Uudisvoog.postimees.ee: Eesti Energia üldkoosolek kinnitas ettevõtte aastaaruande

04.05.2016Pressiteade

Eesti Energia üldkoosolek kinnitas ettevõtte aastaaruande

Rahandusministeeriumi pressiteade
5. mai 2016

Eesti Energia üldkoosolek, rahandusminister Sven Sester kinnitas Eesti Energia ASi kontserni aastaaruande ja otsustas dividendide 2015. aasta eest mitte maksta.

Üldkoosolek sai eile toimunud korralisel koosolekul ülevaate Eesti Energia aastaaruande ja kontserni tuleviku väljavaadete kohta. Kontserni möödunud majandusaasta müügitulud olid 776,7 mln eurot, ärikasum 57,2 miljonit eurot ja puhaskasum 40,5 miljonit eurot. Eesti Energia investeeris möödunud majandusaastal kokku 245,6 miljonit eurot.

„Energiaturgude madalseisust tulenevalt tegin valitsusele ettepaneku praegusel hetkel jätta dividendid välja maksmata,“ ütles rahandusminister Sven Sester. „Energiaturgude olukorda arvestades oleme ka uues riigieelarve strateegias vähendanud lähiaastateks arvestatud dividenditulu Eesti Energiast.“

Vaatamata keerukatele turuoludele 2015. aastal suutis Eesti Energia kasumlikkuse säilitada ning teha mitmeid tootmisrekordeid. Nii toodeti rekordiline kogus põlevkiviõli ja tuuleenergiat, samuti töödeldi Iru elektrijaama jäätmepõletusplokis soojuseks ja elektriks ümber rekordiline kogus sega-olmejäätmeid. Energiatootmine vanemates tolmpõletuskateldes viidi möödunud aasta lõpuks vastavusse 2016. aastast oluliselt karmistunud keskkonnanõuetega, paigaldades energiaplokkidele väävli- ja lämmastikupüüdmisseadmed. Läbi viidi ka Eesti Energia ajaloo suurimas mahus võlakirjade refinantseerimistehing, mille tulemusena pikenes ettevõtte laenukohustuste keskmine tagasimaksetähtaeg ning vähenes refinantseerimise risk.

Ettevõtte edasise tegevuse kohta rõhutas rahandusminister vajadust jätkuvalt fookuses hoida ning parandada Eesti Energia kuluefektiivsust. Möödunud aastal vähenesid Eesti Energia ärikulud aastavõrdluses 11% ehk 63 miljonit eurot.

Viimasel viiel aastal on Eesti Energia maksnud omanikule dividendideks ligikaudu 350 miljonit eurot ehk 56,1 miljonit eurot 2011. aastal, 65,2 miljonit eurot 2012. aastal, 55,2 miljonit eurot 2013. aastal, 93,6 miljonit eurot 2014. aastal ja 61,9 miljonit eurot 2015. aastal.

Eesti Energia ainuaktsionär on Eesti Vabariik, keda aktsionäride üldkoosolekul esindab rahandusminister.

Kristina Haavala
Avalike suhete osakond
Rahandusministeerium
tel 611 3448 | 518 7899
kristina.haavala@fin.ee
www.rahandusministeerium.ee | Endla 13, 10122 Tallinn
twitter.com/rahandus | blogi.fin.ee