Võrumaa Teataja: Komisjon nõustus turvavöö nõudega lapsi vedavates ekskursioonibussides (BNS)

16.10.2020Meediakajastus

Riigikogu majanduskomisjon otsustas saata teisele lugemisele liiklusseaduse muutmise seaduse eelnõu, kuhu lisati nõue, et asulavälisel teel lapsi ekskursioonibussides ja muudel tellimus- ehk juhuvedudel vedavates bussides peavad olema turvavööd.

Maakonnaliinidel, mille korraldajaks on riik maanteeameti või ühistranspordikeskuste kaudu, on juba praegu nõutud, et sõitjaid sõidutatakse turvavöödega varustatud bussidega, sest riik teenuse tellijana nõuab seal vaid turvavöödega busse, teatas riigikogu pressiteenistus teisipäeval BNSile.

Majanduskomisjoni esimees Sven Sester ütles, et laste vedu turvavööta ei tohiks ka seadusesse raiumata lubatav olla, kuid siiski osutub vajalikuks see juhuvedude puhul muudetavas seaduses ära märkida. „Seega, kui varem sätestati, et asulavälisel teel võib juhuveol alla 18aastaseid lapsi vedada istekohtade arvu järgi ning seisvate laste vedu on keelatud, siis kahe lugemise vahel täienes eelnõu ka märkusega, et istekohad peavad olema turvavööga varustatud,” sõnas Sester.

Sellele puudusele senises seaduses ja selle muutmise eelnõus juhtis Sesteri sõnul tähelepanu õiguskantsler, kes sai lastevanematelt kaebusi, et lapsi sõidutatakse ekskursioonidele ja kooli ebaturvaliste bussidega.

Majanduskomisjoni liige Kalvi Kõva lisas, et kehtivate seaduste järgi ei pea kõikides bussides turvavöösid olema. Euroopa Liidu õiguse kohaselt peavad turvavööd olema kõigis uutes vastava kategooria ja klassi bussides, vanade busside kohta see nõue tagasiulatuvalt ei kehti. „Laste ohutusel ei saa aga kompromisse teha ja nii otsustasime istungil turvavöö nõude lisamise ekskursiooni- ja tellimusvedudel heaks kiita,” märkis Kõva.

Liiklusseaduse muutmise seaduse eelnõuga luuakse ka elektritõukerataste ja muude kergete elektrisõidukite kasutamise turvalisuse ning liiklejate ohutuse huvides asjakohased liiklusreeglid ja nõuded selliste sõidukite kasutamisel. Kasutusele võetakse uus sõidukite kategooria – kergliikur, mis hõlmab ühe inimese vedamiseks ette nähtud elektri jõul liikuvaid sõidukeid, näiteks elektrilised tõukerattad, elektrirulad, tasakaaluliikurid ja muud sellised istekohata sõidukid.

Eelnõu on teisel lugemisel 21. oktoobril.