Sester küsib kütte kompensatsiooni kohta selgitust

20.02.2006Pressiteade

Riigikogu Res Publica fraktsiooni liige Sven Sester andis täna üle arupärimise rahandusminister Aivar Sõerdile.

Sester juhib tähelepanu sellele, et valitsuse poolt täna pakutav lahendus kaugkütte kulude kompenseerimiseks on kaugel eelmise aasta sügisel antud
lubadusest kompenseerida hinnatõus osas, mis ületab 20 % eelmise kütteperioodi hinnatasemest.

Ta palub rahandusministril selgitada, miks ei ole valitsus kinnitanud kompenseerimiseks ettenähtud vahenditest hüvitise eraldamise ja kasutamise korda,
vaid on lükanud toetuse jagamise tingimuste ja korra kehtestamise kohalike omavalitsuste kaela. Samuti soovib ta selgitust, kas otsus kompenseerida
hinnatõus ühekordse sotsiaaltoetusena, mis makstakse toimetulekutoetuseks ettenähtud vahenditest, võimaldab täita lubadused, mis valitsus on andnud
kaugkütte hinnatõusu ompenseerimise osas.

Sester pärib ka, kuidas on tagatud, et hinnatõusu kompenseerimiseks ettenähtud raha jagatakse kõigis omavalitsustes võrdsetel alustel ja tingimustel, ning
soovib selgitust, kas on võimalik, et omavalitsused ei kasuta kütte hinnatõusu kompenseerimiseks eraldatavat raha ettenähtud otstarbeks, vaid täiendavateks
sotsiaaltoetusteks, muutes sellega kogu ettevõtmise sihituks riigi raha raiskamiseks.