Maaleht.ee: Ministrid: Tori hobusekasvandus tuleb säilitada (Aive Mõttus)

15.03.2017Meediakajastus

Mõte luua Tori hobusekasvanduse baasil riigi osalusega sihtasutus – võistluste, näituste, oksjonite ja oskustebekeskus – hakkab ilmet võtma.

Mõte luua Tori hobusekas­van­duse baasil riigi osalusega sihtasutus – võistluste, näituste, oksjonite ja oskus­teabekeskus – hakkab ilmet võtma.

Pole just igapäevane, et peaminister, rahandusminister ja maaeluminister pühapäeva koos 28 hobusega veedavad. Möödunud nädalavahetusel aga nii juhtus. Maaeluminister Tarmo Tamme kutsel külastasid peaminister Jüri Ratas ja rahandusminister Sven Sester Tori hobusekasvandust, kus kohtusid valla juhtide ja hobusekasvatajatega, et arutada Torisse kavandatava hobumajanduse keskuse rajamist.

Hobumajandus­orga­nisat­sioo­nide ja maaeluministeeriumi ettepanekul on küsimust riigi osalusega sihtasutuse loomisest valitsuses juba kaks korda arutatud. Nüüd tundub, et asjad on liikuma läinud.

Ministrid tutvusid olukorraga ning Tarmo Tamme sõnul jõuti seisukohale, et ajalooline Tori hobusekasvandus tuleb säilitada ja välja arendada.

“Valitsuse jaoks on oluline elavdada Eesti hobumajandust ning aidata kaasa selle ekspordi kasvule. Samamoodi on tähtis Tori kultuuripärandi säilitamine ja kohaliku piirkonna turismipotentsiaali tõstmine. Tori 160aastase ajalooga hobusekasvatuse taastamine on sümboolse väärtusega,” märkis peaminister Jüri Ratas.

“Riiklikku tõuaretust Toris ei jätkata, küll aga on vaja luua rahvusvahelises kvaliteedis võistlus-, näitus-, oksjoni- ja oskusteabekeskus,” selgitas Eesti Hobumajanduse Liidu esindaja Marti Hääl. Selleks on riigi osalusega sihtasutus sobivaim vorm.

Minister Tamme sõnul annab hobumajanduse keskuse loomine arengutõuke nii hobumajandussektorile kui ka piirkonnale laiemalt.

Mullu lõpetatud rendilepingute järgi on Tori hobusekasvandust majandanud Eesti Põllumajandusmuuseum.