Postitused kategooriast: Arvamus

Rahanduskomisjoni esimehe prioriteedid

04.01.2013

Rahanduskomisjoni esimehena pean 2012. aasta olulisemateks sammudeks orienteeritust tasakaalus eelarve tingimustele, tehes ühelt poolt kestlikule arengule ja majanduskasvule orienteeritud otsuseid ning teiselt poolt järjest suurenevat riigivahendite suunamist sotsiaal- ja toetustegevusse. 2012 aastasse jääb ka tugev… Loe edasi

Põhjamaade ja Balti rahandusturgudel regulatiivse ja järelevalvealase koostöö mehhanismide tagamise meetmed

06.11.2012

Finantskriis tõi esile vajaduse muuta finantsstabiilsuse alaseid kokkuleppeid, järelevalve- ja regulatiivset raamistikku ning tagada riikide järelevalveorganite, keskpankade ja valitsuste vaheline parem tegevuse kooskõlastamine piiriüleses kriisiolukorras ning lõimitud lähenemisviis kriisi ennetamisele, ohjamisele ja lahendamisele.Kriis on… Loe edasi

ESM

09.09.2012

Viimastel kuudel on Eestis järjest rohkem räägitud sellest, et kas me ikka peame Euroopa finantskriisi piirkondadesse raha panustama. Oleme ju väikesed oma mahtude ja võimaluste osas. Varasemalt peaasjalikult euroskeptikute huulil olnud hüüdlaused on vaikselt… Loe edasi

Maamaksuvabastuse kompenseerimine KOVidele

26.04.2012

Maamaksu üleriigilise kaotamisega muutub kodualune maa järgmisest aastast maksuvabaks. Seadusmuudatus jätab koduomanikele aastas kätte ligi 13 miljonit täiendavat eurot. Kohalikele omavalitsustele tähendab see aga samas suurusjärgus maksutulust ilmajäämist, kuna maamaks laekub täies ulatuses kohaliku… Loe edasi

Maksupoliitikast ja sotsiaaldemokraatidest

24.04.2012

Koalitsiooni maksupoliitiliseks eesmärgiks on maksude osalise ümberorienteerumise abil nihutada maksukoormus tulu maksustamiselt tarbimise, loodusvarade kasutamise ja keskkonna saastamise maksustamisele. Samas püüame hoida maksusüsteemi stabiilse, lihtsa ja läbipaistvana, võimalikult väheste erisuste ja eranditega. Kui vaadata viimaseid… Loe edasi

Müügimaksust ja maksupoliitikast

10.01.2012

Maksude kehtestamine ja tühistamine on parlamendi suveräänne ja võõrandamatu õigus. Seadusandja otsustada on ka see, millistest allikatest peavad laekuma omavalitsusüksuste rahalised vahendid. Omavalitsusüksustele piisavaid rahalisi vahendeid tagava rahastamissüsteemi loomisel on seadusandjal riigi majandus- ja… Loe edasi

2012. aasta riigieelarve märksõnad on pensionitõus ja investeeringud

28.11.2011

2012. aasta riigieelarve on läbi aegade suurim, kulud kasvavad 600 miljoni euro ning tulud 500 miljoni euro võrra. Kasvust hoolimata on tegemist siiski eelkõige kriisist taastumise eelarvega. Valitsuse eesmärk on eelarve tasakaalu järk-järguline saavutamine, mistõttu… Loe edasi

EFSF – mis imeloom see on?

27.09.2011

Käesolevaga annan teile edasi IRL fraktsiooni seisukoha meie arusaamast, mis imeloom see EFSF on, miks Eesti selles osalema peab ning mida IRL arvab eelnõu hetke menetlusprotsessist. Alustaksin kõigepealt oma varemavaldatud mõtete refereeringuga. Nimelt: elate… Loe edasi

Riigieelarve toob pensionitõusu ja paremad teed

26.09.2011

Valitus on kinnitanud 2012. aasta riigieelarve ning riigikogu hakkab seda lähiajal arutama. Seega on sobiv aega välja tuua olulisemad valdkonnad, kuhu riik järgmisel aastal maksumaksja raha suunab. Riigikokku jõudev eelarve on läbi aegade suurim,… Loe edasi

Koduomaniku maamaksu vabastus ilma bürokraatiata

21.06.2011

Lugesin eilset Inara Luigase Delfi arvamuslugu ja ärevus tuli hinge. Miks lugupeetud riigikogu liige tahab luua uut bürokraatiat ja uut näilisust. Pr. Luigas tahaks sisse viia koduomanike maamaksust vabastamiseks üle-eestilise eraldi avalduste esitamise süsteemi.… Loe edasi

Koduomanikud vabastatakse maamaksust

24.05.2011

2009. aasta suvel võttis Riigikogu IRL-i ning Reformierakonna toel vastu maamaksuseaduse muudatused, mis võimaldavad kohalikel omavalitsustel koduomanikud maamaksust vabastada. Erinevate kitsendustega rakendas seda õigust kolm kohalikku omavalitsust: Jõgeva, Rae ja Harku. Juba esimese kahe… Loe edasi

Miks mitte hapukapsasuppi!

18.01.2011

Millal te läksite viimati tundmatu inimese korteriukse taha ja lasite uksekella? Kui te seda peaksite tegema, siis milline on tõenäosus, et teid kutsutakse hapukapsasuppi sööma?… Loe edasi