Goodnews.ee: OLE TEADLIK I Majanduskomisjon kiitis heaks elektritootmise varustuskindlust parandava eelnõu

20.04.2020Meediakajastus

Majanduskomisjon otsustas esimesele lugemisele saata eelnõu, mille eesmärgiks on suurendada konkurentsi taastuvast energiaallikast elektrienergia tootmise vähempakkumistel ja vähendada fossiilkütuste kasutamist elektri tootmisel.

Majanduskomisjoni esimehe Sven Sesteri sõnul on seadusemuudatuse üheks ajendiks CO2 heitkoguste ühiku hind, mis on viimastel aastatel Euroopa Liidu sisestel enampakkumistel mitmekordistunud, samal ajal kui elektrienergia turuhind on samal ajal stabiilsena püsinud. „Kuna põlevkivil põhinev elektritootmine on väga süsinikumahukas, on CO2 hinna mitmekordistumine vähendanud oluliselt meie elektrijaamade konkurentsivõimet elektriturul. See tähendab, et Eesti hinnapiirkonna keskmise elektrienergia hinna tõttu seisavad sajad töötajad ja miljardeid maksma läinud investeeringud teatud perioodidel jõude, kuna põlevkivi elekter on liiga kallis, et seda müüa,“ ütles Sester.

Loe kogu artiklit