Postimees: Arenguseire Keskusel on plaanis inimvara kvaliteeti uurida (Lea Danilson-Järg)

04.02.2019Meediakajastus

Arenguseire Keskus on ühiskonna ja majanduse pikaajalisi arenguid analüüsiv mõttekoda riigikogu kantselei juures. Eelmisel aastal koostati keskuse eestvedamisel näiteks olulist teavet pakkuvad ja laia kajastust leidnud tööjõuprognoosid ning tööturu tulevikustsenaariumid, mis varem sellisel kujul puudusid.

Eelmisel nädalal kiitis riigikogu majanduskomisjon heaks keskuse käesoleva aasta tegevuskava, mis näitab, et ka tänavu on taas põhjust oodata huvitavaid uurimistulemusi. Mõttekojal on plaanis läbi viia kolm suurt seireprojekti: Eesti inimvara olukord, eakate finantstulevik ja regionaalse majanduse arengud.

Arenguseire Keskuse uuringute juht juhataja ülesannetes Meelis Kitsing selgitas, et kõigi uurimussuundade puhul püütakse märgata tärkavaid trende ja arengusuundi juba varakult ning analüüsida nende pikaajalist mõju Eesti ühiskonnale. «Toome välja ka olulised otsustuskohad, millele poliitikakujundajad saavad pöörata tähelepanu, et mõjutada arenguid erinevate stsenaariumide rakendumisel Eestile kõige soodsamas suunas,» lisas ta.

Keskuse pressiteate järgi on regionaalse majanduse uurimissuuna keskne eesmärk selgitada välja regionaalse majanduse arengustsenaariumid Eestis. Uurimistöö lõpptulemus on alternatiivsed stsenaariumid 2035. aasta perspektiivis.

Riigikogu majanduskomisjoni esimees Sven Sester (Isamaa) märkis, et Eestil tuleb regionaalse arengu erisustele pöörata suurt tähelepanu, kuna piirkondade arengu erisused on meil ühed suuremad Euroopas. «Need loovad sissetulekute ebaühtlust ning mõjutavad sotsiaalkulude kasvu ja üldist riigi majandusarengut. Seepärast on väga oluline võimalikke arenguid ette näha, et ennetavaid vastusamme astuda,» lausus ta.

Eakate finantstulevikku analüüsiva seireprojekti raames on plaanis ühtlasi koondada juba olemasolevad uuringud. Samas peaksid valmima vanaduspõlve rahastamise stsenaariumid, plaanitakse välja tuua olulisemad otsustuskohad ja nende mõju.

Inimvara uurimisel keskendutakse inimvara kvaliteedi hindamise n-ö laiemale käsitlusele ehk inimeste hoiakutele ja väärtustele ning heaolule.

Keskuse kommunikatsioonijuhi sõnul on nende uurimissuundade puhul tegemist kavandiga ning uuringute täpne sisu selgub pärast uurimisülesande detailsemat kaardistamist. Arenguseire tegevuskava uurimissuunad valiti välja enam kui 50 ettepaneku seast.