Valitsuse nädala eelinfo

08.10.2015Pressiteade

Eelinfo on leitav ka veebist http://valitsus.ee/et/eelinfo
Lisainfo ministeeriumitest https://valitsus.ee/et/ministeeriumite-pressikontaktid

Peaminister
Esmaspäev, 12. oktoober 2015 Kell 10.00 Reformierakonna fraktsiooni nõupidamine
Kell 13.00 valitsusliidu nõupidamine
Kell 13.30 arutelu Riigikogu Euroopa Liidu asjade komisjonis, kus peaminister esineb ülevaatega Eesti seisukohtades 15.-16. oktoobril toimuval Euroopa Ülekogul.
Kell 15.00 arupärimistele vastamine Riigikogus

Teisipäev, 13. oktoober 2015 Peaminister on ringkäigul Paide ja Tartus. Külastatakse Paide Gümnaasiumi ja kohtutakse Paide ettevõtjatega. Tartus külastatakse Kristjan Jaak Petersoni Gümnaasiumi ja Tartu Ülikooli, kus peaminister esineb üliõpilastele ettekandega

Kolmapäev, 14. oktoober 2015 Kell 13.00 infotund Riigikogus

Kell 15.00 kohtumine Eestit külastava Rahvusvahelise Valuutafondi delegatsiooniga. Arutatakse Eesti majanduse hetkeseisuga seonduvaid küsimusi ning majanduspoliitilisi valikuid
Õhtul siirdub peaminister Brüsselisse Euroopa Ülemkogu istungile, kus arutatakse keskse küsimusena rändekriisi haldamist, sh koostööd kolmandate riikidega, Euroopa Liidu välispiiride tugevdamist ja tagasisaatmispoliitika tõhustamist. Lisainfo: Ave Tampere, valitsuse meedianõunik, tel: +372 5688 4345 või ave.tampere@riigikantselei.ee

Neljapäev, 15. oktoober 2015 Peaminister viibib Euroopa Ülemkogu istungil Brüsselis. Lisainfo: Ave Tampere, valitsuse meedianõunik, tel: +372 5688 4245 või ave.tampere@riigikantselei.ee

Reede, 16. oktoober 2015 Peaminister naaseb Brüsselist Euroopa Ülemkogu istungilt. Lisainfo: Ave Tampere, valitsuse meedianõunik, tel: +372 5688 4345 või ave.tampere@riigikantselei.ee

Riigikantselei
Teisipäev, 13. oktoober 2015 Kell 13 esitleb riigikantselei koostöös majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi ning rahandusministeeriumiga uuringu “Transpordimaksude rakendamise võimalused Eestis” tulemusi Nordic Hotel Forumi Arcturuse saalis (Viru Väljak 3, Tallinn).
Uuringu eesmärk oli selgitada välja, millised oleksid võimalikud maanteetranspordi maksustamise lahendused Eestis. Analüüsiti erinevate transpordimaksude liike (aastamaksud, registreerimismaksud, teekasutustasud jt) ja nende rakendamise võimalusi koos potentsiaalsete mõjudega. Uuringu viis läbi Ernst & Young Baltic AS.
Teekasutustasude rakendamise võimaluste uurimine on ette nähtud valitsuse tegevusprogrammis, uuringu läbiviimise korraldas riigikantselei Euroopa Sotsiaalfondi toel haldusvõimekuse prioriteedi meetmest “Poliitikakujundamise kvaliteedi arendamine”.
Lisainfo: Riigikantselei: Kristiina Tiimus, 53 0304 53,kristiina.tiimus@riigikantselei.ee; MKM: Mihkel Loide, 53 001 777,mihkel.loide@mkm.ee

Neljapäev, 15. oktoober 2015 Kell 10 valitsuse istung Stenbocki majas. Kommenteeritud päevakord http://valitsus.ee/et/uudised-istungite-info/istungite-paevakorrad
Kell 12 valitsuse pressikonverents Stenbocki majas. Otseülekanne aadressil http://valitsus.ee/et/pressikonverentsid

Justiitsministeerium
Teisipäev, 13. oktoober 2015 13.-14. oktoobril toimub Tallinnas Kumu auditooriumis konverents “Kasvatades vägivallavaba põlvkonda”, mis keskendub naistevastase vägivalla ennetusele ja vägivallaennetusele noorte hulgas. Konverentsi avasõnad ütleb riigi peaprokurör Lavly Perling. Koolituse päevakava on eelinfole lisatud manusena. Ajakirjanikud on oodatud konverentsi kajastama.

Kolmapäev, 14. oktoober 2015 Justiitsminister Urmas Reinsalu kohtub Moldova justiitsminister Oleg Efrimiga.
Neljapäev, 15. oktoober 2015 Justiitsminister Urmas Reinsalu osaleb valitsuse istungil ja kabinetinõupidamisel.

Justiitsminister Urmas Reinsalu osaleb riigikogu rahanduskomisjoni istungil.
Reede, 16. oktoober 2015 Kell 10 koguneb justiitsministeeriumis asjatundjate komisjon poliitilistel põhjustel represseeritud inimeste sotsiaalsete tagatiste küsimuse läbitöötamiseks.
Kell 13 koguneb justiitsministri õigusloome nõukoda, et arutada õigusloome mahu vähendamise kava ja muid küsimusi.

Kaitseministeerium
Esmaspäev, 12. oktoober 2015 12.-19. oktoobrini viibivad Kaitseväe Ühendatud Õppeasutustes nädalasel praktikal Poola õhuväe akadeemia kadetid. Lisainfo: kapten Kristjan Kostabi, Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuste teabeohvitser; tel: 520 3180; e-mail: kristjan.kostabi@mil.ee

12.-18.oktoobrini viiakse Raplamaal läbi Kaitseliidu Kooli tasemekursuste lõpuharjutus Kotkalend. Lisainfo: Liivi Reinhold, õppuse teavituspealik, 5305 5315, liivi.reinhold@kaitseliit.ee
12.-18. oktoobrini viib Lääne maakaitseringkond Pärnumaal läbi malevate allüksuste reservõppekogunemise. Lisainfo: Karri Kaas, 5911 7898, karri.kaas@kaitseliit.

Algab Priit Pärna 4. animafilmifestivali raames 1. jalaväebrigaadi Tapa linnakus alafestival Militaaranimatsioon, mis toob ajateenijateni maailma tasemel animafilmid ning pakub lisaks võimaluse osaleda animatsioonitöötubades. Lisainfo: Sander Mändoja, 1. jalaväebrigaadi teabespetsialist; tel: 56977041; e-mail: sander.mandoja@mil.ee

Kolmapäev, 14. oktoober 2015 Kaitseminister Hannes Hanso kohtub Helsingis Soome kaitseministri Jussi Niinistö ja Stockholmis Rootsi kaitseministri Peter Hultqvistiga. Lisainfo: Artur Jugaste, kaitseministeeriumi strateegilise kommunikatsiooni osakonna juhataja asetäitja, 717 0137, 58 540 355, artur.jugaste@kaitseministeerium.ee

Keskkonnaministeerium
Esmaspäev, 12. oktoober 2015 Keskkonnaamet korraldab Kurtna maastikualal venekeelse seenemaailma tutvustava väliseminari, kuhu tuleb nõu andma Anneli Bobrov. Vajalik eelregistreerumine. Lisainfo: Anne-Ly Feršel, Keskkonnaameti keskkonnahariduse spetsialist,anneli.fersel@keskkonnamet.ee, 5332 8287.

Algusega kell 15 toimub Kukka maastikukaitseala kaitse-eeskirja ja Luhastu hoiuala kaitsekorra muutmise eelnõu avalik arutelu Pühalepa Vallavalitsuses (Pühalepa vald, Hiiumaa), kus tutvustatakse laekunud ettepanekuid ja Keskkonnaameti vastuseid ettepanekutele.
Lisainfo: Andres Miller, Keskkonnaameti Hiiu-Lääne-Saare regiooni kaitse planeerimise spetsialist, andres.miller@keskkonnaamet.ee, 5648 0567 või 503 6455.
Algusega kell 18 tutvustavad Keskkonnaagentuur ja Eesti Loodusuurijate Selts Tallinna Ülikoolis (Narva mnt. 29, Astra maja, ruum A543) loodusvaatluste andmebaasi (LVA) värskelt valminud app’i. Registreerimine: http://doodle.com/poll/q95xc5ixdxr7yy58
Lisainfo: Kadri Kauksi, Keskkonnaagentuuri pressiesindaja,kadri.kauksi@envir.ee, 5330 3448.

Teisipäev, 13. oktoober 2015 Algusega kell 10 toimub Võrumaa jahindusnõukogu Keskkonnaameti Võru kontoris aadressil Karja 17a, Võru. Lisainfo: Ena Poltimäe,ena.poltimae@keskkonnaamet.ee
Algusega kell 15 toimub Valgamaa jahindusnõukogu Keskkonnaameti Valga kontoris aadressil Kesk 12, Valga.
Lisainfo: Ena Poltimäe, ena.poltimae@keskkonnaamet.ee

Kolmapäev, 14. oktoober 2015 Algusega kell 18 toimub Põlvamaa Keskkonnamajas (Kalevi 1a, Räpina) mälumänguline loodusõhtu, kus 2015. aasta linnust viust räägib Eesti Ornitoloogiaühingu liige Urmas Abel. Vajalik eelregistreerumine. Lisainfo ja registreerimine:mari.kala@keskkonnaamet.ee või 799 0914.
Algusega kell 15 ootab Keskkonnaagentuur kõiki taevaskodade tulevikust huvitatuid Põlva kultuurimajja. Räägime Saesaare paisust ning Ahja jõe ürgoru ja uputatud taevaskodade taastamise võimalikkusest.
Lisainfo: Kadri Kauksi, Keskkonnaagentuuri pressiesindaja,kadri.kauksi@envir.ee, 5330 3448.

Neljapäev, 15. oktoober 2015 Algusega kell 18 esineb Öökulli akadeemia loodusõhtul filmioperaator, režissöör ja stsenarist Joosep Matjus, kes räägib kaameraga looduses “jahi” pidamisest. Lisainfo: agnes.karlson@loodusmuuseum.ee või 5373 1799.
Algusega kell 12 on väljasõit Otepää gümnaasiumi juurest Haanja loodusparki pidama Otepää loodusõhtu väliseminari looduse pildistamise teemal. Üritusele on oodatud kõik loodusfotograafia huvilised. Vajalik eelregistreerumine.
Registreerimine ja lisainfo: Margit Turb,margit.turb@keskkonnaamet.ee, 518 6747.
Algusega kell 16 toimub Keila Keskväljakul sealse tänavavalgustuse rekonstrueerimise projekti pidulik lõpuüritus.
Lisainfo: KIKi kodulehelt (https://www.kik.ee/et/seitse-eesti-linna-saab-2015-aasta-sugiseks-uue-ta…) või KIKi koordinaator Aive Haavel, aive.haavel@kik.ee, 627 4318.

Reede, 16. oktoober 2015 Keskkonnaminister Marko Pomerants osaleb Rakveres toimuval Eesti strateegiliste maavarade konverentsil. Lisainfo: http://www.gi.ee/?news=485 ja Kadri Masing, Keskkonnaministeeriumi avalike suhete osakonna nõunik, kadri.masing@envir.ee, 626 2941.
Algusega kell 10 toimub Põlvamaa jahindusnõukogu Keskkonnaameti Räpina kontoris aadressil Kalevi 1a, Räpina.
Lisainfo: Ena Poltimäe, ena.poltimae@keskkonnaamet.ee
Algusega kell 12 toimub Uulu-Võiste kaitse-eeskirja ja kaitsekorralduskava eelnõu avalik arutelu Uulu Kultuuri- ja Spordikeskuses.
Lisainfo: Katrin Aavik, Keskkonnaameti Pärnu-Viljandi regiooni kaitse planeerimise spetsialist, katrin.aavik@keskkonnaamet.ee.

Laupäev, 17. oktoober 2015 Kell 10.00 väljub Haapsalu Veekeskuse eest buss läänemaalastele suunatud väliseminarile Tallinna Botaanikaaeda. Lisainfo ja registreerimine: Ave Huugen, Keskkonnaameti keskkonnahariduse spetsialist, ave.huugen@keskkonnaamet.ee, 504 7219.

Kultuuriministeerium
Esmaspäev, 12. oktoober 2015 Kell 19.00 esineb kultuuriminister Indrek Saar tervitusega teatrifestival “Kuldne Mask Eestis” avamisel Rahvusooper Estonias. Lisainfo: Madis Järv, Kultuuriministeeriumi välissuhete osakonna juhataja asetäitja, madis.jarv@kul.ee, 5060157
Kell 15.00-18.00 toimub esmakordne lõimumisalane infotund: Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutus Meie Inimesed (MISA) nõustaja võtab elanikke vastu Maardus, (Karjääri 7, II korrus, ruum 208). Lõimumisalased infotunnid hakkavad toimuma kord kuus.
Lisainfo: Kätlin Kõverik, MISA nõustamiskeskuse vanemnõustaja, e-post: katlin.koverik@meis.ee, tel. 6599032
12.-14. oktoobril osab Kultuuriministeeriumi raamatukogunõunik Ülle Talihärm Luksemburgis EL liikmesriikide ekspertgrupi “Digiteerimine ja digitaalne säilitamine” koosolekul.
Lisainfo: Ülle Talihärm, Kultuuriministeeriumi raamatukogunõunik,ulle.taliharm@kul.ee 6282244
12.-15. oktoobril osaleb Kultuuriministeeriumi välisvahendite ekspert Eduard Odinets Brüsselis toimuval 13. Euroopa regioonide ja linnade nädalal. Rohkem infot SIIN.
Lisainfo: Eduard Odinets, Kultuuriministeeriumi välisvahendite ekspert, eduard.odinets@kul.ee, 6282208
12. – 26. oktoobrini toimub Iisraelis kolm Eesti filminädalat, toimumispaikadega Tel Avivis, Jeruusalemmas ja Haifas. Linastuvad: “Mandariinid”, “Risttuules”, “Elavad pildid”, “Seenelkäik”, “Kertu”.
Lisainfo: Birgit Pajust, Eesti Filmi Instituudi turundusspetsialist,Birgit@filmi.ee, 556 48 132
Kuni 25 oktoobrini toimub Luksemburgis Kesk- ja Ida-Euroopa filmide festival CinEast, millel Eestit esindab 2 täispikka filmi: Martti Helde “Risttuules” ning Mihkel Ulki “Nullpunkt”, ning 4 lühi- ja animafilmi: Riho Undi “Isand”, Chintis Lundgreni “Elu Herman H. Rottiga”, Ülo Pikkovi “Tik-tak” ning Priit Tenderi “Alateadvuse maja”.
Lisainfo: Meelik Mallene, Luksemburgi Eesti Selts, les@les.lu+3725018485

Teisipäev, 13. oktoober 2015 Kell 13.00 kohtub kultuuriminister Indrek Saar Riigikogu kultuurikomisjoniga.
Lisainfo: Piret Hartman, kultuuriministri nõunik,piret.hartman@kul.ee, 5340 5002
Kell 14.00 osaleb kultuuriminister Indrek Saar riigieelarve arutelul Riigikogu rahanduskomisjonis.
Lisainfo: Piret Hartman, kultuuriministri nõunik,piret.hartman@kul.ee, 5340 5002
Kl 15.00 kohtub kultuuriminister Indrek Saar Ühendkuningriigi suursaadiku hr Christopher Holtby’ga, et arutada kultuurikoostööd ja integratsiooniküsimusi.
Lisainfo: Kadri Jauram, Kultuuriministeeriumi välissuhete osakonna juhataja, kadri.jauram@kul.ee, 5565 2788
13.-21. oktoobrini toimub Eesti kultuurikollektiive ja -organisatsioone hõlmava delegatsiooni visiit Hiina Rahvavabariiki eesmärgiga tihendada Eesti-Hiina kultuurisidemeid ja elavdada kahepoolset kultuurikoostööd.
13 – 14. oktoobril toimub Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutus Meie Inimesed (MISA) nõustamiskeskuse korraldatav kahepäevase arenguseminar Ida-Virumaal Toila Spa Hotelli konverentsikeskuses. Lisainfo: Kätlin Kõverik, MISA nõustamiskeskuse vanemnõustaja, katlin.koverik@meis.ee, tel. 6599032
13. oktoobril toimub Venemaal Moskvas Sirje Kiini koostatud venekeelse Marie Underit käsitleva monograafia “Марие Ундер: жизнь и поэзия” esitlus.Lisainfo: Dimtri Mironov, Eesti kultuuriesindaja Moskvas, dimitri.mironov@mfa.ee, +749 573 73640
Sirje Kiin, +372 5649 3683, sirjekiin@hotmail.com

Neljapäev, 15. oktoober 2015 15.-18. oktoobril osaleb Kultuuriministeeriumi muusikanõunik Juko-Mart Kõlar Soomes Tamperes toimuval Musiikki & Media konverentsil ja messil.
Lisainfo: Juko-Mart Kõlar, Kultuuriministeeriumi muusikanõunik, juko-mart.kolar@kul.ee 6282252

Reede, 16. oktoober 2015 Kell 13.00 toimub kultuuriminister Indrek Saare kohtumine kodanikuühiskonna esindajatega määratlemata kodakondsuse teemal.
Lisainfo: Aleksandr Aidarov, Kultuuriminsteeriumi kultuurilise mitmekesisuse osakonna nõunik, aleksandr.aidarov@kul.ee, 6282226
Kell 13.00 toimub kinos Artis rahvusvaheline konverents “Soome-ugri (o)positsioon”. Konverents on pühendatud hõimupäevale, mis sel aastal on 17. oktoobril.
Lisainfo: MTÜ Fenno-Ugria Asutus, Tel +372 644 5119 info@fennougria.ee
Kell 18.00 osaleb kultuuriminister Indrek Saar ja ministeeriumi kultuuriväärtuste asekantsler Tarvi Sits Muinsuskaitseameti 22. sünnipäevale pühendatud seminaril “Kultuuripärand kui uus väärtus” ja sellele järgneval koostööpartnerite pidulikul tunnustamisel Kultuurikatlas.
Lisainfo: Tarvi Sits, Kultuuriministeeriumi kultuuriväärtuste asekantsler, tarvi.sits@kul.ee; 5124253

Pühapäev, 18. oktoober 2015 Kell 13.00 – Kultuuriministeeriumi esindaja Ida-Virumaal, ministeeriumi välisvahendite ekspert Eduard Odinets võtab osa Narvas toimuvatest Vene Kogukonna Rusitš 15. aastapäeva sündmustest ning annab kogukonnale kultuurimajas “Rugodiv” toimuval kontserdil üle Kultuuriministeeriumi tänukirja.
Lisainfo: Eduard Odinets, Kultuuriministeeriumi välisvahendite ekspert, eduard.odinets@kul.ee, 6282208

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium
Esmaspäev, 12. oktoober 2015 Minister Liisa Oviir osaleb Riigikogu rahanduskomisjoni koosolekul.

Teisipäev, 13. oktoober 2015 Minister Kristen Michal osaleb Saaremaa püsiühenduse komisjoni koosolekul. Lisainfo: Mihkel Loide, 6256430, mihkel.loide@mkm.ee
Minister Kristen Michal osaleb Riigikogu majandus- ja rahanduskomisjonide koosolekutel.
Minister Liisa Oviir kohtub Läti suursaadiku Juris Bonega arutamaks kahepoolseid majandussuhteid. Lisainfo: Heidi Ojamaa, 6256335,heidi.ojamaa@mkm.ee
MKM-i majandusarengu osakonna esindajad eesotsas osakonnajuhataja Kaupo Reedega kohtuvad American Chamber of Commerce (AmCham) esindajatega. Kohtumise teemaks on “Talent attraction and retention”. Kohtumine toimub kell 15-17, ajakirjanikud on oodatud. Lisainfo: Kadri Tonka, 6256493, kadri.tonka@mkm.ee

Neljapäev, 15. oktoober 2015 Ministrid Kristen Michal ja Liisa Oviir osalevad valitsuse istungil ja kabinetinõupidamisel.
Minister Liisa Oviir osaleb ETNA (Ettevõtlikud Naised Eestimaal) konverentsil. Minister pöörab tähelepanu väikeettevõtluse ning naisettevõtjate olulisusele nii turismi kui ITK sektoris. Lisainfo: Heidi Ojamaa, 6256335, heidi.ojamaa@mkm.ee

Reede, 16. oktoober 2015 Minister Kristen Michal osaleb Rakveres TTÜ, TÜ, EMÜ ja Eesti Teaduste Agentuuri poolt ellu kutsutud konverentsil “Eesti strateegilised maavarad”. Lisainfo: Rasmus Ruuda, 6256429,rasmus.ruuda@mkm.ee

Rahandusministeerium
Esmaspäev, 12. oktoober 2015 Riigihalduse minister Arto Aas võtab vastu Palestiina delegatsiooni, kes on Eestis riigihalduse teemalisel õppevisiidil.
Rahandusminister Sven Sester ja kantsler Veiko Tali on 14. oktoobrini Rahvusvahelise valuutafondi (IMF) ja Maailmapanga aastakoosolekul Limas. Rohkem infot

Teisipäev, 13. oktoober 2015 Riigihalduse minister Arto Aas osaleb Saaremaa püsiühenduse asjatundjate komisjoni istungil.

Kolmapäev, 14. oktoober 2015 Riigihalduse minister Arto Aas osaleb Raplamaal haldusreformi seminaril.

Neljapäev, 15. oktoober 2015 Rahandusminister Sven Sester ja riigihalduse minister Arto Aas osalevad valitsuse istungil ja kabinetinõupidamisel.
Rahandusminister Sven Sester on riigikogu rahanduskomisjonis.
Asekantsler Agris Peedu on Tallinna Sadama nõukogu koosolekul.

Reede, 16. oktoober 2015 Rahandusminister Sven Sester kohtub SEB uue juhi Allan Parikuga.
Riigihalduse minister Arto Aas osaleb kohaliku omavalitsuse reformi ekspertkomisjoni koosolekul.
Riigihalduse minister Arto Aas kohtub ametiühingujuhtidega.

Siseministeerium
Esmaspäev, 12. oktoober 2015 Siseminister Hanno Pevkur ja sisejulgeolekupoliitika asekantsler Erkki Koort osalevad julgeolekukomisjoni istungil. Asekantsler Koort annab nõunikega ülevaate oktoobri alguses Lõuna-Eestis toimunud rahvusvahelisest eriüksuste õppusest ATHOS 2015.
Korrakaitse- ja migratsioonipoliitika asekantsler Raivo Küüt osaleb maakondade turvalisusnõukogude koordineerijate koostööseminaril, mis toimub Paides.
Siseministeeriumit külastab Palestiina omavalitsuse delegatsioon eesotsas kohaliku omavalitsuse aseministriga, et tutvuda Eesti parimate praktikatega sotsiaalse kaasatuse vallas.

Teisipäev, 13. oktoober 2015 Siseminister Hanno Pevkur, kantsler Lauri Lugna ja sisejulgeolekupoliitika asekantsler Erkki Koort kohtuvad siseministeeriumis riigikogu õiguskomisjoniga.
Siseminister Hanno Pevkur osaleb riigikogus toimuval pagulasteemalisel arutelul.

Kolmapäev, 14. oktoober 2015 Siseminister Hanno Pevkur osaleb riigikogu täiskogul.