Valitsuse nädala eelinfo

19.11.2015Pressiteade

Eelinfo on leitav ka veebist http://valitsus.ee/et/eelinfo
Lisainfo ministeeriumitest https://valitsus.ee/et/ministeeriumite-pressikontaktid

Peaminister
Esmaspäev, 23. november 2015 Esmaspäev, 23. november – reede 27. november viibib peaminister visiidil Hiina Rahvavabariigis, kus toimub Hiina ning Kesk- ja Ida-Euroopa riikide tippkohtumine. Toimuvad kohtumised Hiina peaministri ja presidendiga, peaminister osaleb Hiina ning Kesk-ja Ida-Euroopa riikide majandus- ja kaubandusfoorumil, esineb Shanghai ülikoolis ja kohtub kohalike eestlastega.
Peaministrit saadab äridelegatsioon.
Lisainfo: Tauno Tõhk, valitsuse meedianõunik, tel +372 554 2797 või tauno.tohk@riigikantselei.ee

Riigikantselei
Kolmapäev, 25. november 2015 Kell 13 säästva arengu komisjoni istung Stenbocki majas. Komisjon peab temaatilise arutelu Rail Balticu võimalustest ja riskidest. Kavas on rääkida projekti mõjust Eesti majandusele, inimestele ja keskkonnale. Istungile on kutsutud Rail Baltic Eesti valdusettevõtte, majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi, keskkonnaministeeriumi, rahandusministeeriumi ja Hendrikson&Ko esindajad. Lisainfo: Kristiina Tiimus, 53 0304 53, kristiina.tiimus@riigikantselei.ee

Kell 16 tippjuhtide valikukomisjoni koosolek Stenbocki majas. Päevakorras on kultuuriministeeriumi spordi asekantsleri konkursile laekunud 18 avaldusega tutvumine. Lisainfo: Kristiina Tiimus, 53 0304 53, kristiina.tiimus@riigikantselei.ee

Neljapäev, 26. november 2015 Kell 10 valitsuse istung Stenbocki majas. Kommenteeritud päevakord http://valitsus.ee/et/uudised-istungite-info/istungite-paevakorrad

Kell 12 valitsuse pressikonverents Stenbocki majas. Otseülekanne aadressil http://valitsus.ee/et/pressikonverentsid

Justiitsministeerium
Esmaspäev, 23. november 2015 Kell 12 toimub uue Tallinna vangla ehituslepingu piduliku allkirjastamise tseremoonia Tallinna vanglas aadressil Magasini 35.

Teisipäev, 24. november 2015 Kell 11.30 toimub justiitsministeeriumis süüteoennetuse nõukogu istung, kus kuulutatakse välja ka selle aasta kriminoloogia- ja karistusõigusalaste tudengitööde konkursi võitjad ning tutvustatakse auhinnatud töid.

Kell 14 toimub justiitsministeeriumis traditsiooniline kodanikujulguse aumärkide üleandmise tseremoonia. Kokku esitati justiitsministeeriumile 19 kandidaati, kellest aumärgiga tunnustatakse 11 inimest.

Kolmapäev, 25. november 2015 Kell 15 osaleb justiitsminister Urmas Reinsalu riigikogu konverentsikeskuses toimuva konverentsi “Abi naistevastase vägivalla ohvritele. Kuidas edasi?” paneeldiskussioonis.

Neljapäev, 26. november 2015 Justiitsminister Urmas Reinsalu osaleb valitsuse istungil ja kabinetinõupidamisel.

Justiitsminister Urmas Reinsalu kohtub Soome justiitsministri Jari Lindströmiga.

Reede, 27. november 2015 Kell 11 ütleb justiitsminister Urmas Reinsalu tervitussõnad Eesti kohtunike ühingu aastakoosolekul.

Kell 14 koguneb justiitsministeeriumis justiistsministri õigusloome nõukoda.

Justiitsministeerium tähistab oma 97. aastapäeva.

Keskkonnaministeerium
Teisipäev, 24. november 2015 Teisipäeval toimub Riigikogu Keskkonnakomisjonis Taastuvenergia Koja poolt korraldatud üritus “Kliimamuutused – kelle probleem, kelle võimalus?”. Lisainfo: Kadri Masing, Keskkonnaministeeriumi avalike suhete osakonna nõunik, kadri.masing@envir.ee, 626 2941.

Algusega kell 15 toimub Kõnnumaa maastikukaitseala kaitse-eeskirja avalik arutelu Rapla riigimaja 2. korruse saalis (Tallinna mnt 14, Rapla).
Lisainfo: Meelis Mägi, Keskkonnaameti Harju-Järva-Rapla regiooni kaitse planeerimise peaspetsialist, meelis.magi@keskkonnaamet.ee.

Teisipäevast neljapäevani korraldab Keskkonnaamet 6. ja 7. klassi õpilastele jäätmetekke vähendamise viktoriinid, mis toimuvad kõigis Eesti maakonnakeskustes.
Viktoriinide toimumiskohad ja -ajad on leitavad Keskkonnaameti kodulehelt http://www.keskkonnaamet.ee/teenused/keskkonnaharidus-2/konkursid-2/2015…

Kolmapäev, 25. november 2015 Algusega kell 10 toimub hotell Euroopa konverentsikeskuses (Paadi 5, Tallinn) seminar kalapääsude rajamisega seotud väljakutsetest ja võimalikest lahendustest. Osalemiseks on vaja eelnevalt registreeruda siin (https://kikbox.kik.ee/Lime/index.php/survey/index/sid/688341/newtest/Y/l…).
Lisainfo: KIKi koduleht (http://www.kik.ee/et/seminar-kalapaasude-rajamisega-seotud-valjakutsed-j…) või KIKi kommunikatsioonijuht Elina Kink, elina.kink@kik.ee, 627 4330.

Algusega kell 11 tutvustab Keskkonnaministeeriumi jäätmeosakonna juhataja Peeter Eek ajakirjanikele äsja valminud Eesti elanike kilekottide tarbimise uuringu tulemusi.
Lisainfo: Berit-Helena Lamp, Keskkonnaministeeriumi pressiesindaja, berit-helena.lamp@envir.ee, 626 2910, 5303 6253.

Keskkonnaminister Marko Pomerants avab Nordea Kontserdimajas toimuva puitarhitektuuri konverentsi.
Konverentsi kohta leiab lisainfot aadressilt http://www.puidukonverents.ee/.

Keskkonnaministeeriumi I korruse saalis toimub rahvusvahelise kiirgusohutuse auditi avakoosolek. Auditit tutvustab Rahvusvahelise Aatomienergia Agentuuri ekspert.
Lisainfo: Berit-Helena Lamp, Keskkonnaministeeriumi pressiesindaja, berit-helena.lamp@envir.ee, 626 2910, 5303 6253.

Neljapäev, 26. november 2015 Neljapäeval ja reedel külastab Eestit Küprose põllumajanduse, maaelu ja keskkonnaminister.
Lisainfo: Berit-Helena Lamp, Keskkonnaministeeriumi pressiesindaja, berit-helena.lamp@envir.ee, 626 2910, 5303 6253.

Algusega kell 18 räägib Öökulli akadeemias sõraliste asjatundja Jüri Tõnisson metssea, kui liigi leviku ja arvukuse muutustest Eestis, seirest, loomuse eripärast ja keskkonnamõjust, suhetest inimestega, sh jahist ja kahjust, seakatkust ja metssea lähitulevikust.

Reede, 27. november 2015 Keskkonnaminister Marko Pomerants kohtub Euroopa Komisjoni energialiidu voliniku Maroš Šefčovičiga.
Lisainfo: Berit-Helena Lamp, Keskkonnaministeeriumi pressiesindaja, berit-helena.lamp@envir.ee, 626 2910, 5303 6253.

Algusega kell 13 toimub Eesti Loodusmuuseumis SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse (KIK) energiasäästuteemalise koolikonkursi lõpuüritus, kus selguvad konkursi võitjad.
Lisainfo: KIKi koduleht (http://www.kik.ee/et/kiki-koolikonkurss-2015) või KIKi kommunikatsioonispetsialist Anni Umbleja, anni.umbleja@kik.ee, 627 4127.

Rahandusministeerium
Esmaspäev, 23. november 2015 Rahandusminister Sven Sester ja Euroopa Liidu ja rahvusvahelise koostöö osakonna juhataja Andres Kuningas osalevad euroala rahandusministrite ehk eurorühma erakorralisel kohtumisel Brüsselis.

Riigihalduse minister Arto Aasal on kaks töövarju, Tallinna Realkoolist ja Viljandi Gümnaasiumist.

Teisipäev, 24. november 2015 RMi ametnikud annavad rahandusministeeriumis (Endla 13) toimuval briifingul ülevaate esmaspäevasest erakorralisest eurorühma kohtumisest ning Euroopa Liidu majandusjuhtimise raamistikust laiemalt. Vaata ka fiskaalpoliitika osakonna juhataja asetäitja Tanel Steinbergi kirjutist “Miks ja kuidas Euroopa Liit riikide majandust suunab?” RMi blogis: http://blogi.fin.ee/2015/11/miks-ja-kuidas-euroopa-liit-riikide-majandus…

Asekantsler Agris Peedu esineb konverentsil “E-arved praktikas” ettekandega “E-arved ja ajakulu. Arvud arvelduse taga” Tallinnas Sokos Hotel Viru konverentsikeskuses.

Kantsler Veiko Tali osaleb Riigimetsa Majandamise Keskuse auditikomitee koosolekul

Kolmapäev, 25. november 2015 Riigihalduse minister Arto Aas vastab riigikogu liikmete küsimustele riigikogu infotunnis.

Rahandusminister Sven Sester ütleb avasõnad Delovõje Vedomosti konverentsil Tallinnas hotellis Radisson Blue Olümpia.

Rahandusminister Sven Sester esineb riigikogu istungil kõnega riigi 2014. aasta majandusaasta koondaruande (85 OE) esimesel lugemisel.

Asekantsler Dmitri Jegorov esineb ettekandega Delovõje Vedomosti konverentsil.

Asekantsler Agris Peedu osaleb AS-i Eesti Loots auditikomitee istungil.

Neljapäev, 26. november 2015 Rahandusminister Sven Sester ja riigihalduse minister Arto Aas osalevad valitsuse istungil ja valitsuskabineti nõupidamisel.

Riigihalduse minister Arto Aas osaleb valitsuse istungil.

Rahandusminister Sven Sester ütleb avasõnad Maksude Aastakonverentsil 2015 Tallinnas Euroopa hotelli konverentsikeskuses.

Asekantsler Dmitri Jegorov esineb Maksude Aastakonverentsil 2015 ettekandega 2016. aasta maksumuudatustest.

Asekantsler Kaie Koskaru-Nelk osaleb Majandusliku Koostöö ja Arengu Organisatsiooni (OECD) kõrgemate eelarveametnike 11. aastakoosolekul Pariisis.

Reede, 27. november 2015 Riigihalduse minister Arto Aas osaleb Euroopa Liidu regionaalarengu eest vastutavate ministrite mitteametlik kohtumine Luxembourg’is.

Rahandusminister Sven Sester osaleb haigekassa nõukogu istungil.

Rahandusminister Sven Sester ja kantsler Veiko Tali osalevad finantsinspektsiooni nõukogu istungil.

Asekantsler Kaie Koskaru-Nelk osaleb Majandusliku Koostöö ja Arengu Organisatsiooni (OECD) kõrgemate eelarveametnike 11. aastakoosolekul Pariisis.