Valgamaalane.postimees.ee: Madalapalgalised saavad tulumaksu osaliselt tagasi (Sirje Lemmik)

11.01.2017Meediakajastus

Alanud aasta toob madalapalgalistele kaasa tulumaksu tagasimakse. Selleks tuleb esitada maksuametile vastav taotlus.

Tagastust saab taotleda ligi 100 000 täiskasvanut, kes 2016. aastal ametis olnud täistööajaga vähemalt kuus kuud ja teeninud aastas kokku alla 7817 euro ehk keskmiselt alla 651 euro kuus.

Täistööaja saab ka kokku liita, mis tähendab, et kui inimene töötab mitme töölepingu alusel, aga vähemalt 40 tundi nädalas, on ka temal taotlemise õigus olemas.

Täistööaja tingimust ei nõuta töövõimetuspensionäridelt, osalise või puuduva töövõimega isikutelt, kelle eest maksab sotsiaalmaksu töötukassa. Oluline on, et osalise või puuduva töövõimega inimese tööandja on tema töövõimest teadlik ja esitanud vastava taotluse töötukassale, sest muul juhul ei ole võimalik seda tagasimakse tegemisel arvesse võtta.

Kuidas tagasimakset arvutatakse?

Aastase maksimaalse 7817 euro suuruse kogutulu hulka kuuluvad lisaks töötasule näiteks pension, ettevõtlustulu, dividend, maksustatav toetus, stipendium, preemia, rendi- ja üüritulu, võlaõigusliku lepingu alusel saadud teenustasu. Tagasimakse suurus sõltub sissetulekust. Mida lähemal on aastane sissetulek 7817 eurole, seda väiksem on rahaline tugi.

Samuti mõjutab tagasimakse suurust isiku tulumaksukohustus ja tulumaksutagastus. Kui inimene teeb tuludeklaratsioonis lubatud mahaarvamisi (näiteks eluasemelaenu intressid, koolituskulud, täiendav maksuvaba tulu lapse ülalpidamisest või pensioni korral), mõjutab see tagasimakse suurust.

Toetuse taotlemise õigust ei teki isikul, kelle 2016. aasta tulumaksuga maksustatava tulu ja koefitsiendi 0,35 korrutis ületab 2016. aasta riigieelarve seadusega kehtestatud toetuse arvutamise aluseks olevat määra 228 eurot kuus ehk 2736 eurot aastas. See tähendab, et toetust on õigus saada isikul, kelle aasta tulu jääb alla 7817 euro (2736 ÷ 0,35).

Näiteks töötaja, kes kogu kalendriaasta töötanud täistööajaga ja saanud töötasu 430 eurot kuus, saab tulu 5160 eurot aastas. Kui töötajal muid tulusid ja mahaarvamisi (näiteks eluasemelaenu intressid) ei ole, on töötajal õigus saada tagasimakset ligi 587 eurot (igakuiselt kinnipeetud tulumaks 48.90 × 12 = 586.80).

Töötaja, kes kogu kalendriaasta töötanud täistööajaga ja saanud brutotöötasu 650 eurot kuus, saab tulu 7800 eurot aastas. Kui töötajal muid tulusid ja tuludest tehtavaid mahaarvamisi ei ole, on tal lootust saada tagasimakset kuus eurot.

Samas näiteks pensionärist töötaja, kes kogu kalendriaasta töötanud täistööajaga ja saanud lisaks töötasule 430 eurot kuus vanaduspensioni 395 eurot kuus, saab tulu 9900 eurot aastas. Kuna töötaja tulu ületab piirmäära, siis tal õigust tagasimaksele ei ole.

Toetust ei saa taotleda töötaja, kellel on küll aasta tulu alla 7817 euro, kuid kelle tagasimakse summa suurus on igal juhul null eurot. Eelkõige võib see ette tulla olukorras, kus isikule kuulub tulumaks tagastamisele tulumaksuseadusega lubatud mahaarvamiste tõttu (näiteks täiendav maksuvaba tulu lapse ülalpidamise korral, eluasemelaenu intressid, koolituskulud, annetused).

Toetus suurendab sissetulekut

Toetus on tulumaksuvaba. Samas tuleb arvestada, et see suurendab isiku sissetulekut ja seetõttu läheb arvesse toimetulekutoetuse määramisel. Täpne summa arvutatakse välja tuludeklaratsiooni alusel.

Taotlust tagasimakse saamiseks on võimalik esitada pärast tuludeklaratsiooni kinnitamist sealsamas elektroonilises keskkonnas 15. veebruarist 31. märtsini ja see laekub hiljemalt 30. juuniks. Maksimaalne tagasimakse on 709 eurot.

Tagasimakse jõuab pangakontole sarnaselt tulumaksu tagastamisega. Kõigepealt kantakse see üle inimese ettemaksukontole maksu- ja tolliametis, kust vajadusel võetakse maha muud täitmata kohustused. Seejärel tehakse ülekanne inimese pangakontole, esimesi tagastamisi alustab maksu- ja tolliamet mais.

«Madalapalgaliste tagasimakse on maksureformi esimene samm. Kui sel aastal rakendub tagasimakse, siis 2018. aastal asendub see 500eurose maksuvaba tuluga kõigile, kes teenivad alla keskmise palga. Üldiseks tulumaksumääraks jääb ikka 20 protsenti,» ütles rahandusminister Sven Sester.

500 eurot hakkab olema maksuvaba tulu kuni 1200 euro suuruse maksustatava kuusissetuleku korral. Sealt alates hakkab maksuvaba tulu vähenema ning alates 2100eurosest sissetulekust kaob.

Samuti kehtestatakse eluasemelaenu intresside mahaarvamise täiendav piirmäär 300 eurot seni rakendatud ja ka edaspidi kehtima jääva 1200eurose tuludest mahaarvamiste piirmäära sees. Piirmäär 1200 eurot kehtib koolituskuludele, kingitustele-annetustele ja laenuintressidele. Abikaasade ühine tuludeklaratsioon säilib enim levinud mahaarvamiste suhtes.

NÄITLIK ARVUTUSKÄIK

Töötaja brutotöötasu aastas 480 x 12 = 5760 *

Töötaja tulu 5760 x  0,35 = 2016

Kalendriaasta toetuse määr 12 x 228 = 2736

Võimalik toetus ühes kuus (2736 – 2016) : 12 = 60

Toetuse ülempiir kuus 58,54

(480 eurolt kinnipeetud tulumaks)

Tagasimakse 58,54 x 12 = 702,48

* töötajal muid tulusid ega tuludest tehtavaid mahaarvamisi ei ole