikuga.
Lisainfo: Berit-Helena Lamp, Keskkonnaministeeriumi avalike suhete osakonna kommunikatsiooni peaspetsialist, 626 2910, berit-helena.lamp@envir.ee.

Keskkonnaamet koostöös Muinsuskaitseameti, Säästva Renoveerimise Infokeskuse, Eesti Vabaõhumuuseumi, Taastuvenergia klubi ja Juminda külaga korraldavad Juminda külas 3.-7. augustil ehituspärandi koolituse. Rohkem infot Lahemaa rahvuspargi kodulehelt (http://www.keskkonnaamet.ee/lahe/loodus/lahemaa-ehitusparandi-koolitus/) või Keskkonnaameti Viru regiooni kultuuripärandi spetsialistilt Ave Pauluselt, 5332 7893,ave.paulus@keskkonnaamet.ee.

Neljapäev, 6. august 2015 Neljapäeval toimub Keskkonnaameti Harju-Järva-Rapla regiooni Harju kontoris Pakri maastikukaitseala kaitse-eeskirja avalik arutelu.
Lisainfo: Meelis Mägi, Keskkonnaameti Harju-Järva-Rapla kaitse planeerimise spetsialist, 484 1174,meelis.magi@keskkonnaamet.ee.

Rahandusministeerium
Esmaspäev, 3. august 2015 Kantsler Veiko Tali osaleb töötukassa nõukogu istungil.

Teisipäev, 4. august 2015 Riigihalduse minister Arto Aas kohtub E-riigi Akadeemia vanemeksperdi Liia Hänni ja e-demokraatia valdkonna juhi Kristina Reinsaluga, kes tutvustavad E-riigi Akadeemia avatud valitsemise partnerluse käimasolevat projekti Eesti omavalitsustes.

Rahandusminister Sven Sester kohtub Jaapani suursaadiku Tetsuro Kaiga.

Rahandusminister Sven Sester ja asekantsler Dmitri Jegorov esinevad Kardise Raamatupidajate Klubis Tallinnas.

Kolmapäev, 5. august 2015 Riigihalduse minister Arto Aas kohtub Haapsalu kolledžis Läänemaa omavalitsusjuhtidega, et tutvustada Lääne maavanema kandidaati Neeme Suurt.

Rahandusminister Sven Sester, statistikaameti peadirektor Andres Oopkaup ja statistikanõukogu liikmed kohtuvad Eestis ühepäevasel visiidil viibiva Euroopa Liidu statistikaameti Eurostat peadirektori Walter Radermacheriga, kes peab ka avaliku loengu.

Kantsler Veiko Tali külastab Pärnu maavalitsust.

Kantsler Veiko Tali osaleb avaliku teenistuse tippjuhtide valiku komisjoni koosolekul.

Riigivara osakonna juhataja Kaie Karniol osaleb AS-i Saarte Liinid nõukogu ja auditikomitee istungil.

Neljapäev, 6. august 2015 Rahandusminister Sven Sester ja riigihalduse minister Arto Aas osalevad valitsuse istungil ja valitsuskabineti nõupidamisel.

Finantspoliitika ja välissuhete Märten Ross puhkab 10. augustini.

Tugitegevuste asekantsler Kristjan Kitvel puhkab 13. augustini.

Siseministeerium
Kolmapäev, 5. august 2015 Siseminister Hanno Pevkur allkirjastab koostööleppe sotsiaalsete ettevõtete võrgustikuga, kellest saab konkursi tulemusel siseministeeriumi strateegiline partner sotsiaalse ettevõtluse vallas aastateks 2015–2018.

Kantsleri kohusetäitja Kaia Sarnet külastab koos rahandusministeeriumi kantsleri Veiko Taliga Pärnu maavalitsust.

Neljapäev, 6. august 2015 Siseminister Hanno Pevkur osaleb valitsuse istungil.

Reede, 7. august 2015 Siseministeeriumi suures saalis toimub algusega kell 11.00 uuringu „Elanike teadlikkus ja hoiakud turvateenuse ja turvaettevõtete suhtes“ tulemuste tutvustamine. Lisainfo: Eimar Veldre, korrakaitse- ja kriminaalpoliitika osakonna nõunik,eimar.veldre@siseministeerium.ee, 612 5153.