Valimised tulevikus

2021 17. okt KOV
2023 5. märts RK
2024 Europarlament
2025 19. okt KOV
2026 President
2027 7. märts RK
2029 21. okt KOV
2029 Europarlament
2031 2. märts RK
2031 President
2033 16. okt KOV
2034 Europarlament
2035 4. märts RK
2036 President
2037 18. okt KOV
2039 6. märts RK
2039 Europarlament

Riigikogu valimised toimuvad märtsi esimesel pühapäeval.

Kohalikud valimised toimuvad oktoobri kolmandal pühapäeval.

Presidendivalimised toimuvad enne presidendi ametiaja lõppu, üldjuhul augustis.

Euroopa Parlamendi valimised toimuvad tavaliselt juunis, ent võivad nihkuda vahemikus aprillist juulini; täpse aja määrab Euroopa Komisjon.