Postitused kategooriast: Arvamus

Muudatusettepanekud Välismaalaste seaduse, kõrgharidusseaduse ning õppetoetuste ja õppelaenu seaduse muutmise seaduse eelnõu (241 SE) kohta

19.11.2020

Tegin ettepanekud eelnõusse 241SE. Arutlusele tuleb see detsembris 2020. Jätta Eelnõust välja paragrahvi 1 punkt 4 (millega muudetakse välismaalaste seaduse paragrahvi 106 lõiget 1) ja punkt 9 (millega täiendatakse välismaalaste seaduse paragrahvi 106 lõigetega… Loe edasi

Eesti tuleviku stsenaariumid ja riigi roll nende täide viimisel

13.10.2020

Täna langetatud otsused sillutavad tulevikku. Neid otsuseid ei langetata pimesi ning paradoksaalsel kombel põhinevad tulevikku kujundavad tänased otsused meie endi tänasel arusaamal tulevikku kohta. See tähendab, et valikute langetamise puhul saab määravaks ennekõike see,… Loe edasi

Pensionireformi lõppvaatlus

23.09.2020

Kahel korral Riigikogu heakskiidu saanud pensionireform on lähenemas lõppvaatusele. Loodetavasti selgub juba oktoobris, kas suurim reform pärast pensionisüsteemi loomist saab 2021. aastast jõustuda või mitte. Reformi põhiseaduslikkuse üle on pikalt vaieldud. Kuid ka viimase poole… Loe edasi

Välistudengid on oodatud õppe- ja tööturule, kui nad soovivad meie ühiskonda panustada

07.07.2020

Kolmandate riikide tööjõud ja välistudengite edasine käekäik on praegu üks põletavamaid teemasid. Plaanitavad tööjõuturgu, pererännet ja elamislubasid puudutavad muudatused mõjutavad tuhandeid tudengeid. Kui mõnes punktis suutis koalitsioon nädala alguses kokku leppida, siis tõsisemad arutelud,… Loe edasi

Eesti – mitte ainult mereäärne riik, vaid ka mereriik

24.06.2020

Soodsa geograafilise asukoha ning 3794 kilomeetri pikkuse rannajoonega Eesti Vabariigil on suur potentsiaal olla mitte ainult mereäärne riik, vaid ka mereriik. Üheks mereriigi tunnuseks on aga riigi lipu all seilava laevastiku, sh rahvusvahelises sõidus… Loe edasi

Euroopa Liit ise täna oma kokkulepitud reegleid järgides Euroopa Liitu astuda ei saaks

15.06.2020

Euroopa Komisjon on tulnud välja uue 7 aasta eelarve ettepanekuga. See jaguneb kaheks – tavapärane 2021-2027 eelarve ja laenu arvel kavandatav nn Euroopa majanduse taaskäivitamise kava. Eestile eraldatav osa suureneks selle tulemusena järgmisel Euroopa… Loe edasi

Nordica – meie rahvuslik lennukompanii. Kas seekord teeme teisiti?

08.05.2020

Koroonaviirus on tabanud valusalt terve maailma lennundussektorit. Paljudes riikides küsivad erakätes olevad lennundusettevõtted riigilt toetusi, garantiisid ja otselaene. Mitmed riigid keelduvad, nagu juhtus näiteks viimati Virgin Atlanticu lennufirmaga, mille miljardärist omanik Richard Branson küsis… Loe edasi

Perede tugilaen – tugilaen Eesti inimestele ja peredele koroonakriisi üleelamiseks

21.04.2020

Kas pakkuda lühiajalise meetmena Eesti inimestele ja peredele riigipoolset soodsat laenu kriisi üleelamiseks? Kui käesolev majanduskriis kestab pikemalt, tekivad paljudel inimestel majandusraskused, sest nende sissetulekud langevad ja kogutud säästud lõppevad. Konservatiivse ellusuhtumise üks põhimõtteid on, et… Loe edasi

Laevandusteenused on teenuste eksport

03.04.2020

Laevandusteenused on väga selgelt teenuste eksport ja seetõttu on laevandusseaduse jõustumine kindlasti võimalus suurendada teenuste eksporti ning luua täiendavalt suure lisandväärtusega töökohti. Oluline on panustada sellesse, et me väljuksime kriisist paremas konkurentsipositsioonis, kui me… Loe edasi

Ajutiste meetmete suurimaks probleemiks on see, et neil on oht muutuda püsivaks

24.03.2020

Eriolukord vajab erakorralisi lahendusi. Selle väitega on pea võimatu vaielda, sest ootamatutel hetkedel on vaja reageerida kiiresti ja otsustavalt. Seejuures räägitakse sageli ajutistest sammudest ja meedetest, mis kehtestatakse ainult erakorraliste sündmustega kohanemiseks. Samas on ajalugu… Loe edasi

Ettevõtluse riikliku kriisiabi 5 reeglit

16.03.2020

Riiklik abipakett pandeemia põhjustatud kriisi tingimustes peab lähtuma parempoolse majanduspoliitika alustest, milleks on vabaturg, konkurents ja ettevõtja omavastutus. Julgen üldistada, et iga eesti inimese – töötaja, tarbija, ettevõtja – huvi tänases Eestis on turvatunde taastamine… Loe edasi

E-kaubanduse rõõmud ja mured

07.03.2020

Eesti on e-usku! Lisaks kõikidele muudele e-teenustele, näitab e-kaubandus Eestis aastast aastasse selgeid kasvutrende. Eestlased e-ostlesid 2019. a. 1,4 miljardi euro eest! Viimase 3 aasta jooksul on SEB panga andmetel e-ostukanalites teostatud kaarditehingute arv… Loe edasi