Leht.postimees.ee: Liikuvusameti nimi jäi riigikogu jaoks liiga lennukaks (Meinhard Pulk)

15.11.2020Meediakajastus

Maantee-, lennu- ja veeteede ameti liitmisel loodav uus asutus muutis paar kuud enne eeldatavat avamisaega oma nime: liikuvusameti asemel tuleb hoopis transpordiamet.

Esialgse variandi ehk liikuvus­ametini jõuti majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi (MKM) asekantsleri Ahti ­Kuninga sõnul ühinemise juhtgrupi ­kaudu. Sinna kuulusid kolme ameti peadirektorid ning ministeeriumi esindajad. Nime leidmiseks toimus lõpuks ametkondlik nimekonkurss, mille lõppvooru jõudsid liikuvusamet ja transpordiamet.

«Arutelude tulemusel ­nähti, et kuigi «liikuvus» sõnana on praegu küll üldsusele ebatavalisem, on mujal maailmas see transpordi valdkonnas kinnistunud. Ühtlasi nägime, et see ilmestaks hästi meie soovi pakkuda Eesti inimestele mugavaid, ohutuid ja kvaliteetseid transpordilahendusi,» selgitas Kuningas.

Ka ametite ühendamise projektijuht, maanteeameti endine peadirektor Priit Sauk möönis, et liikuvusamet identifitseerinuks uue ametiga valitud suunda ja tulevikupüüdlusi. «Mulle tundub, et ameti nimetuses võiks see Eesti transpordivaldkonna jaoks täiesti uus kontseptuaalne lähenemine ka ära märgitud olla,» tõdes ta.

Uue ameti näol nähti seega transpordivaldkondadele lähenemisel sisulist muutust, mille rõhuks on Sauki sõnul mõte «liikuvus kui teenus». Sauk selgitas: «Uue loodava ameti strateegilises fookuses on teadupärast inimeste elukvaliteedi tõstmine ja vajalikele sihtkohtadele parema ligipääsu tagamine, vähendades valdkondadeülese planeerimise abil reisijate ja kaupade transpordi aja- ja ressursikulu.»

Vangerdus riigikogus

Viimane sõna jäi aga riigikogule ning sealt tuli soov nime muuta.

Riigikogu majanduskomisjoni esimees Sven Sester (Isamaa) märkis: «Komisjoni liikmete seas oli arvamusi, et liikuvusameti nimi on eksitav ja pole mõistetav suurele enamusele ühiskonnast ning see nimi ei pruugi olla kõige õigem.»

Komisjon otsustas küsida ühendameti nime sobivuse kohta arvamust ka Eesti Keele Instituudilt. Lisaks saatis majanduskomisjonile arvamuse merekeele nõukoda, kes leidis, et liikuvusamet ei kirjelda täpselt uue ühend­ameti tegevust.

«Tundub, et olime oma nime­valikuga pisut lennukad ning ajast ees,» tunnistas ametite ühendamise projektijuhina majanduskomisjonis nime kaitsnud Sauk. «Aga meie sisemist veendumust, et liigume õiges suunas ja ajame õiget asja, see ei muuda. Nimi meest teadupärast ei riku.»

Sellega, et riigikogul on viimane sõna, oli MKM ­arvestanud algusest peale. Kuningas tõdes, et kuigi transpordiamet on lihtne ja arusaadav, olnuks liikuvusamet samm edasi ning suunanuks inimeste tähelepanu riigi püüdlustele pakkuda inimkesksemaid lahendusi. «Kuid meie tegevused ja soovid uue ametiga ei jää kindlasti pelgalt nime taha kinni, saame kõike seda teha ka uues transpordiametis,» lisas ta.

Merenduse asekantsler

Riigikogu suures saalis läheb eelnõu teisele lugemisele kolmapäeval. Kui kolmas lugemine toimub samuti selle aastanumbri sees ja parlament seda toetab, alustab uus amet tööd jaanuari algusest.

Ühtlasi luuakse majandusministeeriumi juurde merenduse asekantsleri ametikoht. Just sellest valdkonnast on tulnud ka enim ühinemisvastast kriitikat.

Näiteks suvel tõi meremeeste ühing oma pöördumises välja, et veeteede ameti liitmine uue ühendametiga ei ole põhjendatud, kuna merendus ja meremajandus ei ole pelgalt transport, vaid kompleksne valdkond, mis hõlmab ka meretöötajaid ja nendega seonduvaid regulatsioone.

Ahti Kuningas usub aga, et merendusel seisavad ees väga tulemusrikkad ja põnevad aastad ning uus amet on siin ainult soodustav tegur. «Mitmed merenduse ees olevad väljakutsed, mille oleme nii merenduspoliitikas kui ka kohe valmivas transpordi ja liikuvuse arengukavas koos sektoriga kaardistanud, puudutavad eelkõige arenguid ka IT vallas. Olenevalt ametite suurusest on ressursid olnud aga tihtipeale piiratud. Õnneks saab uue ametiga see mure murtud ning suurem amet avab rohkem võimalusi erinevateks arendusteks, seda nii IT, kliendikogemuse kui ka tervikuna organisatsiooni arendamise vaates,» rääkis Kuningas. Ta rõhutas, et mitte ainult merendus, vaid ka lennundus- ja maanteevaldkond on keerulised.

Ühendamet on väga mõistlik samm

Priit Sauk
ametite ühendamise projektijuht

«Euroopa Liidus on üheksas riigis transpordiliikideülene investeeringute kavandamine ja transpordivõrgustike haldamine toodud kokku ühte asutusse, teiste seas Soomes ja Rootsis. Liikuvusvajadusi ja -investeeringuid peab kavandama koos ja nägema laiemalt.

Riigimehelik otsus võib tähendada, et maantee asemele tehakse hoopis raudtee või laevaühenduse asemele sild. Tähtis pole mitte ühinemisega hoida kokku kahe peadirektori või viie tugiteenuse töötaja palk, vaid sadade miljonite eurode suurused võidud õigeaegsetest, analüüsidel põhinevatest tarkadest investeeringuotsustest. Selle kõrval peaksid muutuma ka avalikud teenused mugavamaks ja asjaajamine tõhusamaks. Need on eesmärgid, mille nimel ühendamet luuakse.»