Äripäev.ee: Sester hakkab kütuseturul korda looma

25.05.2017Meediakajastus

Rahandusministeerium hakkab looma kütuse e-keskkonda, mis võimaldab tarbimisse lubatud vedelkütuse müügitehingute andmeid hallata ja teha järelevalvet reaalajas. Niimoodi oleks tagatud, et tarbimisse lubatakse nõuetele vastav kütus.

Rahandusminister Sven Sester ütles, et kütusesektoris on juba varem ellu viidud samme, mis vähendavad maksupettusi, samas jõuab tanklatesse jätkuvalt teadmata päritolu ja küsitava kvaliteediga kütust. “Kuigi sektoriga seotud maksukahjud on viimastel aastatel oluliselt vähenenud, on need siiski veel märkimisväärselt suured: aastas tekitatakse kütuselt tasumata maksudena pea 30 miljonit eurot aktsiisi- ja 20 miljonit eurot käibemaksukahju. Maksude tasumata jätmine ei tohi anda konkurentsieelist turul tegutsemisel,“ ütles rahandusminister Sven Sester.

Loe kogu artiklit