Pealinn.ee: Sester esitab Juhan Partsi Euroopa Kontrollikoja kandidaadiks

26.11.2015Meediakajastus

Isamaa ja Res Publica Liitu (IRL) kuuluv rahandusminister Sven Sester esitab valitsusele hoolimata sotsiaaldemokraatide vastuseisust Euroopa Kontrollikoja kandidaadiks erakonnakaaslase Juhan Partsi kandidatuuri.

Sester esitab Partsi kandidatuuri hoolimata koalitsioonikaaslase Sotsiaaldemokraatliku Erakonna (SDE) juhi Jevgeni Ossinovski vastuseisust ja teatest, et SDE Partsi kandidatuuri kindlasti ei toeta.

Samas on koalitsiooni kolmas osapool Reformierakond väljendanud Partsi kandidatuurile toetust.

Neljapäeval puhkes tüli IRL-i ja SDE vahel, mille sisuks oli IRL-i süüdistus, nagu oleks SDE nõudnud Partsi kandidatuuri toetamise tasuks IRL-i fraktsioonilt kooseluseaduse rakendusaktide eelnõu toetamist. Reformierakonna esimees, peaminister Taavi Rõivas saabub reedel Hiina visiidilt ja on lubanud kohe erimeelsuse põhjusi selgitama asuda.

„Euroopa Kontrollikoda täidab Euroopa Liidus (EL) sama rolli, mis riigikontroll Eestis. Tegemist on täitevvõimust sõltumatu auditeerimisega, mis peab andma maksumaksjatele erapooletu kinnituse, kas avalikku raha kasutatakse seaduslikult ja tulemuslikult,“ ütles Sester rahandusministeeriumi pressiesindaja vahendusel.

„Vastavalt EL-i toimimise lepingule valitakse kontrollikoja liikmeks isikud, kes oma riigis kuuluvad või on kuulunud kontrolliasutustesse või kes on eriti pädevad selle ametikoha jaoks. Nende sõltumatus peab olema väljaspool kahtlust. Leian, et Juhan Parts täidab nimetatud tingimused. Endise riigikontrolörina tunneb ta avalikku sektori auditeerimist ning on palju panustanud sellesse, kuidas see täna Eestis toimib,“ lisas Sester.

Vastavalt valitsuse seadusele esitab Euroopa Kontrollikoja liikme kandidaadi valitsus rahandusministri ettepanekul, tutvudes eelnevalt riigikontrolöri arvamusega. Pärast valitsuse heakskiitu esitatakse Euroopa kontrollikoja Eesti-poolse esindaja kandidatuur EL-i nõukogule. Kontrollikoja liikme kinnitab nõukogu pärast konsulteerimist Euroopa Parlamendiga.

Praegune Euroopa Kontrollikoja liige Kersti Kaljulaid lahkub sellest ametist järgmisel kevadel, kuid juba selle aasta novembris peaks uus liige teada olema.

Euroopa Kontrollikoda on üks viiest EL-i institutsioonist Euroopa komisjoni, EL-i nõukogu, Euroopa parlamendi ja Euroopa kohtu kõrval. Kontrollikoja ülesanne on auditeerida EL-i institutsioonide arvepidamist ja tagada seeläbi liidu finantsjuhtimise usaldusväärsus.

1977. aastal loodud kontrollikoda toimib kolleegiumina, kus on 28 liiget – üks liige igast liikmesriigist. Liikmed nimetab nõukogu pärast nõupidamist Euroopa Parlamendiga. Liikmete ametiaeg kestab kuus aastat ja neid saab ametisse tagasi nimetada. Liikmed valivad endi seast kolmeks aastaks presidendi, keda saab tagasi valida.