Postimees: Mõttekoda

13.04.2022Meediakajastus
Valitsus soovib loobuda Vene gaasist ja rajada veeldatud maagaasi (LNG) terminali. Kas ja mis ajaks tuleb kehtestada Vene gaasist loobumise lõplik tärmin ning kas Eestil tuleb eraldi või koos teiste piirkonna riikidega kehtestada Vene gaasi suhtes riiklik sanktsioon?

SVEN SESTER
riigikogu liige (Isamaa)

Peame loobuma Vene gaasi kasutamisest, et aidata kaasa sõja lõppemisele Ukrainas ning saavutada tõhusam energiaalune julgeolek.
Vene Föderatsioonile ja Valgevenele tuleb kehtestada kaubandusembargo, mis hõlmaks nii transporti kui ka energeetikat.
Valitsuse senine poliitika on olnud, et gaasiimpordi osas on ettevõtetele jäetud vaba valik, kas Vene gaasi ostmist jätkata või mitte, kuid tegelikult peaks riik rakendama täielikku embargol. Lisaks peab valitsus taotlema teistelt Euroopa Liidu riikidelt ja meie lätlastelt samasisuliste sanktsioonide kehtestamist Venemaale ja Valgevenele. Sanktsioonide juurde peab kuuluma ka energiasõltumatuse tagamine Venemaast.

Energiasõltumatus Venemaast tuleb saavutada hiljemalt 2022. aasta lõpuks. Tegemist peab olema selgesõnalise poliitilise otsusega loobuda Venemaa gaasist, millega saavad liituda Eesti lõuna- ja põhjanaabrid.
Riigi sanktsioonidest tulenevate Eesti ettevõtete võimalike tekkivate majanduslike probleemide leevendamiseks on vaja ette näha ka vastavad kompensatsioonimeetmed.

RAIMOND KALJULAID
riigikogu «aknaalune» (SDE liige)

Rahuajal peab riik tagama majanduse jätkusuutliku arengu ja vältima kiireid muutusi, mis võivad kaasa tuua suuri hinnatõuse ja ebastabiilsust. Praegu me ei ela rahuajal ja peame lähtuma sellest, kuidas tagada Eesti riigi ja rahva julgeolek.
Peame küsima, kas on jätkuvalt õige ja eetiline, et nii Eesti kui ka teised Euroopa riigid aitavad Venemaa sõjategevust gaasiostudega rahastada. Venemaa kasutab gaasitulusid Ukraina-vastases sõjas, rikub rahvusvahelist õigust ning paneb toime aina jõhkramaid sõjakuritegusid.
Sel ajal kui Ukraina lapsed magavad keldrites, arutame meie selle üle, kas saame endale lubada neid ajutise iseloomuga raskusi, mis võivad tekkida Venemaa gaasist loobumisel. Meie eurode eest pommitatakse Ukraina linnu. Meie tegelik valik on see, kas jätkata Venemaale rahaülekannete tegemist ja nemad jätkavad ukrainlaste tapmist, või me peatame need ülekanded.
Sotsiaaldemokraadid on ühemõtteliselt seisukohal, et Venemaa Föderatsiooni sõjategevuse ning sõjakuritegude rahastamise peab Euroopa ühiselt ja võimalikult kiiresti lõpetama. Loomulikult tuleb madalama ja keskmise sissetulekuga leibkond! nende otsustega kaasnevate negatiivsete mõjude eest kaitsta.
Eesti ei saa Venemaa sõjamasinat edasi rahastada ning oodata, kuni Venemaa jõuab Ukrainaga ühele poole ja võtab järgmiseks ette Balti riigid ja Poola. Kui muud üle ei jää, tuleb Vene gaasist loobuda ühepoolselt.

MART VÕRKLAEV
riigikogu Reformierakonna fraktsiooni esimees

Lõplik tärmin Vene gaasist loobumiseks on juba käes. Seda valitsuse põhimõtteline otsus ju tähendab, et me ei anna Pütini režiimile sentigi, et see saaks oma sõjamasina abil Ukrainas uusi sõjakuritegusid toime panna. Praeguse seisuga Eesti Vene gaasi eest ei maksa ja valitsus on Paldiskisse turbokiirusel LNG vastuvõtmise võimekust luues teinud kõik, et see ka sügisel nii jääks. Tegeleme lisaks sellega, et meie piirkonna teised riigid mõistaksid, et Vene gaasist loobumine on praegu ainuvõimalik otsus. Valitsus arutab, kas selles olukorras on eraldi vajalik gaasile sanktsioon kehtestada. Kui see gaasist loobumisele kaasa aitab, tuleb seda kindlasti teha.