Mõtteid majandusest, maksundusest, demograafiast

10.05.2021Arvamus
Mõtteid majandusest, maksundusest, demograafiast

Tänane kriis on näidanud tegelikult kätte väga mitmed kitsaskohad riikide toimimises, alates tervishoiusüsteemist ja lõpetades kitsaskohtadega majanduses. Samal ajal seisame Eestis silmitsi elanikkonna demograafilise probleemiga. Rahvastik vananeb ja väheneb. Töökäte vähenemise ja ülalpeetavate osakaalu suurenemisega peame üle vaatama peaaegu kõik riigipoolsed kulud või siis otsima lisatulu võimalusi.

Eesti ei saa rikkaks läbi maksustamise, vaid läbi majanduse elavdamise ja ettevõtetele soodsa keskkonna loomise ja. Juba täna peaksime koroonakriisi mõjude leevendamiseks ja Eesti ettevõtete konkurentsivõime suurendamiseks kaaluma maksukoormuse vähendamist. Langetades nt tööjõu- või ettevõtluse sisendmakse jääks ettevõtetele lisavahendeid investeeringuteks või laienemisteks. See tooks aga pikemas perspektiivis suurema tootlikkuse, kõrgemad palgad ja seega suurendaks ka maksutulu. Tugev majandus ja ettevõtlus on see, mis aitavad riigil võetud kohustusi kanda.

Mis puudutab pikaajalist maksupoliitikat, siis tasub meeles pidada lihtsat põhimõtet, et tööealised inimesed on need, kelle maksudest toetatakse ühiskonna noori ja vanu. Maksusüsteem on seni (v.a üksikud erandid) seda põhitõde suurel määral ignoreerinud, kuid oleme seda muutnud ja ka tulevikus muutmas. See tähendab suuremat tähelepanu pööramist ja täiendavaid maksusoodustusi lastega peredele, lasterikaste inimeste senisest suuremat väärtustamist pensionieas ning mitmeid teisi samme. Sellised maksupoliitilised sammud suurendavad perede turvatunnet ja näitavad, et lapsed on ühiskonda oodatud.