Lennundusseaduse muutmise seaduse eelnõu läbis teise lugemise

23.11.2009Pressiteade

 

Riigikogu võttis 80 poolthäälega vastu väliskomisjoni algatatud Eesti Vabariigi, Leedu Vabariigi ja Läti Vabariigi Parlamentidevahelise Assamblee (Balti Assamblee) Eesti delegatsiooni moodustamise otsuse muutmise otsuse (629 OE). Otsuse kohaselt arvati Balti Assamblee Eesti delegatsiooni koosseisust välja Ott Lumi ning nimetati delegatsiooni liikmeks Riigikogu liige Sven Sester. Otsuse vastu ei hääletanud ega erapooletuks jäänud keegi.

Majanduskomisjoni kui juhtivkomisjoni ettepanekul lõpetati valitsuse algatatud lennundusseaduse muutmise seaduse eelnõu (563 SE) teine lugemine. Eelnõu kohaselt saaks kaitselennunduse õhusõidukite registris edaspidi pidada arvestust ja töödelda andmeid ka kaitseliidule kuuluvate õhusõidukite üle. Seni taoline võimalus puudub. Samuti soovitakse sätestada tarbijakaitseameti kohustus teostada järelvalvet lennuteenuste osutamist käsitlevate ühiseeskirjade üle vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele. Viimane kehtestab riikidele kohustuse, mille kohaselt lennuettevõtjate poolt määratud piletihinnad ja lastitariifid peavad vastama kindlatele hinnakujunduspõhimõtetele. Tarbijale peab lõplik makstav hind olema oma koostiselementidelt arusaadav ja läbipaistev, samuti peab teenuse lõplik hind sisaldama lisaks kõigile piletihindadele ja lastitariifidele ka kõiki makse, tasusid, lisatasusid ja lõive. Eelnõu suunati kolmandale lugemisele.

Põhiseaduskomisjoni kui juhtivkomisjoni ettepanekul lõpetati Eestimaa Rahvaliidu fraktsiooni, Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni ja Erakond Eestimaa Roheliste fraktsiooni algatatud erakonnaseaduse muutmise seaduse eelnõu (549 SE) esimene lugemine. Eelnõu eesmärgiks on muuta erakondade valimiskampaania kulud ja erakondade rahastamine läbipaistvamaks. Eelnõu kohaselt sätestatakse valimiskampaania kuludele piir: valimisreklaami kulud ei või ületada 5 miljonit krooni aastas. Eelnõu suunati teisele lugemisele.

Kultuurikomisjoni kui juhtivkomisjoni ettepanekul lõpetati Eesti Keskerakonna fraktsiooni algatatud õppetoetuste ja õppelaenu seaduse muutmise seaduse eelnõu (579 SE) esimene lugemine. Seadusmuudatus annaks õppureile õiguse saada riigi tagatisega laenu ka teise ja järgnevate kutse- või kõrghariduse omandamisel, tingimusel, et eelmine laenusumma koos intressiga on tagasi makstud. Algataja kinnitusel ei võimaldata õppelaenu täna neile isikutele, kes on seda juba kord samal haridustasemel ja haridusastmel õpingute nominaalkestuse arvule vastava arvu kordi saanud. Eelnõu suunati teisele lugemisele.

Põhiseaduskomisjoni kui juhtivkomisjoni ettepanekul lõpetati Erakond Eestimaa Roheliste fraktsiooni algatatud pühade ja tähtpäevade seaduse muutmise seaduse eelnõu (582 SE) esimene lugemine. Eelnõu kohaselt nimetatakse septembri teine pühapäev vanavanemate päevaks. Eelnõu suunati teisele lugemisele.

Sotsiaalkomisjoni kui juhtivkomisjoni ettepanekul lükati esimesel lugemisel tagasi Eesti Keskerakonna fraktsiooni algatatud ravikindlustuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (584 SE). Ettepaneku poolt hääletas 44, vastu 33 ja erapooletuks jäi 2 Riigikogu liiget. Seega langes nimetatud eelnõu menetlusest välja.

 

Margit Liivoja
pressisekretär
Riigikogu pressitalitus
tel 6 316 353
Margit.Liivoja@riigikogu.ee