Äripäev.ee: Sester: prognoosis pole põhjust kahelda

26.04.2017Meediakajastus

Rahandusminister Sven Sesteri sõnul pole rahandusministeeriumi majandusprognoosis põhjust kahelda, ent kui tegelik eelarvepuudujääk peaks arvatust suuremaks osutuma, tuleb see edaspidi ülejäägiga korrigeerida.

Eelarvenõukogu märkis kriitilises arvamuses valitsuse plaanide kohta, et 2018. aasta puudujääk kujuneb tegelikkuses suuremaks kui seadusega lubatud. Nõukogu hinnangul on SKP lõhe ehk majanduse potentsiaali ja tegeliku tootmise vahe rahandusministeeriumi arvatust väiksem ning teiseks on maksutulude prognoos liialt optimistlik.

Rahandusminister Sven Sester ütles, et ministeeriumi majandusprognoosid on poliitiliselt sõltumatud. Analüüsijad arvestavad raskesti mõõdetavaid näitajaid – nagu SKP lõhe – erinevalt. Näiteks on OECD veendunud, et SKP lõhe on veel tugevalt negatiivne ning sulgub alles mitme aasta pärast. IMF ja Euroopa Komisjon arvavad aga, et potensiaal saavutatakse juba lähiajal.