Õhtuleht: Vastukaja: Maksuamet saab senisest suuremad volitused

22.07.2015Meediakajastus

SVEN SESTER (IRL), rahandusminister: «Meie eesmärk on vähendada liigset haldusbürokraatiat, muuta kogu ettevõtluskeskkond lihtsamaks, ausamaks ja läbipaistvamaks. Peame oma ausalt makse maksvaid ettevõtjaid riigi poolt toetama, luues selgeid mängureegleid ja vähendades konkurentsieeliseid, mis tekivad maksude mittemaksmisest.» EPL

REMO HOLSMER (REF): «Suhtun maksuametile täiendavate õiguste andmisesse teatud ettevaatlikkusega, need peavad olema põhjalikult kaalutletud. Ettevõtetele kuuluvate vallasasjade vaatlemise õigus on maksuametil teatud juhtudel juba praegu olemas. Küsimus on, kas täiendav regulatsioon on üldse vajalik.» RIIGIKOGU.EE

MARGUS TSAHKNA (IRL): «Mingit ausate ettevõtjate olukorda halvendavat seadust me valitsusse ei vii. Maksuametile lisaõiguste andmine saab toimuda vaid koostöös ettevõtjatega, kelle huvides on aus ja madala bürokraatiaga maksukeskkond. Meie eesmärk on muuta ettevõtluskeskkond lihtsamaks ja läbipaistvamaks. Peame oma ausalt makse maksvaid ettevõtjaid riigi poolt toetama. Leppisin rahandusminister Sven Sesteriga kokku, et ilma ettevõtjate organisatsioonide heakskiiduta seadust valitsusse ei vii.» PM

ANDRES ANVELT (SDE): «Maksuametil peab olema piisavalt võimalusi maksupettuste avastamiseks, kuid täiendavate õiguste andmine peab olema selgelt põhjendatud. Kindlasti peavad meetmed olema proportsionaalsed ning siin on vaja täiendavat arutelu. Selge on seegi, et tegemist ei ole valmis seaduse eelnõuga, vaid esialgselt väljapakutuga ning võimalikke meetmeid arutavad veel koalitsioonipartnerid ning seda tehakse hiljem riigikoguski.» ÕHTULEHT