Postitused kategooriast: Arvamus

Riigieelarvest

09.12.2013

Oleme seadnud eesmärgiks teha tuleva aasta eelarve vastutustundlikult, pidades silmas riigi rahaasjade jätkusuutlikkust. Järgmise aasta riigieelarve peamine prioriteet on inimeste sissetulekute kasv. Euroopa üldist majandusolukorda vaadates on see tugev signaal, et suudame mitmendat aastat järjest… Loe edasi

Kas tõesti kummitempel?

21.11.2013

Olete te kuulnud ühest seaduse eelnõust: alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse, Eesti Haigekassa seaduse, kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse, kunstliku viljastamise ja embrüokaitse seaduse, töötuskindlustuse seaduse ja prokuratuuriseaduse muutmise seaduse eelnõu. Aga paar… Loe edasi

Eesmärk on sissetulekute kasv, mitte maksutõus

08.11.2013

Järgmise aasta riigieelarve eelnõus on muudatuste ettepanekute tähtaeg kukkunud. Rahanduskomisjonile laekus 403 muudatusettepanekut. Pilk ettepanekutele kinnitas reaalsust, et opositsiooni ettepanekutest 97% oli objektipõhised soovid anda erinevatele MTÜdele ja KOV allorganisatsioonidele 2000-5000 euro kaupa tegevus-… Loe edasi

Elu24.ee: Sven Sesteri kaasa Kairi alustab telekarjääri

31.05.2013

Riigikogu liikme Sven Sesteri (43) abikaasa Kairi Sester (34) asub juuni algusest juhtima TV3 uut muhedat aiasaadet «Paradiisiaiad»! Varasem telekogemus Kairil küll puudub, kuid temasse usub saate produtsent Kristi Nilov, kes Kairi ka kaameraproovi… Loe edasi

Kas tulumaksuvaba miinimumi tuleks tõsta?

10.05.2013

Maksude ja nende määrade muutmisel võib olla erinevaid eesmärke. Kui maksureformi eesmärgiks on soov tagada maksukoormuse jaotuse neutraalsus, siis maksuvaba tulu mõju kompenseerimine teostatakse tänapäeval üldjuhul kaudse maksustamise abil. Maksusüsteemi puhul on tähtsad nii… Loe edasi

Mõtteid inflatsioonist

16.01.2013

Reaalkasv arvestab inflatsiooni, mitte inflatsioon ei lisandu sellele. Eurodes (mis näitab ostujõudu välisriikides ja välisriikide kaupade ja teenuste hinda meie jaoks) on palgad siiski võrreldes 2005-ga tõusnud. Eestlane saab antud näite puhul välisriikides julgemalt… Loe edasi

Rahanduskomisjoni esimehe prioriteedid

04.01.2013

Rahanduskomisjoni esimehena pean 2012. aasta olulisemateks sammudeks orienteeritust tasakaalus eelarve tingimustele, tehes ühelt poolt kestlikule arengule ja majanduskasvule orienteeritud otsuseid ning teiselt poolt järjest suurenevat riigivahendite suunamist sotsiaal- ja toetustegevusse. 2012 aastasse jääb ka tugev… Loe edasi

Põhjamaade ja Balti rahandusturgudel regulatiivse ja järelevalvealase koostöö mehhanismide tagamise meetmed

06.11.2012

Finantskriis tõi esile vajaduse muuta finantsstabiilsuse alaseid kokkuleppeid, järelevalve- ja regulatiivset raamistikku ning tagada riikide järelevalveorganite, keskpankade ja valitsuste vaheline parem tegevuse kooskõlastamine piiriüleses kriisiolukorras ning lõimitud lähenemisviis kriisi ennetamisele, ohjamisele ja lahendamisele.Kriis on… Loe edasi

ESM

09.09.2012

Viimastel kuudel on Eestis järjest rohkem räägitud sellest, et kas me ikka peame Euroopa finantskriisi piirkondadesse raha panustama. Oleme ju väikesed oma mahtude ja võimaluste osas. Varasemalt peaasjalikult euroskeptikute huulil olnud hüüdlaused on vaikselt… Loe edasi

Maamaksuvabastuse kompenseerimine KOVidele

26.04.2012

Maamaksu üleriigilise kaotamisega muutub kodualune maa järgmisest aastast maksuvabaks. Seadusmuudatus jätab koduomanikele aastas kätte ligi 13 miljonit täiendavat eurot. Kohalikele omavalitsustele tähendab see aga samas suurusjärgus maksutulust ilmajäämist, kuna maamaks laekub täies ulatuses kohaliku… Loe edasi

Maksupoliitikast ja sotsiaaldemokraatidest

24.04.2012

Koalitsiooni maksupoliitiliseks eesmärgiks on maksude osalise ümberorienteerumise abil nihutada maksukoormus tulu maksustamiselt tarbimise, loodusvarade kasutamise ja keskkonna saastamise maksustamisele. Samas püüame hoida maksusüsteemi stabiilse, lihtsa ja läbipaistvana, võimalikult väheste erisuste ja eranditega. Kui vaadata viimaseid… Loe edasi

Müügimaksust ja maksupoliitikast

10.01.2012

Maksude kehtestamine ja tühistamine on parlamendi suveräänne ja võõrandamatu õigus. Seadusandja otsustada on ka see, millistest allikatest peavad laekuma omavalitsusüksuste rahalised vahendid. Omavalitsusüksustele piisavaid rahalisi vahendeid tagava rahastamissüsteemi loomisel on seadusandjal riigi majandus- ja… Loe edasi