Õhtuleht.ee: Tööandjad pakkusid alampalga tõusuks 0 eurot (Marvel Riik)

07.06.2017Meediakajastus

Eile algasid Eesti Ameti­ühingute Keskliidu (EAKL) ja Eesti Tööandjate Keskliidu (ETKL) vahel alampalga läbirääkimised, kus tööandjad pakkusid tõusuks 0 eurot. “Me nimetame seda absurdiks,” ütles EAKLi juht Peep Peterson.

Selle aasta alguses tõusis alampalk 30 euro võrra 470 euroni. EAKLi nägemuse järgi võiks see aga juba praegu olla 620 eurot, arvestades eestlaste tööviljakust. Seda külmem oli dušš, mille ametiühingud said eilsetel läbirääkimistel tööandjatega.

“Läksime heas usus alampalga läbirääkimistele ja selgus, et tööandjad kavatsevad seda tõsta 0 eurot. Me nimetame seda absurdiks,” ütles EAKLi juht Peep Peterson.

“Meie mõte on see, et kui tulumaksuvaba miinimum on 500 [eurot], siis kindlasti peab miinimumpalk seda ületama. Et iga inimene maksaks makse, kas või ühe euro.”

ETKLi juhataja Toomas Tamsar kinnitas, et tööandjad ei näe põhjust alampalka järgmisel aastal tõsta. “Oleme palka tõstnud palju aastaid väga kiiresti. Nüüdseks oleme jõudnud olukorda, kus tänu tulumaksuvaba miinimumi tõstmisele madalapalgaliste sissetulekud kasvavad niigi.

Samas oleme olukorras, kus ettevõtete tootlikkus on viie aastaga langenud ja see ei ole ilmselgelt Eesti majanduse seisukohast jätkusuutlik tee,” selgitas Tamsar otsust. EAKL tõi alampalga tõstmise argumentideks elukalliduse tõusu ja eestlaste tööviljakuse, mis lubab maksta kõrgemat palka.

“Kui vaadata, mis mujal maailmas toimub, siis tegelikult on raha. Ettevõtjatel on raha, et miinimumpalka tõsta,” väitis Peterson.

Tamsare sõnul ei suudaks paljud ettevõtted, eriti need, mis asuvad väljaspool Tallinna, maksta 620eurost palka. Paljudele madalapalgalistele ja suures osas ka madala kvalifikatsiooniga inimestele tähendaks see hoopis töö kaotust.

EAKL ja ETKL on ennegi vaielnud alampalga teemal, kuid viimased kümmekond aastat on ikkagi alampalka tõstetud. “Ilmselt tulevad väga rasked läbirääkimised,” märkis Peterson.

Tamsar loodab, et saadakse hakkama riikliku lepitajata, sest läbirääkimised on alles alguses.

Sven Sester: tööandjad ja töövõtjad peavad omavahel kokkuleppele jõudma

Seni rahandusministri kohuseid täitnud Sven Sester kinnitas: «Valitsuse eesmärk on kiirem majanduskasv. Selle poliitika üks osa on tööjõumaksude jõuline langetamine, tõstes maksuvaba tulu kuni 500 euroni.

See kasvatab sissetulekuid ja motivatsiooni töötada, nii et tööandjatele ei teki rahalist lisakoormust. Alampalgas peavad kokkuleppele jõudma tööandjad ja töövõtjad.

Lisaks töötajate soovidele ja tööturu olukorrale tuleb arvesse võtta ka laiemat majanduskeskkonda ja tööandjate võimalusi tööjõukulusid suurendada. Viimase üks eeldus on, et kasvab tööjõu tootlikkus.»